Hoppa till huvudinnehåll

Deklinationskarta

Deklinationskartan visar storleken på den magnetiska deklinationen (missvisningen) på olika håll i Finland. Värdet på deklinationen (grader) visar hur mycket den magnetiska nordpolen, det vill säga kompassriktningen, avviker från den geografiska nordpolen på kartan.

I Finland varierar deklinationen från 6 grader på Åland till 14 grader vid den östra gränsen. Den lokala variationen kan också vara stor om det finns magnetiska mineral i jordskorpan.

Deklinationen behövs vid orientering efter karta och kompass. När man på kartan tar ut riktningen från plats A till plats B, skiljer sig den riktning som kompassen visar från den som kartan visar med deklinationens värde till höger. Kompassriktningen måste alltså minskas med deklinationsvärdet för att få rätt riktning.

Vid noggrann riktningsbestämning måste också skillnaden mellan kartnord (kartbladets riktning) och nordpolen (riktning mot nordpolen) beaktas. Vid vanlig orientering saknar detta betydelse.

Kontrollera deklinationen på kartan

Du kan söka värdet på deklinationen med hjälp av kartan intill. Utöver deklinationsvärdet och den årliga ändringen av deklinationen visar tjänsten också kartbladets beteckning samt koordinaterna för mittpunkten. Deklinationsvärdena är beräknade per 12 km x 12 km kartblad.

  1. Skriv in ortsnamnet eller adressen i sökfältet.
  2. Kartan kan zoomas in och ut med tecknen + och -.
  3. Klicka på området där du ska orientera. Tjänsten visar deklinationsvärdet i det aktuella området.

Förklaring av förkortningar

  • East = östkoordinat för kartbladets mittpunkt koordinatsystem ETRS-TM35FIN
  • North = nordkoordinat för kartbladets mittpunkt koordinatsystem ETRS-TM35FIN
  • Longitudu, Latitudi: koordinater för kartbladets mittpunkt i geografiska grader i koordinatsystemet WGS84
  • Karttaruu = beteckning för 12 km x 12 km kartbladet
  • Eranto = deklinationsvärdet i grader på aktuellt kartblad
  • Muutos_v = årlig förändring. Om till exempel deklinationen är 10.67 och ändringen 0.21, så är deklinationen i början av nästa år 10.67 + 0.21 = 10.88

Informationen produceras av Meteorologiska institutet

Deklinationen är inte statisk utan ändras kontinuerligt med förändringarna i jordens magnetfält, även om den årliga förändringen är liten, cirka +0,2 grader. Förändringen är något olika i olika delar av landet.

För magnetfältsmätningarna svarar Meteorologiska institutet. Karttjänsten grundar sig på Meteorologiska institutets data där data finns i ett 12 x 12 km rutnät. Modellen uppdateras på basis av uppföljningsmätningar som de geofysiska observatorierna i Nurmijärvi och Sodankylä gör. Ytterligare information på Meteorologiska institutets webbplats  (på finska). Materialet publiceras en gång per år och Lantmäteriverket uppdaterar uppgifterna i karttjänsten med motsvarande intervall.