Hoppa till huvudinnehåll

Överföring av aktiebok för husbolag

Tjänsten för överföring av aktiebok är Lantmäteriverkets tjänst som husbolag kan använda för att överföra bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet.

Övergången till bostadsdatasystemet sker i två faser.

Fas 1: Husbolaget överför aktieboken

Aktieboken kan överföras av disponenten eller husbolagets styrelseordförande. Överföringen är avgiftsbelagd.

Husbolag grundade före 2019 verför aktieboken i överföringstjänsten. Dit kan husbolagets uppgifter också överföras från fastighetsförvaltningssystemet med en överföringsfil. I samband med överföringen av aktieboken ska uppgifterna även granskas och kompletteras.

Husbolag grundade år 2019 eller senare behöver inte överföra sina aktieböcker eftersom uppgifterna automatiskt överförs till bostadsdatasystemet i samband med registreringen i handelsregistret.

Vad ska husbolaget göra före överföring? 
Se en lista över uppgifter som ska överföras
Överför aktiebok

När husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet ska husbolaget meddela aktielägenheternas ägare om överföringen av aktieboken. Husbolaget behöver inte längre administrera aktieboken eller utreda ägarbyten. I fortsättningen får husbolaget och disponenten uppgifterna från bostadsdatasystemet.

Fas 2: Aktielägenhetens ägare ansöker om registrering av ägande

Efter att aktieboken överförts har aktielägenhetens ägare 10 år på sig att ansöka om registrering av äganderätt och makulering av det fysiska aktiebrevet hos Lantmäteriverket. Aktieägaren lämnar in det fysiska aktiebrevet till Lantmäteriverket för makulering och det gamla aktiebrevet ersätts med en elektronisk ägaranteckning. 

I samband med ett bostadsköp ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande inom 2 månader efter köpet. 

Ansök om registrering av ägande av aktielägenhet
Så här registrerar du ägandet av din aktielägenhet
Handläggningstider för ansökningar

Har ditt husbolag ännu inte överfört aktieboken?

Överföringen kan göras av disponenten eller husbolagets styrelseordförande i tjänsten för överföring av aktiebok.

Mera information om överföring av aktiebok