Stöd för webbtjänster

Kontakta oss när du behöver hjälp eller stöd.

Kundstöd för Fastighetsdatatjänsten

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 9 - 16.

Avtal, adressändringar, fakturering, lösenord.

Kundstöd för gränssnittstjänster och datatjänster

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 9–16

Avtal, beställningar, adressändringar, fakturering, lösenord.

Tekniskt stöd för Fastighetsdatatjänsten, gränssnittstjänsterna och Lantmäteriverkets e-tjänst

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8 - 16.

Problem i användningen av en applikation eller i dess funktion, frågor om datamaterial, lösenord.

Handledning i användningen av Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 9–16.

  • kundservice@lantmateriverket.fi
  • 029 530 1120 (kundtjänst)

Avtalsärenden som berör Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 9–16.

  • verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi
  • 029 530 1119

Tekniskt stöd för Fastighetsöverlåtelsetjänsten (fel och störningar)

Stöd för FDS-registerföring

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8–16.

  • sovellustuki@maanmittauslaitos.fi

Digitala datamaterial

Du kan fritt ladda ned och använda Lantmäteriverkets avgiftsfria öppna datamaterial från Filtjänsten för avgiftsfria data. Våra datamaterial är också tillgängliga via flera olika tjänster. Om du behöver ytterligare information om digitala kart-, fastighetsgräns- och flygbildsdata eller vill beställa data i något specifikt filformat, kontakta kundtjänsten.