Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer och broschyrer

Lantmäteriverkets publikationsserie innehåller anvisningar och forskningsrapporter. Vi publicerar även mer kortfattade utredningar. Publikationerna är i pdf-format, en del publikationer i publikationsserien är också tillgängliga i tryck.

Lantmäteriverket publicerar årligen statistik över sin verksamhet och det insamlade materialet. Den omfattar köpeskillingar, kommunarealer och årsstatistik.

Publikationerna från Paikkatietokeskus finns i avsnittet Forskning.

Publikationer på svenska