Hoppa till huvudinnehåll

Informationshantering

Som myndighet hanterar Lantmäteriverket en hel del olika uppgifter. På denna sida beskrivs närmare hur Lantmäteriverket hanterar och administrerar information.

Branschspecifika skyldigheter gäller olika delområden av Lantmäteriverkets verksamhet. Dessutom omfattar flera skyldigheter Lantmäteriverkets samtliga verksamhet och dess mål att producera högklassiga och säkra tjänster.

Databokslut

Lantmäteriverkets databokslut är en koncis redogörelse för Lantmäteriverkets centrala principer och förfaranden kring en ansvarsfull och säker hantering och användning av information. Informationen beskrivs genom Lantmäteriverkets centrala uppgifter.

I databokslutet anges vilken information Lantmäteriverket upprätthåller och varför, informationens samhälleliga ändamål och betydelse samt hur uppgifter lämnas ut för att användas av samhället. Varje år beskrivs olika nyckeltal.

Databokslut stöder en god hantering av information och överensstämmelse med krav. Vid Lantmäteriverket stöder databokslutet den ansvarsskyldighet som avses i dataskyddsförordningen och är dessutom kopplad till verkställandet av informationshanteringslagen. Innehållet i databokslutet är en väsentlig del av Lantmäteriverkets beskrivning av handlingars offentlighet och av informationshanteringsmodellen.

Databokslut 2023 (pdf, 17.4.2024)

Databokslut 2022 (pdf, 15.6.2023)

Databokslut 2021 (pdf, 19.5.2022)

Databokslut 2020 (pdf, 11.5.2021)

Databokslut 2019 (pdf på finska, 15.5.2020)