Hoppa till huvudinnehåll

Alla kontaktuppgifter

Post adress

Adress

Registratorskontor

Geodata centralen FGI

Vuorimiehentie 5

02150 Espoo

Geodata centralen FGI

Vuorimiehentie 5

02150 Espoo

Lantmäteriverket / Registratorskontor

Geodata centralen FGI

PL 84

00521 Helsingfors

Facturering

 • Tfn växel: 029 530 1100
 • Fax: 09 295 55 211
 • E-post: fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
 • Registratorskontor: kirjaamo@lantmateriverket.fi

   
 • Överdirektör Jarkko Koskinen, 050 337 2902
 • Forskningsdirektör Mari Laakso, 050 479 5092
 • Stödtjänster för forskning, Anna Mikkonen, 050 327 0013
 • Geodesi och geodynamik, Hannu Koivula, 050 430 1639
 • Geoinformatik och kartografi, Juha Oksanen,040 831 4092
 • Fjärranalys och fotogrammetri, Juha Hyyppä, juha.hyyppa(at)lantmateriverket.fi
 • Navigation och positionering, Sanna Kaasalainen,  050 369 6806