Hyppää pääsisältöön

Karttapaikka

Palvelussa pääset tutustumaan Maanmittauslaitoksen maastokarttoihin, ilmakuviin ja taustakarttoihin. Voit hakea karttoja koko Suomesta mm. paikannimillä ja koordinaateilla. Tarkemmissa mittakaavoissa kartoille saa näkyviin myös kiinteistöjaotuksen (kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset).

Palvelu on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä.

Voit myös ostaa painettuja karttoja sekä räätälöityjä karttatulosteita. Oman karttatulosteen alue, koko ja mittakaava ovat vapaasti valittavissa.

Voit myös maksutta ladata digitaalisina tiedostoina maastotietokantaa, laserkeilausaineistoa sekä korkeusmallia. Latauspalvelu on julkaistu toistaiseksi Karttapaikalle BETA-versiona, mikä tarkoittaa, että palvelua kehitetään ja testataan edelleen. BETA-vaiheen aikana sinne myös lisätään vähitellen uusia aineistoja. Lisätietoja.

Maastokarttoja ja ilmakuvia on ladattavissa digitaalisessa muodossa myös Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta.

Karttapaikalla voi katsella Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja, ilmakuvia sekä kiinteistöjen sijaintitietoja sekä ladata avoimia aineistoja. 

Katso tarkemmat tuotekuvaukset

Karttamerkkien selite

Karttapaikan käyttöliittymän tausta-aineistot

Karttatasoja voi katsella päällekkäin ja tasojen läpinäkyvyyttä säätämällä luoda mieleisensä karttanäkymän.

Maastokartta

Maastokartat ja peruskartat ovat koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto

Taustakartta

Taustakarttojen väritys on vaalea ja kartalla esitettävien tietojen määrää on karsittu esimerkiksi maastokarttaan verrattuna. Taustakartoilla olevat osoitenumerot ovat ​Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennusten osoitenumeroita.

Selkokartta

Tuote on tarkoitettu erityisesti näkörajoitteisille, mutta se toimii myös tausta- ja opaskarttana. Peruskarttaan verrattuna tietoa ja värejä on vähemmän. Jäljellä olevaa tietoa on myös korostettu ja värieroja lisätty, jotta kohteet erottuisivat paremmin toisistaan.

Ilmakuva

Ilmakuva-aineisto perustuu valtakunnallista kartantuotantoa varten tehtyihin ilmakuvauksiin.

Rinnevarjostus

Rinnevarjostus on harmaasävykuva, joka esittää maaston korkeusvaihteluja.

Kiinteistötunnukset ja kiinteistörajat

Kiinteistötunnukset ja kiinteistörajat perustuvat kiinteistörekisteriin. Kiinteistöjaotus on suuntaa-antava. Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Aineistot näkyvät vain tarkimmilla mittakaavatasoilla.

Osoiteaineisto

Osoitehaun pohjana ovat Maastotietokannan tiestön osoitteet. Haku löytää myös ne osoitteet, joissa ei ole rakennusta. Osoitteet ovat tieaineistosta laskennallisesti luotuja osoitepisteitä. Niiden sijainti ei välttämättä vastaa rakennusten osoitteita.

Nimistö

Nimistöhaku perustuu Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin, joka sisältää koko peruskartan nimistön. Nimiä on n. 800 000.

 

Karttapaikalta ladattavat avoimet aineistot (BETA) 

Maastotietokanta

Aineisto kuvaa maastoa koko Suomen alueelta. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. 

Laserkeilausaineisto 0,5 p

Aineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Se on harvennettu alkuperäisestä 5 pisteen tiheyden laserkeilausaineistosta 0,5 pisteen tiheyteen. 

Laserkeilausaineisto 2008-2019

Aineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Tätä aineistoa on tuotettu ennen kansallista laserkeilausohjelmaa. Aineiston alkuperäinen pistetiheys on 0,5 pistettä/m². 

Korkeusmalli 2 m

Aineisto kuvaa maanpinnan korkeutta ja sen ruutukoko on 2 m x 2 m. 

Karttatulosteet ja -tiedostot verkkopalvelusta - Karttapaikka ja asiointipalvelut

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77232011058
Karttatuloste tiedostona A4
14,52 18,00
77232011059
Karttatuloste tiedostona A3
14,52 18,00
77232011060
Karttatuloste tiedostona A2
14,52 18,00
77232011061
Karttatuloste tiedostona A1
25,00 31,00
77232011062
Karttatuloste tiedostona A0
25,00 31,00
77232011063
Karttatuloste A3
19,35 24,00
77232011064
Karttatuloste A2
25,00 31,00
77232011065
Karttatuloste A1
29,03 36,00
77232011066
Karttatuloste A0
50,81 63,00
77232011067
Tuloste säänkestävä muovi tai kangas A2
36,29 45,00
77232011068
Tuloste säänkestävä muovi tai kangas A1
45,97 57,00
77232011069
Tuloste säänkestävä muovi tai kangas A0
76,61 95,00

Kertatilauksena tehdyistä tulosteista  myönnetään alennusta seuraavasti:

Tulosteiden ja kopioiden määrä Alennusprosentti
vähintään 5 kpl 10 %
vähintään 20 kpl 20 %
vähintään 50 kpl 30 %
vähintään 100 kpl 40 %

Karttapaikka on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa asointi.maamittauslaitos.fi tarjoama tietopalvelu. Karttapaikalla voi selata Maanmittauslaitoksen maastokarttoja, ilmakuvia ja taustakarttoja erilaisin hakuehdoin. Lisäksi käytettävissä on karttatoimintoja kuten mittaa matka ja muunna koordinaatteja. Karttapaikan kautta voi tilata Maanmittauslaitoksen tuotteita sekä ladata avoimia aineistoja. Karttapaikka on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä.

Karttapaikan käyttöön liittyy seuraavat käyttöehdot, joihin käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Karttapaikan käyttämistä. Käyttämällä Karttapaikkaa käyttäjä ilmoittaa lukeneensa käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi. Karttapaikan käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä. Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

1. Maanmittauslaitoksen vastuu

Maanmittauslaitos tekee parhaansa, että Karttapaikka olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä.

Karttapaikka ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja käyttäjä käyttää Karttapaikkaa omalla vastuullaan. Maanmittauslaitos ei vastaa Karttapaikan tai sen sisältämien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden soveltuvuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Maanmittauslaitos ei myöskään vastaa Karttapaikan keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Maanmittauslaitos voi ottaa Karttapaikan tai sen osan pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi. Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa karttapaikkaa tai sen sisältöä, tuotteita tai osia niistä, estää pääsyn niihin tai lopettaa Karttapaikan ilmoituksetta. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Karttapaikkaa koskevista muutoksista ja käyttökatkoista käyttäjälle etukäteen Karttapaikan sivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Maanmittauslaitos ei vastaa Karttapaikan tai sen sisällön käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

2. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Karttapaikkaa näiden käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti.

Karttapaikan muu kuin tavanomaisiin tarkoituksiin ja tavanomaisilla sovelluksilla tai laitteilla tapahtuva käyttö on kielletty. Esimerkiksi Karttapaikan sisällön laajamittainen tallentaminen toisella sovelluksella tai muu Karttapaikan toimintaa häiritsevä käyttö on kielletty. Mikäli Karttapaikan häiritsevää käyttöä esiintyy, suljetaan Karttapaikan käyttö kyseiseltä käyttäjältä kokonaan.

Käyttäjä vastaa Karttapaikan tai sen sisällön käytöstä Maanmittauslaitokselle, muille käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

3. Immateriaalioikeudet

Karttapaikkaan liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Maanmittauslaitokselle. Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Karttapaikkaa tai sen karttaa tai muuta osaa yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä se julkisesti eikä myöskään tallentaa tai valmistaa siitä kappaleita ilman Maanmittauslaitoksen etukäteen antamaa lupaa.

Käyttäjällä on edellä todetusta huolimatta oikeus käyttää Karttapaikkaa julkisin varoin rahoitetun opetuksen yhteydessä. Käyttäjällä on lisäksi oikeus kopioida, tallentaa ja tulostaa Karttapaikalta tekijänoikeuslaissa (404/1961) tarkoitettua yksityistä käyttöä varten sekä opinnäytetyötä varten yksittäisiä karttoja. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Karttapaikan pää- tai alasivulle. Linkin yhteydessä pitää näkyä Karttapaikka-nimi. Linkin kautta Karttapaikan tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty.

Käyttäjä voi saada oikeuden käyttää Karttapaikalla hyödynnettyjä Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja lataamalla aineistot Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta sekä Karttapaikan Avoimien aineistojen tiedostopalvelun BETA-versiosta. Tiedostopalvelun aineistoja voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen CC 4.0 -lisenssin mukaisesti. Lisenssin perusteella käyttäjällä on oikeus kopioida ja julkaista avoimiin aineistoihin sisältyviä karttoja lisenssissä tarkemmin määrätyin ehdoin.

4. Linkit ulkopuolisten ylläpitämille sivuille

Karttapaikalla voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille sivuille. Maanmittauslaitos ei vastaa muiden ylläpitämien sivujen sisällöstä eikä kyseessä olevilla sivuilla käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Karttapaikkaan ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Karttapaikan käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja Karttapaikan käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.

Palvelun toimivuuden takaamiseksi kannattaa selaimesta käyttää uusinta saatavilla olevaa versiota. Palvelun kehityksessä ja testauksessa varmistetaan, että palvelu toimii yleisimmillä selaimilla ja niiden uusimmilla versioilla. 

Karttapaikkaa ei voi enää käyttää Internet Explorer -selaimella.

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Tuotannon tilannekartta

Haluatko tietoa ilmakuvausten ja laserkeilausten etenemisestä?