Information om denna webbplats

Webbplatsens datasäkerhet och användningsvillkor.

Analys av användningen och utveckling av webbplatsen

Webbplatsen Lantmateriverket.fi använder besökaruppföljningstjänsterna Matomo och Sitemiprove för analys och utveckling av användningen av och trafiken på webbplatsen. Dessutom använder webbplatsen en React & Share-tjänst för utveckling av innehållsproduktionen och insamling av läsarrespons. Tjänsterna använder kakor (cookies) för att samla in information om användarna av webbplatsen, så att webbplatsens innehåll, användbarhet och funktionalitet samt användarupplevelsen ska kunna förbättras.

Information om användarna av webbplatsen varken lagras eller behandlas på ett sätt som skulle göra det möjligt att följa eller granska en enskild användares uppgifter. Bara Lantmäteriverket kan använda informationen, och uppgifter överlåts inte till tredje parter. Du kan hindra analysen av användningen av webbplatsen i din webbläsares cookieinställningar eller genom att installera en tilläggsdel avsedd för detta i din webbläsare.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakor (cookies), bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll.

Behandling av personuppgifter

Lantmateriverket.fi behandlar dina personuppgifter med omsorg och i enlighet med lag och tryggar datasäkerheten för dessa uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Läs mera om behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket.

Dataskyddsbeskrivningar

Datasäkerheten på webbplatsen

Om du upptäcker en sårbarhet eller svaghet på webbplatsen, meddela detta till Lantmäteriverkets registratorskontor på adressen registratorskontoret(at)lantmateriverket.fi eller med responsblankett.

Användningsvillkor för webbplatsen

Rätten till text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av Lantmäteriverket eller någon annan namngiven dataproducent.

Webbplatsens textmaterial får användas och det är tillåtet att länka till materialet i sådana sammanhang som överensstämmer med god sed, förutsatt att källan uppges.

Bilder på webbplatsen får inte manipuleras eller redigeras utan tillstånd. Bilderna får inte utnyttjas på ett sätt som är otillbörligt eller strider mot god sed. Bilderna får inte heller användas för marknadsföring och reklam eller för andra kommersiella ändamål. Användaren får inte överlåta publiceringsrätten till en tredje part.

Man har på alla sätt strävat efter att webbplatsens innehåll är korrekt och aktuellt. Lantmäteriverket ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Tullen ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.