Hoppa till huvudinnehåll

Deklinationskarta

Deklinationskartan visar värdet på deklinationen, skillnaden mellan kartnord och riktningen mot nordpolen samt den totala korrigeringen på olika håll i Finland. Värdet på deklinationen (grader) visar hur mycket den magnetiska nordpolen, det vill säga kompassriktningen, avviker från den geografiska nordpolen på kartan.

I Finland varierar deklinationen från 7 grader på Åland till 17 grader i Norra Lappland. Den lokala variationen kan också vara stor om det finns magnetiska mineral i jordskorpan.

Deklinationen (NEK) behövs vid orientering efter karta och kompass. Vid noggrann riktningsbestämning måste också skillnaden mellan kartnord (kartbladets riktning) och nordpolen (riktning mot nordpolen) (NAK) beaktas, detta orsakas av kartprojektionen.

NEK och NAK utgör tillsammans den totala korrigeringen (KOK). När man på kartan tar ut riktningen från plats A till plats B, skiljer sig den riktning som kompassen visar från den som kartan visar med den totala korrigeringens värde till höger. Kompassriktningen måste alltså minskas med den totala korrigeringens värde för att få rätt riktning.

Kontrollera deklinationen på kartan

Du kan söka värdet på deklinationen (NEK), skillnaden mellan kartnord och riktning till nordpol (NAK) och den totala korrigeringen (KOK) med hjälp av kartan intill.  Tjänsten visar dessutom deklinationens årliga förändring och kartbladets beteckning samt koordinaterna för mittpunkten. NEK, NAK och KOK är beräknade för mittpunkterna i 12 km x 12 km kartblad.

 1. Skriv in ortsnamnet eller adressen i sökfältet.
 2. Kartan kan zoomas in och ut med tecknen + och -.
 3. Klicka på området där du ska orientera. Tjänsten visar deklinationsvärdet, skillnaden mellan kartnord och riktningen till nordpolen samt den totala korrigeringen för aktuellt kartblad.

Förklaringar till vyn objektuppgifter:

 • East = östkoordinat för kartbladets mittpunkt i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN
 • North = nordkoordinat för kartbladets mittpunkt i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN
 • Longitud (längdgrad), Latitud (breddgrad) = geografiska koordinater för kartbladets mittpunkt i WGS84-koordinatsystemet
 • Karttaruu = beteckning för 12 km x 12 km kartbladet
 • NEK = deklinationsvärdet i grader i mitten av aktuellt kartblad
 • NAK = skillnaden mellan kartnord och riktningen till nordpolen i grader i mitten av aktuellt kartblad
 • KOK = NEK + NAK, dvs. total korrigering i mitten av aktuellt kartblad
 • NEK_muuto = deklinationens årliga förändring. Om till exempel deklinationen är 10.67 och ändringen 0.21, så är deklinationen i början av nästa år 10.67 + 0.21 = 10.88

Deklinationsinformationen produceras av Meteorologiska institutet

Deklinationen är inte statisk utan ändras kontinuerligt med förändringarna i jordens magnetfält, även om den årliga förändringen är liten, cirka +0,2 grader. Förändringen är något olika i olika delar av landet.

Meteorologiska institutet ansvarar för magnetfältsmätningarna. Karttjänsten grundar sig på Meteorologiska institutets data där observationerna finns i ett 12 x 12 km rutnät. Modellen uppdateras på basis av uppföljningsmätningar som de geofysiska observatorierna i Nurmijärvi och Sodankylä gör. Mer information på Meteorologiska institutets webbplats (på finska).

Materialet publiceras en gång per år och Lantmäteriverket uppdaterar uppgifterna i karttjänsten med motsvarande intervall.

Beräkning av korrigeringen av skillnaden mellan kartnord och riktningen till nordpolen

Korrigeringen av skillnaden mellan kartnord och riktningen till nordpolen har beräknats för den tvärgående Mercatorprojektionen (Transverse Mercator) . Beräkningen baserar sig på formeln för meridiankonvergens i bilaga 2 till rekommendationen JHS 197 (på finska).