Hoppa till huvudinnehåll

Finlands riksgränser

Finlands riksgränser baserar sig på flera bilaterala och internationella avtal. Gränserna som fastställts genom avtal har uppgåtts och utmärkts i terrängen vid gränsöversyner som verkställts efter att avtalen tecknats.

På grund av förändringar som sker i terrängen måste kart- och koordinatuppgifter som beskriver riksgränsens sträckning emellanåt förnyas genom gränsöversyn. De giltiga gränsöversynerna har verkställts på riksgränsen mellan Finland och Norge år 2000, på riksgränsen mellan Finland och Sverige år 2006 och på riksgränsen mellan Finland och Ryssland år 2017.

Pdf-filerna på denna sida är stora, varför det kan ta en stund att ladda ned eller öppna dem. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en fil i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska öppna filen.

Riksgränsen mellan Finland och Norge

Den senaste översynen av riksgränsen mellan Finland och Norge år 2000 har satts i kraft fr.o.m. 1.2.2003 genom förordning FördrS 3/2003, FörfS 40/2003, (publicerad 24.1.2003).

Översynsdokument:

Riksgränsen mellan Finland och Sverige

Den senaste översynen av riksgränsen mellan Finland och Sverige år 2006 har satts i kraft fr.o.m. 1.5.2010 genom förordning FördrS 35/2010, FörfS 256/2010, (publicerad 9.4.2010).

Översynsdokument:

Riksgränsen mellan Finland och Ryssland

Den senaste översynen av riksgränsen mellan Finland och Ryssland åren 2007–2016 har satts i kraft fr.o.m. 19.7.2018 genom förordning FördrS 51/2018, FörfS 534/2018, (publicerad 5.7.2018).

Översynsdokument: