Hyppää pääsisältöön

Paikkatietoikkuna

Paikkatietoikkuna on kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Paikkatietoikkuna on keskeinen osa Suomen INSPIRE-toimeenpanoa.

Palvelun kautta voit muun muassa katsella eri karttatasoja päällekkäin, julkaista kartan omalla verkkosivullasi, luoda tilastoteemakarttoja ja tehdä yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja. Käytettävissä on yhteensä 2500 karttatasoa noin 60:ltä eri organisaatiolta. Karttatasot tuodaan tarjolle eri toimijoiden julkaisemien rajapintapalvelujen kautta, jolloin Paikkatietoikkunassa olevat paikkatiedot ovat yhtä ajantasaisia kuin tiedontuottajien omissa palveluissa.

Paikkatietoikkuna on tarkoitettu paikkatiedon ammattilaisille ja kaikille kartoista ja paikkatiedosta kiinnostuneille. Sillä on arkisin yli 3000 päivittäistä kävijää, jotka käyttävät sitä hyvin monenlaisiin tarkoituksiin vapaa-ajalla ja työtehtävien hoitamisen tueksi.

•    Paikkatietoikkuna Twitter
•    Paikkatietoikkuna Facebook

Paikkatietoikkuna on kaikille avoin ja maksuton Suomen kattava karttapalvelu, jossa voit luoda omia karttanäkymiäsi yhden tai useamman organisaation tuottamista karttatasoista. Karttataso on yhteen aiheeseen liittyvä kartta. Karttatasoon voi liittyä myös taulukkomuotoista tietoa kohteista.

Karttatasot tuodaan tarjolle tiedontuottajien, kuten Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen, julkaisemien rajapintapalvelujen kautta, jolloin Paikkatietoikkunassa olevat paikkatiedot ovat yhtä ajantasaisia kuin tiedontuottajien omissa palveluissa.


Paikkatietoikkunassa voit muun muassa:

    • tarkastella erilaisia karttoja päällekkäin
    • tarkastella historiallisia ilmakuvia
    • hakea paikkoja paikannimen, osoitteen, kiinteistö- tai TM35-karttalehtitunnuksen perusteella
    • hakea kohteelle lähimmän osoitteen
    • mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja
    • mitata maastoprofiilin
    • tehdä koordinaattimuunnoksia
    • luoda teemakarttoja tilastollisten indikaattorien perusteella
    • tarkastella 3D-aineistoja
    • hakea metatietoja eli kuvauksia karttatasoista ja niitä tarjoavista paikkatietopalveluista
    
Lisäksi kirjautuneena käyttäjänä voit:
    • tallentaa karttanäkymän ja jakaa sen linkkinä
    • julkaista tekemäsi interaktiivisen kartan verkkosivuillasi
    • tuoda ja viedä omia aineistoja, kuten reittejä
    • luoda teemakarttoja tilastollisten indikaattorien perusteella
tehdä yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja.

Käyttäjät

Voit käyttää Paikkatietoikkunaa rekisteröitymättä tai rekisteröityneenä. Palvelu on maksuton kummassakin tapauksessa. Osa ominaisuuksista, kuten karttajulkaisun tekeminen omalle verkkosivulle ja analyysit, vaativat rekisteröitymisen. Kirjautuneet käyttäjät voivat tarkastella omia tietojaan Omat tiedot -valikon kautta. 

  • Löydät Paikkatietoikkunan osoitteesta paikkatietoikkuna.fi
  • Pääset rekisteröitymään Paikkatietoikkunan vasemmasta palkista löytyvästä painikkeesta. Ennen rekisteröitymistä sinun on luettava ja hyväksyttävä käyttöehdot.
  • Jos olet jo rekisteröitynyt, mutta et muista salasanaa, voit tilata uuden salasanan 
  • Jos sinulla on salasana tiedossa, pääset muokkaamaan tilin tietoja (tai poistamaan koko tilin) Omatili-palvelussa.

Huom! Kirjautumisessa käyttäjätunnus on aina rekisteröinnissä käytetty sähköpostiosoite (ei esimerkiksi käyttäjänimi, jota kysytään uutta tunnusta rekisteröitäessä).

Tiedontuottajat

Tiedontuottajat voivat tarjota omia paikkatietoaineistojaan Paikkatietoikkunaan, jos ne ovat saatavissa WMS-, WMTS-, WFS-, OGC API- tai ArcGISRest-rajapintapalveluiden kautta ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. Aineistojen esittämisestä Paikkatietoikkunassa laaditaan sopimus, jossa osapuolina ovat tiedontuottaja ja Maanmittauslaitos. Sopimus on molemmille osapuolille maksuton. Sopimusasioissa ota yhteyttä osoitteeseen paikkatietoikkuna.fi.

Paikkatietoikkuna on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa www.paikkatietoikkuna.fi tarjoama kansallinen paikkatietoportaali (myöhemmin Paikkatietoikkuna).

Osana portaalia tai siitä irrotettuna toimii karttaikkuna, josta käytetään jäljempänä nimitystä Karttapalvelu. Karttapalvelu on maksuton ja saatavilla näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Osapuolet

Osapuolina ovat käyttöoikeuden haltija (edellä ja myöhemmin Käyttäjä) ja Paikkatietoikkunan ylläpitäjänä Maanmittauslaitos (myöhemmin MML). MML on tehnyt erilliset sopimukset paikkatietoaineistojen tuottajien (edellä ja myöhemmin Tiedontuottajat) kanssa karttakuvien ja paikkatietojen (myöhemmin Tuote) tarjoamisesta selattavaksi Karttapalvelun kautta.

Toiminnot

Paikkatietoikkuna mahdollistaa Käyttäjälle paikkatiedon selailun INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) tarkoittamien paikkatietoinfrastruktuurin katselu- ja latauspalvelujen avulla. Käyttäjä voi Karttapalvelun avulla katsella eri mittakaavoissa eri paikkatietoaineistoista tuotettuja Tuotteita erikseen tai päällekkäin ja mahdollisesti saada selattavaksi Tuotteissa esitettyjä kohteita koskevia tietoja sekä tutustua Tuotteita selittäviin tietoihin sekä lähtötietoina olevia paikkatietoaineistoja kuvaileviin metatietoihin. Karttapalvelun edellä kuvattua toiminnallisuutta on voitu eri yhteyksissä ja eri Tuotteiden osalta rajoittaa.

Rekisteröidyttyään ja kirjauduttuaan Paikkatietoikkunan käyttäjäksi Käyttäjä voi tallentaa omia paikkatietoja (pisteitä, viivoja ja alueita ominaisuustietoineen) Karttapalvelun tietokantaan omaan käyttöön. Käyttäjä voi liittyä tarjolla oleviin yhteisöihin, joiden puitteissa omia paikkatietoja voi asettaa muiden yhteisöön liittyneiden käyttäjien tai muiden käyttäjien katseltavaksi.

Immateriaalioikeudet

Paikkatietoaineistoihin ja Tuotteisiin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet pysyvät MML:lla ja Tiedontuottajilla. Lisää tietoa oikeuksista on saatavilla Tuotteiden lähtötietona olevien paikkatietoaineistojen metatiedoissa. Omiin paikkatietoihin liittyvät oikeudet säilyvät oikeuksien alkuperäisillä omistajilla huolimatta tietojen tallentamista Karttapalveluun.

Tuotteiden tai näiden osien kaikkinainen kopiointi ja irrottaminen Karttapalvelusta ja saattaminen yleisön saataville Karttapalvelusta poikkeavalla tavalla levittämällä tai esittämällä julkisesti tai kappaleiden valmistaminen Tuotteesta tai sen osasta on kielletty. Karttapalvelun käyttö julkisin varoin rahoitetun opetuksen yhteydessä on sallittu. Käyttäjällä on lupa kopioida ja tulostaa Karttapalvelusta tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä käyttöä varten sekä opinnäytetyötä varten yksittäisiä karttoja ja paikkatietoja. Muu kopiointi on kielletty, mikäli paikkatietoaineiston metatiedoista ei muuta käy ilmi.

Vastuu

MML pyrkii yhteistyössä Tiedontuottajien kanssa tarjoamaan EU:n komission asetuksen (EY/976/2009) mukaisen verkkopalvelujen palvelutason. MML ja Tiedontuottajat eivät takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eivätkä ole velvollisia korvaamaan Käyttäjälle Karttapalvelun keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja menetyksiä tai vahinkoja. MML ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Karttapalvelun sisältö esitetään sellaisenaan eikä MML eivätkä Tiedontuottajat vastaa Tuotteiden sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. MML varaa oikeuden muuttaa Karttapalvelua, estää pääsy Karttapalveluun sekä lopettaa Karttapalvelu.
Mikäli Käyttäjästä johtuvasta syystä Tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Käyttäjä on korvausvelvollinen MML:lle ja suoraan Tiedontuottajille sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään.

Rekisteröityminen

Paikkatietoikkuna tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden rekisteröityä ja kirjautua Paikkatietoikkunan Käyttäjäksi. Rekisteröinnin yhteydessä kerätään henkilötietoja MML:n asiakasrekisteriin (sähköpostiosoite, nimimerkki ja nimi sekä mahdollinen käyttäjän edustama organisaatio).  Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä Karttapalvelun kehittämiseen liittyvään yhteydenpitoon. Nimimerkki voi näkyä Palvelussa muille käyttäjille, mutta muita tietoja MML ei luovuta ulkopuolisille. MML pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn asiakasrekisterin tietoihin.

Seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjän tunnistamiseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja Käyttäjän tulee huolehtia siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu väärinkäytön kohteeksi.

MML voi peruuttaa käyttäjätunnuksen, jos Käyttäjä toimii tai on toiminut käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. MML:lla on myös oikeus tilapäisesti estää pääsy Paikkatietoikkunaan, jos se on Paikkatietoikkunan toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Paikkatietoikkunaan kuuteen (6) kuukauteen, MML voi halutessaan estää Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen käytön Paikkatietoikkunassa. Paikkatietoikkunassa rekisteröitymisen kautta luotu Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan käyttöoikeuden päättyessä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta immateriaalioikeuksia ja Tuotteiden käyttöä koskevat ehdot jäävät voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

Omia paikkatietoja koskevat säännöt

Paikkatietoikkunan Karttapalveluun Käyttäjä saa tallentaa vain suomen, ruotsin tai englanninkielistä sisältöä. Käyttäjä saa tallentaa omia paikkatietoja vain Suomen alueelta. Käyttäjän Karttapalveluun tallentaman tiedon tulee olla lakien ja hyvien tapojen mukaista. Käyttäjällä tulee olla oikeus tallentamansa sisällön käsittelyyn eikä sisältöä saa tallentaa Karttapalveluun, mikäli se loukkaisi jonkin osapuolen oikeuksia.
MML ei vastaa Käyttäjän tallentaman sisällön säilymisestä Paikkatietoikkunan Karttapalvelussa. MML:lla on oikeus katsoa Käyttäjän tallentamaa sisältöä ja harkintansa mukaan poistaa sisältö. MML ei ole korvausvelvollinen Käyttäjän tallentaman tiedon poistamisesta tai katoamisesta.

Karttajulkaisutoiminto

Paikkatietoikkunassa rekisteröityneelle Käyttäjälle on tarjolla Karttajulkaisutoiminto, jonka avulla on mahdollista määritellä ja julkaista muilla verkkosivuilla Karttapalvelusta irrotettu karttaikkuna. Karttajulkaisun käyttö edellyttää Karttajulkaisun käyttöehtojen hyväksymistä.

Evästeiden käyttö

Paikkatietoikkunan käyttöä seurataan mm. evästetiedostojen avulla. Tarkoituksena on kerätä tietoa Paikkatietoikkunan käytöstä sen edelleen kehittämiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimessaan, mutta toimenpide saattaa rajoittaa Paikkatietoikkunan toiminnallisuutta.

Linkittäminen

Käyttäjällä tai muulla osapuolella on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Paikkatietoikkunaan tai sen alasivuun. Linkin yhteydessä pitää näkyä Paikkatietoikkuna -nimi. Linkin kautta Paikkatietoikkunan tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen ja sisällön irrottaminen on näiden käyttöehtojen puitteissa kielletty.

Paikkatietoikkunan käyttöohjeet löytyvät Paikkatietoikkunan vasemmasta palkista.

Ohjevideo historiallisten ilmakuvien katseluun Paikkatietoikkunassa

Ohjevideo karttajulkaisun tekemisestä Paikkatietoikkunassa

Paikkatietoikkunan esittely (Kunnat ja INSPIRE -webinaarin tallenne vuodelta 2021)

Voit jättää palautetta tai kehitysehdotuksia verkkolomakkeella.

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Tuotannon tilannekartta

Haluatko tietoa ilmakuvausten ja laserkeilausten etenemisestä?

Usein kysyttyä

Jäikö jokin askarruttamaan Paikkatietoikkunassa?