Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för webbtjänster

Kontakta oss när du behöver hjälp eller stöd.

Stöd för köpvittnen

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8–16.

Kundstöd för Fastighetsdatatjänsten

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8–16. Telefonservicen håller öppet vardagar kl. 9–12.

Avtal, adressändringar, fakturering, lösenord.

Kundstöd för gränssnittstjänster och datatjänster

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8–16. Telefonservicen håller öppet  vardagar kl. 9–12.

Avtal, beställningar, adressändringar, fakturering, lösenord.

Tekniskt stöd för Fastighetsdatatjänsten, gränssnittstjänsterna och Lantmäteriverkets e-tjänst

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8–16.

Problem i användningen av en applikation eller i dess funktion, frågor om datamaterial, lösenord.

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Handledning i användningen av tjänsten

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 9–16.

Avtalsärenden

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8–16. Telefonservicen håller öppet  vardagar kl. 9–14.

  • verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi
  • 029 530 1119

Tekniskt stöd (fel och störningar)

Stöd för FDS-registerföring

Betjäningstid: måndag–fredag kl. 8–16.

Digitala datamaterial

Du kan fritt ladda ned och använda Lantmäteriverkets avgiftsfria öppna datamaterial från Filtjänsten för avgiftsfria data. Våra datamaterial är också tillgängliga via flera olika tjänster. Om du behöver ytterligare information om digitala kart-, fastighetsgräns- och flygbildsdata eller vill beställa data i något specifikt filformat, kontakta kundtjänsten.