Hoppa till huvudinnehåll

Överföring av aktiebok för husbolag

Tjänsten för överföring av aktiebok är Lantmäteriverkets tjänst som husbolag kan använda för att överföra bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet.

Övergången till bostadsdatasystemet sker i två faser.

Fas 1: Husbolaget överför aktieboken

Husbolaget överför aktieboken till bostadsdatasystemet före den 31 december 2023. Överföringen kan göras av disponenten eller husbolagets styrelseordförande.

Nya husbolag, dvs. husbolag grundade år 2019 eller senare, behöver inte överföra sina aktieböcker, eftersom uppgifterna automatiskt överförs till bostadsdatasystemet i samband med registreringen i handelsregistret.

Gamla husbolag överför aktieboken i överföringstjänsten. Dit kan husbolagets uppgifter också överföras från fastighetsförvaltningssystemet med en överföringsfil. I samband med överföringen av aktieboken ska uppgifterna ävem granskas och kompletteras.

Vad ska husbolaget göra före överföring?

Se en lista över uppgifter som ska överföras

Överför aktiebok

När husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet ska husbolaget utan dröjsmål meddela aktieägarna om överföringen av aktieboken. Husbolaget behöver inte längre administrera aktieboken eller utreda ägarbyten. I fortsättningen får husbolaget och disponenten uppgifterna från bostadsdatasystemet.

Information för husbolagets bolagsstämma, meddelanden till aktieägare

Fas 2: Aktieägaren ansöker om registrering av äganderätt

Efter att aktieboken överförts ansöker husbolagets aktieägare om registrering av äganderätt och makulering av det fysiska aktiebrevet vid Lantmäteriverket.

Efter att aktieboken överförts har aktieägaren 10 år på sig att ansöka om registrering av äganderätt vid Lantmäteriverket. Vid registreringen levererar aktieägaren det fysiska aktiebrevet till Lantmäteriverket för makulering och en elektronisk ägaranteckning för aktielägenheten görs. 

I samband med bostadshandel ska den nya aktieägaren ansöka om registrering av äganderätt. 

Registrera äganderätt till aktielägenhet

Serviceguide: Så här registrerar du äganderätten till din aktielägenhet

Se handläggningstider för registrering av äganderätt