Hoppa till huvudinnehåll

Standarder och rekommendationer för geodatabranschen

Standarderna och rekommendationerna inom geodatabranschen fastställer hur geodatamaterial och -tjänster ska förverkligas. Målet är att geodatamaterial, geodatatjänster och geodatasystem ska vara enhetliga och kompatibla.

JHS-rekommendationer och standarderna inom geodatabranschen kan hittas på GeoForum webbplats https://geoforum.fi/paikkatietoalan-standardit-ja-suositukset/.

Rekommendationer som styr geodatabranschen

PATINEs rekommendation om gränssnit för geografisk information i den offentliga förvaltningen

I gränssnittstjänster gällande geografisk information bör man använda och producera tjänster enligt OGC:s (https://www.ogc.org) OGC-API-rekommendation ( http://www.ogcapi.org/) alltid när detta är möjligt. Kodningen (encoding) av enkla geografiska datamängder i gränssnittstjänster kan göras i till exempel GeoJSON-, JSON-, GMLeller PBF-format.

Redogörelse om politiken för geografisk information

Den geodatapolitiska redogörelsen drar upp riktlinjer för vilken slags geografisk information som behövs i samhället samt hur produktionen, förvaltningen och delningen av dem utvecklas och hur användningen främjas. Visionen är att Finland ska ha världens mest innovativa och säkra ekosystem för geodata.

Redogörelsen publicerades av jord- och skogsbruksministeriet 2018 och finns tillgänglig som Statsrådets publikation.

Päätöksen paikka- Den nationella strategin för geografisk information 2018

Den nationella strategin för geografisk information 2018 "Päätöksen paikka” (Plats för beslut, på finska) utarbetad av Delegationen för geografisk information (PATINE) och Nätverk inom geografisk information fungerade som utgånspunkt för Redogörelse om politiken för geografisk information. Päätöksen paikka fokused på efektiviteten i geografiska information. 

Referensarkitektur för geografisk information

Referensarkitekturen för geografisk information fastställer den nationella geodatainfrastrukturen. Syftet är att ha en semantisk och teknisk kompatibilitet mellan geodata och tillhörande funktioner för att främja interoperabiliteten mellan organisationer för att öka den gemensamma användningen av geodata. 

Referensarkitekturen för geografisk information baseras på lagen och förordningen om en infrastruktur för geografisk information. Referensarkitekturen för geografisk information beskriver inte hur geodata utnyttjas, utan den fokuserar på att förädla och publicera geodata på ett kompatibelt sätt.

Referensarkitekturen publicerades i början av 2018 och finns på webbplatsen avoindata.fi.

Plats för geoinformation - Nationell strategi för geografisk information 2016

Den nationella strategin för geografiska information 2016 "Plats för geoinformation" utarbetad av Delegationen för geografisk information (PATINE) och Nätverk inom geografisk information markerade användningen av geografiska information.