Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för webbtjänster

Du kan kontrollera tillämpningars och tjänsters tillgänglighet via Sovellusinfo.

Lantmäteriverkets e-tjänst 

 • Rådgivning och respons 
  • Kontaktblankett
  • kundservice@lantmateriverket.fi
  • Telefonservice måndag–fredag kl. 9–16.15. Telefon 029 530 1120 (svenska), 029 530 1110 (finska) 
 • Tekniska störningar i tjänsten 

Kartplatsen, kart- och geodatamaterial, gamla tryckta kartor och kartor över Karelen

 • Rådgivning och respons 
  • Kontaktblankett
  • kundservice@lantmateriverket.fi
  • Telefonservice måndag–fredag kl. 9–16.15. Telefon 029 530 1120 (svenska), 029 530 1110 (finska) 
 • Tekniska störningar i tjänsten 

Fastighetsdatatjänsten (organisationer, företag) 

 • Rådgivning och respons 
  • Kontaktblankett
  • tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi
  • Telefonservice måndag–fredag kl. 9–12. Telefon 029 530 1119 
 • Avtalsärenden 
  • tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi 
  • Telefonservice måndag–fredag kl. 9–12. Telefon 029 530 1119 
 • Tekniska störningar i tjänsten 

Fastighetsöverlåtelsetjänsten 

 • Rådgivning och respons 
  • Kontaktblankett
  • kundservice@lantmateriverket.fi
  • Telefonservice måndag–fredag kl. 9–16.15. Telefon 029 530 1120 (svenska), 029 530 1110 (finska) 
 • Avtalsärenden 
  • tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi 
  • Telefonservice måndag–fredag kl. 9–12. Telefon 029 530 1119 
 • Tekniska störningar i tjänsten 

Paikkatietoikkuna (geodataportalen) 

 • Rådgivning och respons 
 • Tjänster för dataproducenter (avtal, tillägg av material i tjänsten, meddelanden om driftavbrott)
  • paikkatietoikkuna@maanmittauslaitos.fi 
 • Tekniska störningar i tjänsten 

Gränssnittstjänster och datatjänster (för användare med avtal) 

 • Rådgivning och respons 
  • Kontaktblankett
  • verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi
  • Telefonstöd måndag–fredag kl. 9–12. Telefon 029 530 1119 
 • Avtalsärenden, adressändringar, fakturering
  • verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi 
 • Tekniska störningar i tjänsten 

Suomi.fi-kartor 

 • Rådgivning, respons och avtalsärenden
 • Tekniska störningar i tjänsten 

Stöd för fastighetsregisterförare 

 • Rådgivning och respons 
 • Avtalsärenden och användarrättigheter
  • tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi 
  • Telefonstöd måndag–fredag kl. 9–12. Telefon 029 530 1119 
 • Tekniska störningar i tjänsten 

Stöd för köpvittnen 

 • Meddelanden om fastighetsöverlåtelser 
  • Rådgivning vid upprättande av meddelande 
  • Tekniska störningar i tjänsten 
 • Ändringar i köpvittnesregistret 
  • Skicka meddelandet 
   • via tjänsten Turvaviesti till adressen registreringsarenden@lantmateriverket.fi. Skriv som rubrik "Meddelande om ändring i köpvittnesregistret". 
   • eller per post till adressen Lantmäteriverket/Registreringsärenden, Köpvittnesregistret, PB 1007, 00521 Helsingfors. 
 • Ansökan om förordnande av köpvittne 
  • Skicka en fritt formulerad ansökan via tjänsten Turvaviesti till adressen registreringsarenden@lantmateriverket.fi