Hoppa till huvudinnehåll

Terrängdatabasen – kartornas grund

Lantmäteriverkets terrängdatabas är den enda geodatamängden i Finland som omfattar hela landet och uppdateras kontinuerligt. Alla Lantmäteriverkets kartor, karttjänster på webben och kartgränssnitt produceras utgående från terrängdatabasen.

Terrängdatabasen uppdateras i samarbete med flera olika aktörer. Viktiga samarbetsparter är exempelvis kommuner och energibolag.

Utöver kartor innehåller terrängdatabasen

  • flygbilder
  • laserskanningsdata
  • höjdmodeller
  • namnbestånd.

Lantmäteriverkets terrängdata är avgiftsfritt tillgängliga via våra webbtjänster.

Flygbilder visar ändringar i terrängen

Från flygbilder kan man tolka marktäcke, byggnader, vägar och andra terrängobjekt.

Flygfotografering är ett effektivt sätt att samla information om ändringar i terrängen på vidsträckta områden. Information om ändringarna lagras i terrängdatabasens kartuppgifter. Objekt som inte syns på flygbilder kontrolleras i terrängen.

Flygfotograferingarna och laserskanningarna utförs enligt de nya nationella programmen.

Laserskanning visar terrängobjektens höjd

Laserskanningar ger exakt information om Jordens yta och terrängobjekt. Laserskanningsdata utnyttjas exempelvis i tredimensionella modeller av byggnader och i insamling av data om skogsresurser.

Flygfotograferingarna och laserskanningarna utförs enligt de nya nationella programmen.

Laserskanningsdata används i produktionen av Finlands höjdmodell som avbildar terrängformationerna. I modellen har hela Finland delats upp i 10 m x 10 m eller 2 m x 2 m rutor, vilkas höjder är kända.