Hoppa till huvudinnehåll

Kartplatsen

I tjänsten får du tillgång till Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. I denna tjänst kan du söka kartor över hela Finland med bl.a. ortnamn och koordinater. I mindre skalor visar kartan även fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

Via tjänsten kan du även beställa olika slags tryckta kartprodukter. Förutom terräng- och grundkartor kan du även beställa en kartutskrift. Du kan själv välja området som visas på utskriften, utskriftens storlek och skala. Utskriften är oberoende av kartbladsindelningen.

Dessutom kan du avgiftsfritt ladda ned som digitala filer Lantmäteriverkets kart- och geodatamaterial i avsnittet Ladda ned geodatamaterial.

Tjänsten är öppen för alla och avgiftsfri. Registrering krävs inte. En del produkter är avgiftsbelagda. Köpta produkter och ansökningar betalas med personliga nätbankskoder eller med kreditkort via tjänsten Suomi.fi-betalningar.

På Kartplatsen kan du titta på Lantmäteriverkets kartmaterial, flygbilder och fastigheternas lägesuppgifter samt ladda ned geodatamaterial.

Teckenförklaring (pdf)

Bakgrundsmaterial i Kartplatsens användargränssnitt

Du kan titta på flera kartlager på varandra och skapa din egen kartvy genom att justera kartlagrens opacitet.

Terrängkarta

Terrängkartor och grundkartor är material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland.

Bakgrundskarta

Bakgrundskartornas färger är ljusa och informationsmängden som visas på kartan är mindre än den som visas på exempelvis terrängkartor. Byggnadernas adressnummer på bakgrundskartorna kommer från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem (BDS).

Lättläst karta

Produkten är främst avsedd för personer med nedsatt syn, men den fungerar även som bakgrunds- och guidekarta. Jämfört med Grundkartan finns där mindre information och färre färger. Den information som visas har framhävts och kontrasten har förstärkts så att det skulle vara lättare att skilja åt olika kartobjekt.

Flygfoto

Flygbildsmaterialet baserar sig på fotograferingsflygningar som gjorts för den riksomfattande kartproduktionen.

Terrängskuggning

Terrängskuggningen är en gråtonsbild som visar höjdskillnader i terrängen.

Fastighetsbeteckningar och Fastighetsgränser

Fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser baserar sig på fastighetsregistret. Fastighetsindelningen är riktgivande. Fastighetens exakta geografiska utsträckning framgår av förrättningshandlingarna och terrängen.

Materialen visas endast i de mest exakta skalorna.

Adressdata

Adressökningen baserar sig på adresser i Terrängdatabasens vägnät. Sökningen hittar även adresser som inte har byggnader. Adresserna är adresspunkter som beräknats från vägdata. Adresspunkternas läge motsvarar inte nödvändigtvis byggnadernas verkliga adresser.

Namnbestånd

Namnsökningen baserar sig på Lantmäteriverkets ortnamnsregister, som innehåller alla namn på grundkartan. Det finns totalt cirka 800 000 namn.

Kart- och geodatamaterial som kan laddas ned från Kartplatsen

I avsnittet Ladda ned geodatamaterial kan du ladda ned olika kart- och geodatamaterial, exempelvis objekt i terrängdatabasen, flygbilder och höjdmodeller. Största delen av datamaterialet kan inte tittas på med sedvanliga bildvisningsprogram, utan du behöver ett särskilt geodataprogram. Titta mer på de olika formaten och applikationerna som du kan använda dem med.

I de datamaterial som kan laddas ned finns både öppna datamaterial och Laserskannat material 5 p som kräver tillstånd. Att ladda ned material som kräver tillstånd förutsätter stark autentisering av användaren samt att avgiften betalas i en webbank eller med kreditkort.

Du kan avgränsa datamaterial eller produkter på olika sätt exempelvis enligt kartblad eller med en egen fri avgränsning. Avgränsningsmetoderna varierar enligt datamaterial eller produkt. Samla de produkter du önskar i varukorgen och gör den egentliga beställningen via kassan. Nedladdningsbara produkter är alltid avgiftsfria med undantag av ovan nämnda Laserskannat material 5 p. Du får en bekräftelse på beställningen per e-post. Via bekräftelsen kommer du till en separat nedladdningssida. På sidan kan du ladda ned produkter till dig själv en i taget eller alla på en gång. Nedladdningslänkarna gäller i 30 dagar från beställningen.

Öppna produkter i avsnittet Ladda ned geodatamaterial:

Datamängder Produkter Områdesavgränsning Filformater
Fastighetsregisterkartta (vektor) Alla objekter

Kartblad

Eget område *

Hela Finland

Kommunval *

Geopackage, GeoJson

Kartblad SHP, GML

Fastighetsregisterkartta (raster)

Fastighetsgränser

Fastighetsbeteckningar

Kartblad PNG
Indelning i förvaltningsområden (vektor)

1:10 000

1:100 000

1:250 000

1:1M

1:4,5M

Hela Finland

(Tillgängliga finns årsversioner sedan år 2012)

GeoPackage
Indelning i förvaltningsområden (raster)

1:10 000

1:100 000

1:250 000

1:1M

1:4,5M

Hela Finland

(Tillgängliga finns årsversioner sedan år 2012)

PNG
Kartbladsindelning TM-35 Hela Finland SHP, GPKG
Fixpunkter Fixpunkter

Eget område *

Hela Finland *

GeoPackage

CSV/TXT

Höjdmodell

2m

10m

Kartblad

Eget område *

GeoTiff, ASC
Höjdzoner (raster)

32m

64m

128m

514m

Kartblad GeoTiff
Laserskannat material

0,5p (2008-2019)

0,5p (2020- )

Kartblad

 

LAZ
Terrängkarta (raster)

Grundkarta 1:20 000 (tryckfärg, bakgrundsfärg och tryckfärg, utan kantutjämning)

Terrängkarta

1:50 000

1:100 000

1:250 000

1:500 000

1:1M

1:2M

1:4,5

1:8M

Kartblad (skalan 1:500 000 och större)

Hela Finland (skalan 1:1M och mindre)

PNG
Terrängkarta (vektor)

1:100 000

1:250 000

1:1M

1:4,5M

Kartblad

Hela Finland

SHP
Terrängdatabas

Alla objekten

Alla utom höjdförhållanden

Höjdförhållanden

Alla objekten i ett tema

Kartblad

Eget område *

Hela Finland

Kommunval *

GeoPackage

Kartblad (GML, SHP)

Namnbestånd

Kartnamn 1:25 000

Kartnamn 1:50 000

Kartnamn 1:100 000

Kartnamn 1:500 000

Kartnamn 1:1M

Kartnamn 1:2M

Kartnamn 1:4,5M

Kartnamn 1:8M

Platser

Ortnamn

Ortnamn, förenklande

Hela Finland GML
Ortobild

Ortobild

Färg-IR

Kartblad

(årsversioner från 2000-talet)

JPEG2000

 

Terrängskuggning

Terrängskuggning 2 m

Terrängskuggning 8 m

Terrängskuggning 32 m

Terrängskuggning 64 m

Terrängskuggning 128 m

Terrängskuggning 512 m

Kartblad

Hela Finland  (512m)

GeoTiff
Byggnader 3D Byggnader 3D Kartblad CityGML
Bakgrundskarta (raster)

Bakgrundskarta raster 1:5 000

Bakgrundskarta raster 1:10 000

Bakgrundskarta raster 1:20 000

Bakgrundskarta raster 1:40 000

Bakgrundskarta raster 1:80 000

Bakgrundskarta raster 1:160 000

Bakgrundskarta raster 1:320 000

Bakgrundskarta raster 1:800 000

Bakgrundskarta raster1:2M

Bakgrundskarta raster 1:4M

Bakgrundskarta raster 1:8M

Hela Finland PNG

Produkterna finns i ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet, om inget annat nämns.  

Med vissa val uppdateras däremot datamaterialen inte längre efter att du fått nedladdningslänken. (* i tabellen)

Du kan titta på innehållet i datamaterialet, när de har uppdaterats och hur ofta de uppdateras i produktbeskrivningen för respektive datamaterial.

Om det datamaterial som du behöver inte finns i tjänsten, kan du göra en skild beställning från Försäljning och stöd - Digitala material (expeditionsavgifter tillkommer). Se mer i prislistan.

Datamaterial som kräver tillstånd under fliken Ladda ner geodatamaterial:

Datamängder Produkter Områdesavgränsning Filformater
Laserskannat material 5p  

produktionsområde

kart blad (1km x 1km)

LAZ
       

Packa upp komprimerade filer

• Laserskanningsmaterialet har komprimerats i LAZ-format. Du kan packa upp komprimerade filer med laszip.exe som kan laddas ned från webbsidan: http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/

• Ortofoton har komprimerats i JP2-format.

• Övriga material har komprimerats i zip-format (filerna har suffixet .zip), som kan packas upp med flera dataprogram som kan laddas ned från webben.

Möjligheter för avancerade användare

Tjänster i anslutning till avsnittet Ladda ned geodatamaterial är bl.a. filtjänsten för geodata (OGC API Processes), uppdateringstjänsten och filtjänstens kataloggränsnitt. Via gränssnittstjänsten i filtjänsten för geodata (OGC API Processes) kan du söka datamaterial med bl.a. koordinater med hjälp av sökparametrar. Med uppdateringstjänsten kan du uppdatera det material som du laddat ned, och via kataloggränssnittett kan du ladda ned Lantmäteriverkets terrängdata- och fastighetsregisterkartdataprodukter som filer.

Kartutskrifter och -filer från webbtjänsten – Kartplatsen och e-tjänsterna

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77232011058
Kartutskrift som fil A4
15,97 19,80
77232011059
Kartutskrift som fil A3
15,97 19,80
77232011060
Kartutskrift som fil A2
15,97 19,80
77232011061
Kartutskrift som fil A1
27,50 34,10
77232011062
Kartutskrift som fil A0
27,50 34,10
77232011063
Kartutskrift A3
21,29 26,40
77232011064
Kartutskrift A2
27,50 34,10
77232011065
Kartutskrift A1
31,94 39,60
77232011066
Kartutskrift A0
55,89 69,30
77232011067
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A2
39,92 49,50
77232011068
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A1
50,56 62,70
77232011069
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A0
84,27 104,50

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

Kartplatsen är en informationstjänst som Lantmäteriverket upprätthåller och tillhandahåller på adressen asiointi.maanmittauslaitos.fi. På Kartplatsen kan du med olika sökvillkor bläddra i Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. Dessutom finns olika kartfunktioner för att mäta sträckor och ändra koordinater. På Kartplatsen kan du beställa Lantmäteriverkets produkter och ladda ner geodatamaterial. Kartplatsen är öppen för alla och avgiftsfri. Användningen förutsätter inte registrering.

Användningen av Kartplatsen omfattas av följande användningsvillkor som du ska läsa igenom noggrant innan du börjar använda Kartplatsen. Genom att använda Kartplatsen meddelar du att du har läst användningsvillkoren och godkänner att de förpliktar dig. Det är otillåtet att använda Kartplatsen utan att godkänna användningsvillkoren eller någon del av dem. Lantmäteriverket kan när som helst ändra dessa användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

1. Lantmäteriverkets ansvar

Lantmäteriverket tillhandahåller Kartplatsen för användare enligt beskrivningen i dessa användningsvillkor. I princip tillhandahålls Kartplatsen sju dagar i veckan.

Kartplatsen och dess innehåll presenteras som sådana. Användaren använder Kartplatsen på sitt eget ansvar. Lantmäteriverket ansvarar inte för att Kartplatsen eller för att de uppgifter som presenteras i den är korrekta, exakta eller tillförlitliga, eller för att uppgifterna är lämpliga eller tjänliga för ett visst ändamål. Lantmäteriverket ansvarar inte heller för att Kartplatsen fungerar kontinuerligt, i rätt tid och felfritt, eller för avbrott eller datakommunikationsstörningar som orsakas av tekniska fel, service eller installationsarbeten, och inte heller för information som eventuellt ändras eller försvinner på grund av dessa.

Lantmäteriverket kan ta Kartplatsen eller delar av den ur bruk exempelvis på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller andra orsaker. Lantmäteriverket kan när som helst göra ändringar i Kartplatsen eller dess innehåll, produkter eller delar av dem, hindra tillträdet till dem eller stänga Kartplatsen utan att informera användarna om det i förväg.

Lantmäteriverket strävar efter att i mån av möjlighet på förhand informera användare om ändringar och driftavbrott som berör Kartplatsen. Denna information publiceras på Kartplatsens webbplats eller på ett annat lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

Lantmäteriverket ansvarar inte heller i övrigt för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av Kartplatsen orsakar.

2. Användarens ansvar

Som användare är du skyldig att använda Kartplatsen enligt dessa användningsvillkor och i enlighet med lagar och föreskrifter som tillämpas på Kartplatsen.

Det är förbjudet att använda Kartplatsen annat än för sedvanliga syften och med sedvanliga applikationer eller utrustning. Det är helt förbjudet att använda Kartplatsen på ett sätt som stör dess funktion, exempelvis att i omfattande sträckning lagra information från Kartplatsen med en annan applikation. Om du använder Kartplatsen på ett sätt som stör dess funktion, stängs Kartplatsens funktion av för dig helt och hållet.

Som användare ansvarar du till fullt belopp för skador som användningen av Kartplatsen eller dess innehåll orsakar för Lantmäteriverket, andra användare eller en tredje part.

3. Immaterialrättigheter

Rättigheter med anknytning till Kartplatsen, inklusive upphovsrätter och andra immateriella rättigheter tillhör Lantmäteriverket. Du har inte rätt att göra Kartplatsen, en karta på Kartplatsen eller en annan del av Kartplatsen tillgänglig för allmänheten genom offentlig distribution, framförande eller uppvisning, inte heller att lagra eller tillverka exemplar av den utan tillstånd som Lantmäteriverket beviljat på förhand.

Det ovan konstaterade till trots har du rätt att använda Kartplatsen i samband med undervisning som finansierats med offentliga medel. Du får från Kartplatsen kopiera, lagra och skriva ut enstaka kartor för eget bruk som avses i upphovsrättslagen (404/1961) samt för kunskapsprov. Du har rätt att placera ut en länk till Kartplatsen på din egen webbplats huvudsida eller undersidor. I samband med länken ska namnet Kartplatsen synas. Via länken ska Kartplatsen öppnas i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Annan typ av länkning är inte tillåten.

Trots det som konstateras ovan har du som användare rätt att ladda ned öppna data under punkten Ladda ned geodatamaterial och använda dem i enlighet med Lantmäteriverkets licens för öppna datamaterial CC 4.0.  Med stöd av licensen har du rätt att kopiera och publicera kartor som ingår i avgiftsfria datamaterial enligt närmare villkor i licensen.

I användningen av Laserskannat material 5 p ska de gällande användningsvillkoren följas.

4. Avgifter i tjänsten

Kartplatsen är öppen för alla och kräver ingen registrering för att använda. Undantag är Laserskannat material 5 p som kräver att man måste identifieras och betala sin beställning. 

5. Länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående

På Kartplatsen kan det finnas länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående. Lantmäteriverket ansvarar inte för innehållet på webbplatser som upprätthålls av utomstående, inte heller för att personuppgifterna på sådana webbplatser hanteras enligt lagen.

6. Tillämplig lag och lösning av meningsskiljaktigheter

På Kartplatsen och dess användning tillämpas Finlands lag med undantag av bestämmelserna om valet av lag. Syftet är att meningsskiljaktigheter som berör Kartplatsens användning i första hand avgörs genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och dig som Kartplatsens användare. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar är den första rättsinstansen som avgör tvisten Helsingfors tingsrätt.

För att säkerställa att Kartplatsen fungerar lönar det sig att använda den nyaste tillgängliga versionen av alla webbläsare. Då vi utvecklar och testar tjänsten säkerställer vi att de fungerar med de vanligaste webbläsarna och deras nyaste versioner.

Det inte längre möjligt att använda Kartplatsen med Internet Explorer .

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.