Hoppa till huvudinnehåll

Terminologi för geografisk information och datamodeller

I termbanken TEPA finns flera ordlistor inom geografisk information

I den av Terminologicentralen TSK upprätthållna TEPA-termbanken har det sammanställts fler än 365 000 termposter. Begreppen i alla ordlistor kan sökas i samma söktjänst. TEPA-termbanken fungerar som en bra allmän ordlista.

Ordlista för geoinformatik är den viktigaste ordlistan för geodatabranschenDär definieras utöver grundbegrepp inom geografisk information begrepp i anslutning till position, geografiska datatjänster, modellering, metadata, kvalitet, analys och temakartor till den del de anknyter till geografisk information. Den fjärde upplagan av Ordlista för geoinformatik publicerades våren 2018. Terminologicentrum TSK utarbetade den på uppdrag av Lantmäteriverket. Ordlistan finns tillgänglig också som pdf-fil.

Ordlista för byggd miljö (2020), Ordlista för lokalisering (2002) och Begrepp inom detaljplanläggning (2017) är också viktiga ordlistor inom geodataområdet i TEPA-termbanken. 

För de flesta begrepp har utöver finska begrepp definierats motsvarigheterna på svenska och engelska.

På Interoperabilitetsplattformen samlas ordlistor från olika branscher

I verktyget OrdlistorInteroperabilitetsplattformen som drivs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samlas ordlistor från olika branscher.

På Interoperabilitetsplattformen samlas ordlistor, kodlistor och datamodeller från olika förvaltningsområden. I anslutning till geografisk information finns det ordlistor, kodlistor och datamodeller med koppling till byggnader, konstruktioner och adresser på plattformen.

Av ordlistorna inom geodatabranschen kommer man att under 2020 föra in Ordlista för byggd miljö och Begrepp i markanvändnings- och bygglagen dit.

Om INSPIRE-ordlistor definitioner och förklaringar av INSPIRE-termer

Europeiska kommissionen har samlat begrepp i anslutning till INSPIRE-direktivet och definitioner av dem på olika språk.

Termer och definitioner som används i INSPIRE-direktivet och -förordningarna har samlats i INSPIRE-ordlistan (INSPIRE Glossary) på alla språk som dokumenten är översatta till. En del av de finska begreppen är fortfarande inte översatta.

GEMET (the General Multilingual Environmental Thesaurus)-ordlistan är en flerspråkig ordlista för miljöbranschen, och den omfattar även temana i INSPIRE-direktivet. Ordlistan uppdateras ständigt av EEA (European Environment Agency).

Terminologi för Metadatakatalogen

I Terminologi för Metadatakatalogen har det samlats nyckelord som används i metadata för geografiska datamängder och tjänster. Ursprungligen har ordlistan utarbetats 2006 vid Tekniska högskolan med finansiering från Lantmäteriverket och senare har den uppdaterats med INSPIRE-temana ur GEMET-ordlistan.

Standardiseringens ordlistor

ISO TC/211 Geolexica är en ordlista från International Standardisation Organisation (ISO)-organisationens tekniska TC/211-kommitté. I den har det sammanställts begrepp som förekommer i standarder inom geodataområdet på olika språk. 

Ontologier

PTO-Ontologin för geografisk information är en del av Fintos tjänst för tesaurusar och ontologier som gör det möjligt att publicera och bläddra i ordlistor. Tjänsten erbjuder också gränssnitt för utnyttjande av ordlistorna och ontologierna i andra program.