Hoppa till huvudinnehåll

Så här registrerar du äganderätten till din aktielägenhet

Kysymystaso 1

Vilken roll har du?

Ska du köpa en aktielägenhet? Ska du sälja en aktielägenhet som du äger? Vill du få ditt aktiebrev i pappersform digitaliserat?

När du svarar på de här frågorna kan du enkelt kontrollera hur äganderätten registreras.

Kysymystaso 2

Planerar du att sälja en aktielägenhet?
Finns lägenheten i ett nytt eller gammalt husbolag?

Om husbolaget har bildats efter 1.1.2019 är det ett nytt bolag. Nya bolag har inte längre några aktiebrev på papper.

Om husbolaget har bildats före 1.1.2019 är det ett gammalt bolag.

Kysymystaso 3

Är husbolaget med i bostadsdatasystemet?

Om husbolaget har bildats efter 1.1.2019 finns det automatiskt i bostadsdatasystemet. 

Gamla husbolag övergår till bostadsdatasystemet före utgången av år 2023. Husbolaget informerar delägarna om överföringen. 

Om du inte är säker på saken, ta kontakt med disponenten eller Lantmäteriverkets kundtjänst.
 

Är husbolaget med i bostadsdatasystemet?

Om husbolaget har bildats efter 1.1.2019 finns det automatiskt i bostadsdatasystemet. 

Gamla husbolag övergår till bostadsdatasystemet före utgången av år 2023. Husbolaget informerar delägarna om överföringen. 

Om du inte är säker på saken, ta kontakt med disponenten eller Lantmäteriverkets kundtjänst.

Var lägenheten under byggnad eller färdig när affären gjordes?
Är husbolaget med i bostadsdatasystemet?

Gamla husbolag övergår till bostadsdatasystemet före utgången av år 2023. Husbolaget informerar delägarna om överföringen. 

Om du inte är säker på saken, ta kontakt med disponenten eller Lantmäteriverkets kundtjänst.

Kysymystaso 4

I vilken form är lägenhetens aktiebrev?

Traditionellt har äganderätten till en aktielägenhet påvisats med ett aktiebrev på papper. Aktiebrevet kan användas som säkerhet för ett lån eller förvaras på banken. 

Nu är det möjligt att påvisa äganderätten till en aktielägenhet med en elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet i stället för ett aktiebrev i pappersformat.

Var finns aktiebrevet på papper?

Aktiebrevet kan förvaras på banken, eller så kan man förvara det själv. Om aktiebrevet på papper har kommit bort ska du låta döda det i tingsrätten innan äganderätten registreras.

Köpte du lägenheten av ett byggföretag eller av en annan part?

Nybyggnadsobjekt köps ofta direkt av byggbolaget. Under byggnadsskedet kan den första köparen också sälja bostaden vidare (avtal om överföring). 

I vilken form är lägenhetens aktiebrev?

Traditionellt har äganderätten till en aktielägenhet påvisats med ett aktiebrev på papper. 

Nu är det möjligt att påvisa äganderätten till en aktielägenhet med en elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet i stället för ett aktiebrev.. 

Uppgift om aktiebrevets form syns till exempel på disponentintyget eller på utskriften från bostadsdatasystemet. En utskrift från bostadsdatasystemet kan beställas från Lantmäteriverkets kundtjänst.

Kysymystaso 5

Används aktielägenheten som säkerhet för lån?

Aktielägenheter används ofta som säkerhet för lån.

En pantsättning registreras i bostadsdatasystemet och den syns på aktielägenhetsutskriften som tas ur bostadsdatasystemet. 

Används aktielägenheten som säkerhet för lån?

Aktielägenheter används ofta som säkerhet för lån. 

Används aktielägenheten som säkerhet för lån?

Aktielägenheter används ofta som säkerhet för lån. 

Vastaustaso

Affären görs på samma sätt som förut 

Det finns inga uppgifter i bostadsdatasystemet om husbolaget och aktielägenheten.

En försäljning av en aktielägenhet kan göras på samma sätt som tidigare. Det betyder att man gör en överföringsanteckning på aktiebrevet och ger aktiebrevet till köparen.

Vänta på husbolagets meddelande

Husbolaget ska överföra bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet innan du kan registrera din äganderätt.  

Husbolaget informerar aktieägarna om överföringen. 

Vänta på husbolagets meddelande om överföringen.

Ansök om registrering av äganderätten

Köpet av aktielägenheten slutförs innan äganderätten registreras. Ansök om registrering av din äganderätt hos Lantmäteriverket. Om du vill, kan banken ansöka om registrering av äganderätten för din räkning.

Mer information om registrering av äganderätten

Be om att få säljarens samtycke

Registreringen av äganderätten förutsätter säljarens samtycke. Säkerställ att du får säljarens samtycke.

Mer information om samtycket

Kom ihåg överlåtelseskatten

Sköt om överlåtelseskatten.

Mer information om överlåtelseskatten på Skatteförvaltningens webbplats

När du ska registrera din äganderätt har du två alternativ: du kan sköta registreringen av äganderätten själv innan lägenheten säljs eller så sköter den nya ägaren registreringen efter affären.

Du kan registrera din äganderätt före affären

Om du vill, kan du registrera din äganderätt innan du säljer lägenheten.

Mer information om registrering av äganderätten

Affären kan också genomföras på det gamla sättet

En försäljning av en aktielägenhet kan göras på samma sätt som tidigare. Det betyder att man gör en överföringsanteckning på aktiebrevet i anslutning till försäljningen och ger aktiebrevet på papper till köparen.  

Efter affären lämnar den nya ägaren (köparen) ansökan om att hans eller hennes äganderätt registreras i bostadsdatasystemet. Aktiebrevet på papper makuleras då äganderätten registreras. 

Ansök om registrering av äganderätten

Ansök om registrering av ägande hos Lantmäteriverket. Lantmäteriverket makulerar ditt aktiebrev i samband med registreringen av ägandet. Förstör inte aktiebrevet själv.

Mer information om registrering av äganderätten

OBS! Just nu har digitaliseringen av aktiebrev hopat sig, så det lönar sig att vänta tills den värsta anhopningen är över.

Kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar

Hela äganderätten ska registreras på en gång

OBS! Hela aktielägenhetens äganderätt ska registreras på samma gång.

RS-banken anmäler din äganderätt till Lantmäteriverket

När du betalt köpesumman i sin helhet och äganderätten har övergått till dig, meddelar RS-banken Lantmäteriverket om äganderätten till din lägenhet.

Registreringen av äganderätten görs utifrån RS-anmälan till bostadsdatasystemet, och du behöver inte ansöka om registrering av äganderätten.

OBS! Om du har köpt en separat aktie som ger rätten att förvalta en bilplats ska du själv ansöka om registrering av äganderätten till bilplatsen. RS-banken meddelar endast äganderätten till aktielägenheten.

Kom ihåg överlåtelseskatten

Sköt om överlåtelseskatten.

Mer information om överlåtelseskatten på Skatteförvaltningens webbplats

Underrätta RS-banken om överföringen av äganderätten

När den ursprungliga ägaren överfört sin rätt till dig och du har ställningen som köpare ska du underrätta RS-banken om överföringen.

RS-banken anmäler din äganderätt till Lantmäteriverket

När du betalt köpesumman i sin helhet och äganderätten har övergått till dig, anmäler RS-banken saken till Lantmäteriverket.

Registreringen av äganderätten görs utifrån RS-anmälan till bostadsdatasystemet, och du behöver inte ansöka om registrering av äganderätten.

Kom ihåg överlåtelseskatten

Sköt om överlåtelseskatten.

Mer information om överlåtelseskatten på Skatteförvaltningens webbplats

Avtala om befrielse av pantsättningen

Ta kontakt med banken så att pantsättningen kan frigöras.

Den nya ägaren ansöker om registrering av sin äganderätt

Efter affären lämnar den nya ägaren (köparen) ansökan om att hans eller hennes äganderätt registreras i bostadsdatasystemet.

Ge ditt samtycke

Den nya ägaren behöver ditt samtycke för registrering av hans eller hennes äganderätt.

Mer information om att ge samtycke

Den nya ägaren ansöker om registrering av sin äganderätt

Efter affären lämnar den nya ägaren (köparen) ansökan om att hans eller hennes äganderätt registreras i bostadsdatasystemet.

Ge ditt samtycke

Den nya ägaren behöver ditt samtycke för registrering av hans eller hennes äganderätt.

Mer information om att ge samtycke

Avtala om befrielse av pantsättningen

Ta kontakt med banken så att pantsättningen kan frigöras. 

Affären görs på samma sätt som förut

En försäljning av en aktielägenhet kan göras på samma sätt som tidigare. Det betyder att man gör en överföringsanteckning på aktiebrevet och ger aktiebrevet till köparen. 

Efter affären lämnar den nya ägaren (köparen) ansökan om att hans eller hennes äganderätt registreras i bostadsdatasystemet. Aktiebrevet på papper makuleras då äganderätten registreras. 

När du ska registrera din äganderätt har du två alternativ: du kan sköta registreringen av äganderätten själv innan lägenheten säljs eller så sköter den nya ägaren registreringen efter affären.

Du kan registrera din äganderätt före affären

Om du vill, kan du registrera din äganderätt innan du säljer lägenheten. I detta fall ska du hämta aktiebrevet på papper från banken.

Mer information om registrering av äganderätten

Affären kan också genomföras på det gamla sättet

En försäljning av en aktielägenhet kan göras på samma sätt som tidigare. Det betyder att man gör en överföringsanteckning på aktiebrevet och ger aktiebrevet till köparen.

Efter affären lämnar den nya ägaren (köparen) ansökan om att hans eller hennes äganderätt registreras i bostadsdatasystemet. Aktiebrevet på papper makuleras då äganderätten registreras. 

Kontakta banken

Banken kan ansöka om registrering av äganderätten för din räkning. När äganderätten registreras makuleras aktiebrevet på papper och registreras pantsättningar.

Mer information om registrering av äganderätten

OBS! Just nu har digitaliseringen av aktiebrev hopat sig, så det lönar sig att vänta tills den värsta anhopningen är över. Bankerna önskar att kunder som har aktiebrev som säkerhet för lån ännu inte digitaliserar sina aktiebrev.

Kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar

Ansök om registrering av äganderätten

Ansök om registrering av ägande hos Lantmäteriverket. Hämta först aktiebrevet i pappersform från banken.

Lantmäteriverket makulerar ditt aktiebrev i samband med registreringen av ägandet. Förstör inte aktiebrevet själv.

Mer information om registrering av äganderätten

OBS! Just nu har digitaliseringen av aktiebrev hopat sig, så det lönar sig att vänta tills den värsta anhopningen är över.

Kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar

Hela äganderätten ska registreras på en gång

OBS! Hela aktielägenhetens äganderätt ska registreras på samma gång.

Affären görs på samma sätt som förut 

Det finns inga uppgifter i bostadsdatasystemet om husbolaget och aktielägenheten.

Köpet av aktielägenheten kan göras på samma sätt som förut, dvs. säljaren gör en anteckning om överföring i aktiebrevet och ger aktiebrevet till dig eller din bank. 

ägandet av en aktielägenhet påvisas med aktiebrevet på papper. 

Vänta på husbolagets meddelande

Husbolaget ska överföra bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet innan du kan registrera din äganderätt.  

Husbolaget informerar aktieägarna om överföringen. 

Vänta på husbolagets meddelande om överföringen.

Kom ihåg överlåtelseskatten

Sköt om överlåtelseskatten.

Mer information om överlåtelseskatten på Skatteförvaltningens webbplats

Beställ utskrift från bostadsdatasystemet 

Aktielägenheten har inget aktiebrev på papper. Kontrollera att säljaren är lägenhetens ägare också i bostadsdatasystemet. 

Mer information om att beställa en utskrift om aktielägenhet

Efter affären, ansök om registrering av äganderätt

Ansök om registrering av äganderätten bostadsdatasystemet. Om du vill, kan banken ansöka om registrering av äganderätten för din räkning.

Mer information om registrering av äganderätten

Be om att få säljarens samtycke

Registreringen av äganderätten förutsätter säljarens samtycke. Säkerställ att du får säljarens samtycke.

Mer information om samtycket

Kom ihåg överlåtelseskatten

Sköt om överlåtelseskatten.

Mer information om överlåtelseskatten på Skatteförvaltningens webbplats

Affären görs på samma sätt som förut

Köpet av aktielägenheten kan göras på samma sätt som förut, dvs. säljaren gör en anteckning om överföring i aktiebrevet och ger aktiebrevet till dig eller din bank. 

Ansök om registrering av äganderätten

Ansök om registrering av äganderätten bostadsdatasystemet senast 2 månader efter att köpebrevet undertecknades. Aktiebrevet på papper makuleras då äganderätten registreras. Om du vill, kan banken ansöka om registrering av äganderätten för din räkning.

Mer information om registrering av äganderätten

Kom ihåg överlåtelseskatten

Sköt om överlåtelseskatten.

Mer information om överlåtelseskatten på Skatteförvaltningens webbplats