Samtycke till registrering av äganderätt eller pantsättning

När äganderätten till aktielägenheten har registrerats i bostadsdatasystemet krävs samtycke till registrering av äganderätt och pantsättning.

Fr.o.m. hösten 2019 ges samtycket med hjälp av en samtyckeskod som fås från Lantmäteriverkets e-tjänst. Före det ges samtycket på annat sätt.

Säljarens samtycke till registrering av äganderätt

För att registrera äganderätten till en aktielägenhet krävs säljarens samtycke.

Innan samtyckeskoden tas i bruk måste den nya ägaren till ansökan bifoga en kopia av köpebrevet eller en annan utredning av överlåtelsen samt överlåtarens kontaktuppgifter.

Ägarens samtycke till registrering av pantsättning av en aktielägenhet

Till registreringsansökan för pantsättning krävs samtycke av den ägare vars andel pantsätts.

Innan samtyckeskoden tas i bruk kan samtycket anges exempelvis med hjälp av en kopia av pantavtalet eller en annan utredning, varav framgår ägarens samtycke till registrering av pantsättning.