Hoppa till huvudinnehåll

Titta på och ladda ned kartor

Du kan titta på Lantmäteriverkets kartor och flygbilder på nätet.

Kartplatsen kan du bekanta dig med Lantmäteriverkets terrängkartor och flygbilder. Du kan söka kartor över hela Finland med bl.a. ortnamn och koordinater. Utöver kartsökningen har tjänsten även många andra egenskaper. Titta på Teckenförklaring. På Kartplatsen ser du alltid den nyaste bilden, du kan titta på gamla flygbilder i geodataportalen Paikkatietoikkuna.

I geodataportalen Paikkatietoikkuna kan du titta på olika informationsproducenters kartor och geodata. Du kan titta på historiska flygfoton i geodataportalen Paikkatietoikkuna. Läs ⁠anvisningen om hur du tittar på historiska flygfoton (på finska). 

Deklinationskartan visar storleken på den magnetiska deklinationen (missvisningen) på olika håll i Finland. Värdet på deklinationen (grader) visar hur mycket den magnetiska nordpolen, det vill säga kompassriktningen, avviker från den geografiska nordpolen på kartan.

I tjänsten Karelens kartor kan du titta på gamla kartor över det överlåtna karelska området. I tjänsten finns sockenkartor och terrängkartor och de kan sökas med en omfattande namnsökning.

I webbtjänsten vanhatkartat.fi (på finska) kan du granska gamla grundkartor. Kartorna har tryckts under åren 1949–1998.

I Lantmäteriverkets arkiv finns det förrättningskartor från storskiftet till i dag. På en förrättningskarta syns i regel råmåtten och rårösenas nummer. Du kan varken fritt titta på eller ladda ned förrättningskartor. Du kan beställa förrättningskartor från vår kundservice. Mer information om hur du beställer förrättningskartor.

Ladda ned kartor från webben

Du kan ladda ned Grundkarta raster och Terrängkarta raster samt flygbilder i digital form på Kartplatsen. Du kan titta på kartraster med vanliga bildvisningsprogram och på flygbilder till exempel med bildbehandlingsprorgrammet GIMP.

På den statistiska baskartan visas allmänna administrativa gränser och områdesindelningar (kommuner, landskap och regionförvaltningsverk) samt namnen på områdesindelningarna.

I webbtjänsten Gamla tryckta kartor kan du ladda ned gamla tryckta kartor:

  • Grund- och Topografikartorna i skalan 1:20 000 är tryckta 1949–1998
  • de topografiska kartorna, de förminskade grundkartorna och Terrängkartorna i skalan 1:50 000 är från 1964–2006

Du kan ladda ned kartor över Karelen på adressen: http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/karjalankartat/ Länken öppnar en katalogstruktur, via vilken du kan ladda ned kartor. För mer information se anvisningen.

Kartplatsen

I tjänsten får du tillgång till Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. Du kan till och med köpa kartor eller ladda ner geodata.

Läs mer

Tema

Tema