Hoppa till huvudinnehåll

Navigation och positionering

En forskning apparat.

Avdelningen för Navigation och positionering forskar metoder för navigation och positionering, till exempel nya positioneringsmetoder och användning av nya sensortekniker. Avdelningen är för närvarande engagerad i forskning angående satellit- och radiobaserad positionsbestämning, ubikvitös navigation, integration av olika sensorer för positionering både inom och utomhus, positionsbaserade tjänster, kontext medvetenhet, mobila kartläggningsmetoder och intelligenta transportsystem. Avdelningen har koordinerat projekt bekostat av EU, ESA (European Space Agency), Tekes (Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer), Finlands Akademi och MATINE (Försvarets vetenskapliga delegation). Avdelning tar hand om en övervakningsstation för det första Europeiska satellitnavigationssystemet EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Till avdelningen för navigation och positionering tillhör tre forskningsgrupper:

  • Positioneringssäkerhet
  • Nätverksansluten positionering och situationsbild
  • Navigations- och sensortekniker