Karttatasot

Miten voin lisätä karttatasoja karttanäkymään? Lue tästä ohjeesta, miten lisääminen onnistuu, miten voit muuttaa karttatasojen asetuksia ja miten saat näkyviin karttatasoon liittyvät kohdetiedot.

Karttatasot
Kuva: Voit esittää useita karttatasoja päällekkäin ja luoda kokonaan uuden näkymän.


Lisää karttatasoja karttanäkymään

Käytettävissä olevat karttatasot löytyvät Karttatasot-valikosta. Hae karttatasoa jollakin seuraavista tavoista:

 • Selaa karttatasoja aiheen mukaan.

 • Selaa karttatasoja tiedontuottajan mukaan. Tiedontuottaja on karttatason tuottava organisaatio.

 • Kirjoita tekstikenttään hakusana. Hakusana voi olla aineiston nimi, tiedontuottajan nimi tai avainsana. Voit katkaista hakusanan *-merkillä.

Yläreunassa olevia painikkeita klikkaamalla voit valita jos haluat nähdä listalla vain osan karttatasoista:

 • Uusimmat: Viimeksi päivitetyt karttatasot

 • Vektoritasot: Kohdetietoja sisältävät karttatasot, joiden kohteille voidaan tehdä paikkatietoanalyyseja.

 • Julkaistavissa: Karttatasot, jotka ovat käytettävissä Karttajulkaisun kautta julkaistavissa upotettavissa kartoissa.

Kunkin karttatason vieressä on seuraavat symbolit:

Saatavuus: Karttataso on saatavilla tällä hetkellä, jos symboli on vihreä.

Tyyppi: Tieto, minkä tyyppinen karttataso on kyseessä. Mahdolliset tyypit on kuvattu alla.

Lisätieto: Linkki karttatasoa kuvaileviin metatietoihin. Metatiedot kertovat muun muassa karttatason kattavuudesta, päivitystiheydestä ja tietosisällöstä.

Karttatasot voivat olla eri tyyppisiä:

Karttataso (WMS): Karttakuvista koostuva karttataso

Karttataso (WMTS)

Tietotuote (WFS): Kohdetietoja sisältävä karttataso

Indikaattori: Tilastotietoja sisältävä karttataso, joita käytetään Teemakartat-toiminnon kautta.

Analyysitaso: Analyysin tuloksena syntyneitä tietoja sisältävä karttataso.

Analyysitasoja voit muodostaa Analyysi-toiminnon avulla.


Valitut tasot

Valitut tasot -valikosta näet valitsemasi karttatasot ja voit säätää niiden asetuksia ja järjestystä.

 

Valitut tasot

Kuva: Valittujen karttatasojen asetukset näkyvät kunkin karttatason kohdalla.

Valitut karttatasot on lueteltu listassa, jossa ylimpänä on karttanäkymässä päällimmäisenä oleva karttataso. Voit muuttaa karttatasojen järjestystä raahaamalla niitä hiirellä listalla ylöspäin tai alaspäin. Tason peittävyyttä (englanniksi opacity) säätämällä voit vaikuttaa siihen, näkyvätkö kyseisen karttatason alla olevat karttatasot kyseisen karttatason läpi. Lisäksi osalle karttatasoista voit valita käytettävän tyylin. Voit myös piilottaa tai näyttää haluamasi karttatasot.

Valitut tasot -valikosta voit myös tarkistaa, onko valitsemasi karttataso julkaistavissa omalla verkkosivulla karttajulkaisu-toiminnon avulla.

 


Kohdetiedot

Jos tietotuote (aineisto) sisältää kohdetietoja, pääset katsomaan kyseisen tietotuotteen kohdetietoja Valitut tasot -valikon kautta.

Kohdetietojen katselu on mahdollista myös mittakaavasäätimen alapuolella olevan Kohdetiedot-linkin kautta. Lisäksi yhden kohteen tietojen katselu onnistuu klikkaamalla kohtaa kartalla, jolloin aukeavassa ikkunassa näkyvät kaikkien valittujen kohdetietoja sisältävien karttatasojen ominaisuustiedot kyseiselle kohdalle.

Kohdetietojen näyttäminen

Kuva: Valittujen karttatasojen kohdetiedot näytetään taulukossa, joka aukeaa
klikkaamalla Kohdetiedot-painiketta karttanäkymän oikeassa laidassa.

 

Kohdetietotaulukossa on eri välilehdillä kaikki valitsemasi kohdetietoja sisältävät karttatasot. Taulukko sisältää karttatason kaikki karttanäkymässä näkyvissä olevat kohteet ja niiden ominaisuustiedot. Voit järjestää kohteiden tiedot klikkaamalla sarakkeen nimeä.

Voit valita kohteita klikkaamalla niitä joko kartalla tai taulukossa. Valittuna olevat kohteet korostetaan taulukossa keltaisella, ja vastaavasti kartalla. Voit myös valita useampia kohteita pitämällä CTRL-näppäintä pohjassa klikatessasi haluamiasi kohteita.

Voit tallentaa kohdetiedot omalle koneellesi joko Excel-taulukkoon tai CSV-tiedostoon. Klikkaa "Aineiston vienti", valitse haluamasi vaihtoehdot ja klikkaa lopuksi "Vie".


Karttaselitteet

Valittujen karttatasojen karttaselitteet näet Karttaselitteet-valikosta. Karttaselitteistä selviävät kartalla käytetyt karttamerkit ja väritykset. Klikkaamalla i-painiketta näet kyseisen karttatason metatiedot. Selitteitä on tarjolla vain osalle karttatasoista.


Heatmap

Heatmapin eli "lämpökartan" avulla esitetään, miten kohteiden esiintymistiheys vaihtelee eri alueilla tietyllä ominaisuustiedolla painotettuna.
Heatmap on Paikkatietoikkunassa käytössä esimerkiksi seuraavilla Tilastokeskuksen WMS-karttatasoilla (harmaa ruutusymboli):

 • Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km keskipisteet

 • Tieliikenneonnettomuudet

 • Oppilaitokset

Otetaan esimerkiksi Tieliikenneonnettomuudet. Alla olevassa kuvassa on esitetty heatmap, joka kuvaa tieliikenneonnettomuuksien määrää eri alueilla. Alueet, joissa tapahtuu paljon onnettomuuksia, on esitetty keltaisella. Punaisella näytetään alueet, joissa onnettomuuksia tapahtuu vähemmän. Sinisellä näytetään alueet, joissa onnettomuuksia on tapahtunut, mutta hyvin vähän. Niitä alueita, joissa onnettomuuksia ei ole tapahtunut, ei ole värjätty. Kuvassa kolmioilla on merkitty onnettomuuspaikat.

Kuva. Heatmap-esimerkki.

Saadaksesi heatmapin käyttöön Paikkatietoikkunassa toimi näin:

 1. Valitse sopiva karttataso karttataso-listalla.
 2. Avaa Valitut karttatasot-listalta kyseinen karttataso ja klikkaa "Heatmap".
 3. Määrittele heatmapin asetukset (ks. alla) ja paina OK.
 4. Heatmap näkyy kartalla. Voit käyttää siten kuten muita karttatasoja.

Heatmapin asetukset:

Heatmapin asetukset

 • Säde: Etäisyys, jolta kohteet haetaan. Etäisyys ilmoitetaan pikseleinä.

 • Pikselien määrä solussa: Resoluutio, jolla heatmap lasketaan. Oletusarvo on 1. Suuremmalla arvolla suorituskyky paranee, mutta visuaalisesta esityksestä tulee epätarkempi.

 • Painotettava muuttuja: Valitse minkä muuttujan tiheyttä haluat esittää kartalla. Muuttujien selitykset löytyvät metatiedoista.

 • Väriteemat: Valitse väriteema, jolla heatmap esitetään. Väriteemassa oikeanpuoleisimpana olevalla värillä esitetään ne alueet, joissa kohteita on eniten. Vasemmanpuoleisimmalla värillä esitetään ne alueet, joissa kohteita on, mutta vähiten.

 • Valitse värit: Valitse tämä jos haluat määritellä väriteeman itse. Klikkaa neliötä, jolloin aukenee värinvalintatyökalu.