Hyppää pääsisältöön

Paikkatietoikkuna

Paikkatietoikkuna on kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee eri tiedontuottajien paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Paikkatietoikkuna on keskeinen osa Suomen INSPIRE-toimeenpanoa.

Palvelun kautta voit muun muassa katsella eri karttatasoja päällekkäin, julkaista kartan omalla verkkosivullasi, luoda tilastoteemakarttoja ja tehdä yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja. Käytettävissä on yli 3 000 karttatasoa noin 70:ltä eri organisaatiolta. Karttatasot tuodaan tarjolle eri toimijoiden julkaisemien rajapintapalvelujen kautta, jolloin Paikkatietoikkunassa olevat paikkatiedot ovat yhtä ajantasaisia kuin tiedontuottajien omissa palveluissa. Tiedontuottajat vastaavat aineistoistaan.

Paikkatietoikkuna on tarkoitettu paikkatiedon ammattilaisille ja kaikille kartoista ja paikkatiedosta kiinnostuneille. Sillä on noin 4 200 päivittäistä käyttäjää hyvin monenlaisiin tarkoituksiin vapaa-ajalla ja työtehtävien hoitamisen tueksi.

Paikkatietoikkuna on kaikille avoin ja maksuton karttapalvelu, jossa voit luoda omia karttanäkymiäsi yhden tai useamman organisaation tuottamista karttatasoista Suomen alueelta. Karttataso on yhteen aiheeseen liittyvä kartta. Karttatasoon voi liittyä myös taulukkomuotoista tietoa kohteista.

Karttatasot tuodaan tarjolle tiedontuottajien, kuten Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen, julkaisemien rajapintapalvelujen kautta. Paikkatietoikkunassa olevat paikkatiedot ovat yhtä ajantasaisia kuin tiedontuottajien omissa palveluissa.

Paikkatietoikkunassa voit muun muassa:

 • tarkastella erilaisia karttoja päällekkäin
 • tarkastella historiallisia ilmakuvia
 • hakea paikkoja paikannimen, osoitteen, kiinteistö- tai TM35-karttalehtitunnuksen perusteella
 • hakea kohteelle lähimmän osoitteen
 • mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja
 • mitata maastoprofiilin
 • tehdä koordinaattimuunnoksia
 • luoda teemakarttoja tilastollisten indikaattorien perusteella
 • tarkastella 3D-aineistoja
 • hakea metatietoja eli kuvauksia karttatasoista ja niitä tarjoavista paikkatietopalveluista

Lisäksi kirjautuneena käyttäjänä voit:

 • tallentaa karttanäkymän ja jakaa sen linkkinä
 • julkaista tekemäsi kartan verkkosivuillasi
 • tuoda ja viedä omia aineistoja, kuten reittejä
 • luoda teemakarttoja tilastollisten indikaattorien perusteella
 • tehdä yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja.    

Käyttäjät

Voit käyttää Paikkatietoikkunaa rekisteröitymättä tai rekisteröityneenä. Palvelu on maksuton kummassakin tapauksessa. Osa ominaisuuksista, kuten karttajulkaisun tekeminen omalle verkkosivulle ja analyysit, vaativat rekisteröitymisen. Kirjautuneet käyttäjät voivat tarkastella omia tietojaan Omat tiedot -valikon kautta. 

 • Löydät Paikkatietoikkunan osoitteesta paikkatietoikkuna.fi
 • Pääset rekisteröitymään Paikkatietoikkunan vasemmasta palkista löytyvästä painikkeesta. Ennen rekisteröitymistä sinun on luettava ja hyväksyttävä käyttöehdot.
 • Jos olet jo rekisteröitynyt, mutta et muista salasanaa, voit tilata uuden salasanan 
 • Jos sinulla on salasana tiedossa, pääset muokkaamaan tilin tietoja (tai poistamaan koko tilin) Omatili-palvelussa.

Huom! Kirjautumisessa käyttäjätunnus on aina rekisteröinnissä käytetty sähköpostiosoite (ei esimerkiksi käyttäjänimi, jota kysytään uutta tunnusta rekisteröitäessä).

Tiedontuottajat

Tiedontuottajat voivat tarjota omia paikkatietoaineistojaan Paikkatietoikkunaan, jos ne ovat saatavissa WMS-, WMTS-, WFS-, OGC API- tai ArcGISRest-rajapintapalveluiden kautta ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. Aineistojen esittämisestä Paikkatietoikkunassa laaditaan sopimus, jossa osapuolina ovat tiedontuottaja ja Maanmittauslaitos. Sopimus on molemmille osapuolille maksuton. Sopimusasioissa ota yhteyttä osoitteeseen paikkatietoikkuna@maanmittauslaitos.fi.

Yleistä 

Paikkatietoikkuna on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa www.paikkatietoikkuna.fi tarjoama kansallinen paikkatietoportaali (jäljempänä ”Paikkatietoikkuna”).  

Paikkatietoikkunassa käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) voi: 

 • selailla karttatasoja eri mittakaavoissa erikseen ja päällekkäin (kohta ”Karttatasot”)  
 • julkaista Paikkatietoikkunasta karttanäkymän (kohta ”Karttajulkaisu”) 
 • laatia teemakarttoja omien ja palvelussa valmiina olevien tilastoaineistojen perusteella (kohta ”Teemakartat”) 
 • tehdä analyyseja karttatason sisältämien tietojen perusteella (katso kohta ”Analyysi”) 
 • luoda ja tallentaa omia kohteita ja aineistoja Paikkatietoikkunan tietokantaan (kohta ”Omat paikkatiedot”) 
 • muuntaa koordinaatteja koordinaattijärjestelmästä toiseen (kohta ”Koordinaattimuunnospalvelu”). 

siten kuin jäljempänä luvussa Sisältö on esitetty. Paikkatietoikkunaan lisätään uusia toiminnallisuuksia vaiheittain. 

Paikkatietoikkunaa voi käyttää Käyttäjä, joka on luonnollinen henkilö. Oikeushenkilö ei voi käyttää palvelua. Paikkatietoikkunan Käyttäjän tulee lukea huolellisesti nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttämällä Paikkatietoikkunaa Käyttäjä ilmoittaa lukeneensa Käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi. 

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Sisältö 

Karttatasot 

Karttatasot ovat paikkatietoja tarjoavien organisaatioiden (jäljempänä ”Tiedontuottaja”) julkaisemia karttakuvia ja paikkatietoaineistoja (jäljempänä ”Karttataso”). Tiedontuottaja tarjoaa ne alla kuvattujen rajapintapalvelujen avulla liitettäviksi Paikkatietoikkunaan. Maanmittauslaitos julkaisee Karttatasot Paikkatietoikkunassa molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen aineistojen liittämisestä Paikkatietoikkunaan.  

Karttakuvapalvelu on rajapintapalvelu, joka mahdollistaa sovellukselle karttakuvien kopioinnin paikkatiedon katselua varten (Lähde: Geoinformatiikan sanasto). Se voidaan toteuttaa esimerkiksi WMS- (Web Map Service) tai WMTS (Web Map Tiling Service) -palvelun avulla. INSPIRE-direktiivissä (2007/2/EY) karttakuvapalvelua kutsutaan katselupalveluksi. Paikkatietoikkunassa karttakuvapalvelut tarjoavat rasterimuotoisia karttakuvia. 

Kohdepalvelu on rajapintapalvelu, joka mahdollistaa sovellukselle paikkatiedon kopioimisen käsittelyn (Lähde: Geoinformatiikan sanasto). Se voidaan toteuttaa esimerkiksi WFS- (Web Feature Service) tai OGC API Features -palvelun avulla. INSPIRE-direktiivissä (2007/2/EY) kohdepalvelua kutsutaan latauspalveluksi. Paikkatietoikkunassa kohdepalvelut tarjoavat vektorimuotoisia kohdetietoja. 

Käyttäjä voi luoda karttanäkymän, jossa on yksi tai useampi Karttataso. Karttanäkymässä Karttataso voidaan esittää useilla eri mittakaavoilla. Käyttäjä voi tallentaa karttanäkymän omiin tietoihinsa Paikkatietoikkunassa ja tehdä linkin haluamaansa karttanäkymään. 

Käyttäjä voi säätää Karttatason läpinäkyvyyttä sekä tutustua Karttatasoa kuvaaviin metatietoihin ja karttaselitteeseen, mikäli Tiedontuottaja on ne julkaissut. Jos Karttataso sisältää kohdetietoja ja Tiedontuottaja ei ole erikseen kieltänyt kohdetietojen latausta, Käyttäjä voi ladata kohdetiedot omalle tietovälineelleen. 

Karttajulkaisu 

Käyttäjä voi laatia Karttajulkaisu-toiminnon (jäljempänä ”Karttajulkaisu”) avulla julkaistun kartan (jäljempänä ”Julkaistu kartta”), jonka hän voi halutessaan upottaa omille verkkosivuilleen tai käyttää sellaisenaan. Karttajulkaisun käyttö edellyttää, että Käyttäjä on rekisteröitynyt ja kirjautunut Paikkatietoikkunaan. 

Käyttäjä voi määritellä Julkaistun kartan sisällön ja toiminnallisuudet, tallentaa määrittelyt ja tämän jälkeen tarjolla olevan koodin avulla julkaista määrittelyn mukaisen Julkaistun kartan ylläpitämillään julkisilla, maksuttomilla verkkosivuilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu esimerkiksi vain rekisteröityneille käyttäjille. 

Tiedontuottaja voi halutessaan kieltää Karttatason julkaisemisen Julkaistussa kartassa. Myös Maanmittauslaitos voi rajata, mitä toiminnallisuuksia Julkaistussa kartassa on käytettävissä.  

Maanmittauslaitos ja Tiedontuottaja voivat asettaa enimmäismäärän Julkaistun kartan lähettämille palvelupyynnöille. Mahdolliset voimassa olevat rajoitukset julkaistaan Karttajulkaisussa. 

Teemakartat 

Käyttäjä voi laatia tilastollisiin paikkatietoaineistoihin perustuvan teemakartan (jäljempänä ”Teemakartta”). Käyttäjä voi määritellä Teemakarttaan luokittelun ja visualisoinnin. 

Käyttäjä voi käyttää Teemakartan pohja-aineistona Paikkatietoikkunassa valmiiksi määriteltyjä tilastoaineistoja tai tuoda omia aineistojaan. Teemakartan aluejako on valittava Paikkatietoikkunassa valmiina olevista aluejaoista. 

Analyysi 

Käyttäjä voi tehdä paikkatietoanalyyseja Karttatason sisältämistä tiedoista Paikkatietoikkunan Analyysi-toiminnon (jäljempänä ”Analyysi”).  

Omat paikkatiedot 

Käyttäjä voi laatia omia kohteita Paikkatietoikkunassa sekä tuoda paikkatietoja (jäljempänä ”Omat paikkatiedot”) omalta tietovälineeltään. Maanmittauslaitos voi rajoittaa kohteiden määrää ja aineistojen tiedostokokoa ja -formaattia. Käyttäjä voi myös tallentaa omat kohteensa omalle tietovälineelleen.  

Käyttäjä voi julkaista omat kohteensa Julkaistussa kartassa. Tällöin Käyttäjän Karttatasosta, johon julkaistavat kohteet on tallennettu, tulee julkinen ja se näkyy kaikille kyseisen Julkaistun kartan käyttäjille. Kohteet voivat olla Paikkatietoikkunassa laadittuja tai tuotu paikkatietoaineistona Paikkatietoikkunaan. 

Kohteiden sisällön on oltava suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä ja sijaittava Suomen alueella sekä lain ja hyvän tavan mukaista. Käyttäjällä on oltava oikeus käsitellä tallentamaansa sisältöä. Sisältö ei saa loukata jonkin toisen osapuolen oikeuksia. 

Koordinaattimuunnospalvelu 

Käyttäjä voi muuntaa koordinaatteja koordinaattijärjestelmästä toiseen. Lähtökoordinaattien on oltava Suomen valtakunnan alueelta Paikkatietoikkunaan ennalta määritellyssä koordinaattijärjestelmässä. 

Koordinaatit voi syöttää järjestelmään yksitellen tai tiedostona. Maanmittauslaitos voi rajoittaa tiedoston kokoa ja formaattia. 

Rekisteröityminen 

Paikkatietoikkunan käyttö on maksutonta ja avointa kaikille. Osa toiminnoista, kuten Karttajulkaisu ja Omat paikkatiedot, vaativat Käyttäjän rekisteröitymisen ja kirjautumisen. 

Rekisteröityminen tapahtuu Maanmittauslaitoksen OmaTili-tunnistautumispalvelussa. Käyttäjän on annettava rekisteröitymisen yhteydessä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä määriteltävä itselleen käyttäjänimi ja salasana.  

Tiedot tallennetaan Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisteriin. Rekisteröityessään Käyttäjä hyväksyy selosteen Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisterin henkilötietojen käsittelystä.   

Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän on huolehdittava, että ne eivät joudu väärinkäytön kohteeksi. 

Maanmittauslaitos voi poistaa Käyttäjän tilin Paikkatietoikkunasta, mikäli: 

 • Käyttäjä toimii tai on toiminut käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti 
 • Käyttäjä ei ole kirjautunut Paikkatietoikkunaan viimeisen kuuden (6) kuukauden kuluessa. 

Käyttäjän tilin poiston jälkeen jäljempänä mainittuja immateriaalioikeuksia ja edellä Karttatasojen käyttöä koskevat ehdot ovat sopimuksen päättymisestä huolimatta voimassa niin kauan kuin niillä on merkitystä. 

Maanmittauslaitoksen velvollisuudet ja vastuu 

Maanmittauslaitos tarjoaa Paikkatietoikkunan käyttäjien käyttöön siten kuin näissä käyttöehdoissa on kuvattu. Paikkatietoikkuna on pääsääntöisesti käytettävissä seitsemän päivää viikossa. 

Paikkatietoikkuna ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Käyttäjä saa käyttää Paikkatietoikkunaa omalla vastuullaan. Maanmittauslaitos ja Tiedontuottaja eivät vastaa Paikkatietoikkunan tai sen sisältämien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen soveltuvuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.  

Maanmittauslaitos ei myöskään vastaa Paikkatietoikkunan keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta tai virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. 

Maanmittauslaitos voi ottaa Paikkatietoikkunan tai sen osan, kuten Karttatason, pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi. Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa Paikkatietoikkunaa tai sen sisältöä, toiminnallisuutta tai osia niistä, estää pääsyn niihin tai lopettaa Paikkatietoikkunan ilman että Käyttäjälle ilmoitetaan muutoksesta. 

Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Paikkatietoikkunaa koskevista muutoksista ja käyttökatkoista Käyttäjälle etukäteen Paikkatietoikkunassa tai muulla sopivalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. 

Maanmittauslaitos ei vastaa Paikkatietoikkunan tai sen sisällön käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu 

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Paikkatietoikkunaa näiden Käyttöehtojen sekä Paikkatietoikkunaan sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti. 

Paikkatietoikkunan muu kuin tavanomaisiin tarkoituksiin ja tavanomaisilla sovelluksilla tai laitteilla tapahtuva käyttö on kielletty. Kaikki Paikkatietoikkunan toimintaa häiritsevä toiminta, kuten Paikkatietoikkunan sisällön laajamittainen tallentaminen toisella sovelluksella, on kielletty. Mikäli Paikkatietoikkunan häiritsevää käyttöä esiintyy, suljetaan Paikkatietoikkunan käyttö kyseiseltä Käyttäjältä kokonaan. 

Käyttäjä vastaa Paikkatietoikkunan tai sen sisällön käytöstä Maanmittauslaitokselle, Tiedontuottajalle, muille käyttäjille ja kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. 

Immateriaalioikeudet  

Paikkatietoikkunaan ja Karttatasoihin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet pysyvät Maanmittauslaitoksella ja Tiedontuottajilla. Lisää tietoa oikeuksista on saatavilla Karttatason lähtötietona olevien paikkatietoaineistojen metatiedoissa.  

Omiin paikkatietoihin liittyvät oikeudet säilyvät oikeuksien alkuperäisillä omistajilla huolimatta tietojen tallentamisesta Paikkatietoikkunaan. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Paikkatietoikkunaa, Karttatasoa tai muuta osaa yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä se julkisesti eikä myöskään tallentaa tai valmistaa siitä kappaleita ilman Maanmittauslaitoksen etukäteen antamaa lupaa. 

Käyttäjällä on edellä todetusta huolimatta oikeus käyttää Paikkatietoikkunaa julkisin varoin rahoitetun opetuksen yhteydessä. Käyttäjällä on lisäksi oikeus kopioida, tallentaa tai tulostaa Paikkatietoikkunassa yksittäisiä karttakuvia ja paikkatietoja tekijänoikeuslaissa (404/1961) tarkoitettua yksityistä käyttöä varten sekä opinnäytetyötä varten . 

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Paikkatietoikkunaan tai Julkaistu kartta. Linkin ja Julkaistun kartan yhteydessä pitää näkyä nimi ”Paikkatietoikkuna”. Linkin kautta Paikkatietoikkunan tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen ja sisällön irrottaminen on näiden käyttöehtojen puitteissa kielletty. 

Maanmittauslaitoksella on oikeus linkittää Julkaistut kartat Paikkatietoikkunaan tai Maanmittauslaitoksen verkkosivuille, kerätä tiedot Julkaistun kartan lähettämistä palvelupyynnöistä ja julkaista Paikkatietoikkunassa tai Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla Julkaistun kartan nimi, osoite ja lähetettyjen palvelupyyntöjen määrä. 

Käyttäjällä on oikeus julkaista Paikkatietoikkunasta tehty kuvakaappaus omilla verkkosivuillaan tai lehdessä. Kuvakaappauksen yhteydessä on mainittava Paikkatietoikkuna, kuukausi, jolloin kuvakaappaus on tehty, sekä kuvassa näkyvien Karttatasojen nimet ja Tiedontuottajat. Verkkosivuilla olevan kuvan yhteydessä on oltava yllä kuvatun mukainen linkki Paikkatietoikkunaan. 

Maanmittauslaitos ei vastaa Omien paikkatietojen tai Julkaistussa kartassa esitettyjen tietojen säilymisestä Paikkatietoikkunassa. Maanmittauslaitoksella on oikeus katsoa Käyttäjän tallentamaa sisältöä ja harkintansa mukaan poistaa sisältö tai osa siitä. Maanmittauslaitos ei ole korvausvelvollinen Käyttäjän tallentaman tiedon poistamisesta tai katoamisesta. 

Evästeiden käyttö 

Paikkatietoikkunan käyttöä seurataan muun muassa evästetiedostojen avulla. Evästeiden tarkoituksena on kerätä tietoa Paikkatietoikkunan käytöstä sen edelleen kehittämiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimessaan, mutta toimenpide saattaa rajoittaa Paikkatietoikkunan toiminnallisuuksia. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu 

Paikkatietoikkunaan ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. 

Paikkatietoikkunan käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja Käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.  

Paikkatietoikkunan käyttöohjeet löytyvät Paikkatietoikkunan vasemmasta palkista.

Ohjevideo historiallisten ilmakuvien katseluun Paikkatietoikkunassa

Ohjevideo karttajulkaisun tekemisestä Paikkatietoikkunassa

Paikkatietoikkunan esittely (Kunnat ja INSPIRE -webinaarin tallenne vuodelta 2021)

Voit jättää palautetta tai kehitysehdotuksia verkkolomakkeella.

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Tuotannon tilannekartta

Haluatko tietoa ilmakuvausten ja laserkeilausten etenemisestä?

Usein kysyttyä

Jäikö jokin askarruttamaan Paikkatietoikkunassa?