Hoppa till huvudinnehåll

Alla experttjänster

Utlåtanden och specialisthjälp

Geodata centralen ger på begäran utlåtanden och specialisthjälp inom sin bransch. Institutet utför också forskning, tyngdkraftsmätningar och kalibreringar av geodetiska instrument på beställning inom branschen.

Våra forskningsavdelningar är

Positioneringstjänst

Lantmäteriverkets FINPOS-positioneringstjänst är en landsomfattande tjänst som förbättrar noggrannheten på satellitbaserad positionering. Tjänsten baserar sig på Lantmäteriverkets referensstationer (bl.a FinnRef-nätverk), med vars hjälp man kan modellera och korrigera de observationsfel som förekommer inom satellitbaserad positionering. Samtliga tjänster och data är kostnadsfria.

Läs mera om FINPOS-positioneringstjänst (på finska):

E2-beräkningstjänst

Geodetiska institutets E2-beräkningstjänst anknyter till den offentliga förvaltningens JHS-184 rekommendation: "Stampunktsmätning i EUREF-FIN -koordinatsystemet" (på finska). I rekommendationen ges anvisningar och krav på klassificeringen av fasta GNSS-referensstationer i EUREF-FIN. Geodetiska institutet definierar i sin E2-beräkningtjänst de officiella EUREF-FIN koordinaterna för alla E2-klassens referensstationer.

För mera information om E2-beräkningstjänst (på finska)

Teknisk rådgivning och konsultering inom fjärranalysservice

 • radiometrisk korrektion och fjärranalysdata
 • geometrisk korrektion av fjärranalysdata
 • metoder för att processera data
 • kundrorienterad applikationsutveckling
 • karteringsdemonstrationer för framtidens geospatiala infrastrukturer

Koordinattransformationstjänster

Med koordinattransformationstjänsten är det möjligt att transformera koordinater från ett koordinatsystem till ett annat. Servicen stödjer riksomfattande koordinat- och höjdsystem i bruk i Finland. Tjänsten möjliggör förutom koordinattransformationen också inladdning av relaterade data som till exempel geoidmodeller. Inladdningen är kostnadsfri men kräver registrering till servicen. Utförande av endast koordinattransformation kräver inte registrering.

Till koordinattransformationstjänsten

Nationella system

 • koordinatsystem
 • höjdsystem
 • tyngdkraftssystem

Nationell mätnormallaboratoriet

 • längd
 • tyngdkraftsacceleration

Kalibreringstjänster

 • avvägningskalibreringar
 • Nummela normalbaslinje för kalibrering av längdmätare
 • Masala-Vihti tyngdkraftskalibreringslinje för att granska instrument för relativgravimetri
 • totogrammetrisk testplan för att utvärdera kvaliteten på flygbilder

Positioneringssatellitsystem

 • GPS, GLONASS, COMPASS, Galileo

Tektoniska rörelser

 • kärnkraftverk
 • landhöjning

Nationella standarder och rekommendationer

Med standardisering skapar man grunden för att geospatiala system skall vara interoperabla. Tillämpning av internationella geospatiala standarder instruerar man med JHS-systemets nationella rekommendationer.

Standarder och rekommendationer för geodatabranschen