Hoppa till huvudinnehåll

Kartplatsens beställnings- och leveransvillkor

Beställnings- och leveransvillkor tillämpas på beställningar och leveranser av tryckta kartor och kartutskrifter från Lantmäteriverkets e-tjänst. Beställnings- och leveransvillkor gäller i tillämpliga delar på beställningar av avgiftfria datamaterial i Kartplatsens avsnitt Ladda ned geodatamaterial.

1. Beställning

När du beställer produkter ska du lägga dem i en varukorg, och därefter flyttas du till kassan. En beställning kan innehålla även avgiftsfria öppna produkter. Produkterna du valt visas på en separat sida. Du kan godkänna beställningen genom att kvittera att du läst beställnings- och leveransvillkoren och genom att klicka "Betala". Efter detta kan du inte längre ändra din beställning. Du får en elektronisk orderbekräftelse där du kan kontrollera beställningsuppgifterna.

Lantmäteriverket förbehåller sig rätten att annullera beställningen, om en tryckt karta eller en kartutskrift som du beställt inte är tillgänglig eller av annat skäl inte kan levereras.

2. Betalning

För att kunna beställa kartutskrifter, tryckta kartor eller Laserskannat material 5p ska du ha personliga nätbankskoder eller ett kreditkort.

Betalningen sker via statsförvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-betalningar. Tjänsten utnyttjar Paytrails betalningsförmedlingstjänst.

Konsumentkunder kan betala med följande bankers nätbankskoder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Andelsbanken, POP Banken, S-Banken, Oma Sparbank, Sparbanken och Ålandsbanken eller med följande kreditkort: Visa och Master Card. Eventuella återbetalningar betalas till kontot/kreditkortet som använts vid den ursprungliga betalningen. I vissa fall (exempelvis Ålandsbanken) begär Paytrail kontonummer för återbetalningen per e-post.

I företags- och organisationskundernas nätbetalningar används bankernas öppna PSD2-gränssnitt till den del som banken har slutit avtal med Paytrail. Företags- och organisationskunder ska kontakta sin egen bank för att utreda denna möjlighet.

Betalningen sker i samband med beställningen innan produkterna levereras, såvida något annat inte anges i anslutning till tjänsten. Som beställare ansvarar du för betalningar med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort.

3. Leveranssätt

Tryckta kartor levereras via postförsändelse till den postadress som du uppgett vid beställningen. Behandlingstiden för beställningen är vanligtvis cirka 7 vardagar.

Kartutskrifter levereras i pappförpackning. Du kan hämta försändelsen på den postanstalt som du uppgett vid beställningen. Behandlingstiden för beställningen är vanligtvis cirka 8 vardagar.

Kartutskrifter levereras som pdf-filer. I orderbekräftelsen finns en länk som kan användas för att öppna dessa dokument under 30 dagar efter beställningen. A4-kartutskrifter levereras inte som pappersutskrifter, utan endast som nedladdningsbara pdf-filer via länk.

Du kan ladda ner geodata produkter som olika filer via en länk i orderbekräftelsen under 30 dagar efter beställningen.

Postade tryckta kartor och kartutskrifter levereras endast till adresser i Finland.

4. Kontakt

Som beställare godkänner du att Lantmäteriverket kan kontakta dig per post, telefon, e-post, eller via en meddelandeförmedlingstjänst i ärenden som gäller beställningar och leveranser.

5. Returrätt och produktfel

Du har två veckors bytes- och returrätt för tryckta grund- och terrängkartor förutsatt att produkten är felfri och i säljbart skick. Som kund betalar du kostnaderna för returen. Kontakta Lantmäteriverkets kundservice för att avtala om detaljerna kring bytet eller returen: kundservice(at)lantmateriverket.fi.

Kartutskrifterna är skräddarsydda kundprodukter utan bytes- eller returrätt, såvida produkten inte har materialfel eller motsvarande fel. Dina utskriftsval, t.ex. produktval, områdesavgränsning, kartans informationsinnehåll eller visningsformat, anses inte som fel.

Tryckta kartor, kartutskrifter eller geodatamaterial kan innehålla fel, oklarheter eller andra brister. Lantmäteriverket ansvarar inte för dessa eller för direkta eller indirekta skador som produktanvändningen orsakar dig eller tredje part, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning.

6. Immaterialrättigheter

Eventuell upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till tryckta kartor och kartutskrifter innehas av Lantmäteriverket eller tredje part. Du har inte rätt att göra en tryckt karta eller kartutskrift tillgänglig för allmänheten genom offentlig distribution, framförande eller uppvisning, inte heller att lagra eller tillverka exemplar av den utan tillstånd som Lantmäteriverket beviljat på förhand.

Trots det som anges ovan har du som beställare rätt att skriva ut eller spara enstaka exemplar av kartutskrifter på din dator eller motsvarande enhet för eget bruk. Du har även rätt att genom kopiering framställa enstaka exemplar av tryckta kartor för eget bruk.

Du kan använda öppna materialen från Kartplatsens avsnitt Ladda ned geodatamaterial i enlighet med en CC 4.0-licens till Lantmäteriverkets avgiftsfria datamaterial. 

Laserskannat material 5 p som kräver tillstånd och som tillhandahålls i Kartplatsen kan användas enligt gällande användningsvillkor

7. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På beställning av kartutskrifter och tryckta kartor tillämpas finsk lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och dig som beställare. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.