Titta på och ladda ned kartor

Du kan titta på Lantmäteriverkets kartor på nätet.

Kartplatsen kan du bekanta dig med Lantmäteriverkets terrängkartor och flygbilder. Du kan söka kartor över hela Finland med bl.a. ortnamn och koordinater. Utöver kartsökningen har tjänsten även många andra egenskaper. Titta på Teckenförklaring.

Kartfönstret kan du titta på olika informationsproducenters kartor och geodata.

I tjänsten Karelens kartor kan du titta på gamla kartor över det överlåtna karelska området. I tjänsten finns sockenkartor och terrängkartor och de kan sökas med en omfattande namnsökning.

Deklinationskartan visar storleken på den magnetiska deklinationen (missvisningen) på olika håll i Finland. Värdet på deklinationen (grader) visar hur mycket den magnetiska nordpolen, det vill säga kompassriktningen, avviker från den geografiska nordpolen på kartan.

Ladda ned kartor från webben

Du kan ladda ned kartor över Karelen på adressen: http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/karjalankartat/ Länken öppnar en katalogstruktur, via vilken du kan ladda ned kartor. För mer information se anvisningen.

Du kan ladda ned terrängkartor och flygbilder i digital form i Filtjänsten för avgiftsfria data.

I webbtjänsten Gamla tryckta kartor kan du ladda ned gamla tryckta grundkartor. Kartorna har tryckts under åren 1949–1992.

På den statistiska baskartan visas allmänna administrativa gränser och områdesindelningar (kommuner, landskap och regionförvaltningsverk) samt namnen på områdesindelningarna.

Kartplatsen

I tjänsten får du tillgång till Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor.

Läs mer

Tema

Tema