Hoppa till huvudinnehåll

Tips om användning av Kartplatsen

Det här är en kort beskrivning av Kartplatsens viktigaste funktioner.

Hantering av karta

Sök objekt med ortnamn, adress eller fastighetsbeteckning

Du kan bryta sökordet med ett *-tecken i början, slutet eller mitten av ordet. Sökningen visar också antalet objekt som hittats (max 500 st.).

Genom att söka på namn eller adress kan du till exempel ta reda på fastighetsbeteckningar. Gör fastighetsbeteckningarna synliga via kartlagren när du har hittat rätt plats. 

Sök objektet med fastighetsbeteckning till exempel när du vill ta reda på var en viss fastighet finns.

Fastighetsbeteckningens form kan vara nummer som skiljts åt antingen med linjer eller nollor, till exempel 12-34-5-678 eller 012034000050678.

 

Uppgifter om fastigheter

När du söker ett objekt med fastighetsbeteckningen, framhävs den valda fastighetens gränser och råmärken på kartan. Observera att råmärkena syns först när du har zoomat in tillräckligt mycket. Du kan titta på uppgifter om vilken fastighet som helst genom att i kartlagermenyn välja att visa fastighetsgränser samt klicka på en fastighet.

Om fastigheten består av flera olika områden dvs. skiften, framhävs alla skiften. Bara en fastighet i taget kan vara framhävd. Genom att klicka på kartan kan du välja att framhäva en annan fastighet. Du kan ta bort framhävningen av fastigheten genom att ta fram uppgifterna om fastigheten och klicka på "Ta bort".
 

Kartvy

Skriv ut en kartvy genom att klicka på ikonen för utskrivning i det övre högra hörnet av sidan. Om du ser ett meddelande längst upp i kartvyn blir ikonen synlig då du stänger meddelandet genom att klicka på x. Vid behov kan du utvidga kartan så att den fyller hela skärmen eller minska den genom att klicka på < >-ikonerna i menyerna till höger och vänster.

Kartverktyg

Lägg ut en egen anteckning på kartan

Välj anteckningsverktyget i den vänstra menyn.

Ge en rubrik för din anteckning och skriv en mer detaljerad beskrivning om den.
 

Du kan dela din anteckning som en länk till exempel via e-post eller i sociala medier.

Mät avstånd eller areal

Mätverktygen finns i menyn till vänster.

Klicka på startpunkten för att mäta arealen eller avståndet. Avsluta mätningen genom att dubbelklicka. Redigera vid behov mätningen genom att dra på linjen. 

Du kan skriva ut karvyn med arealen till exempel för att bifoga den till ett köpebrev för ett outbrutet område.

Visa närmaste adress

Klicka först på ikonen i den vänstra menyn. Klicka sedan på den plats på kartan för vilken du vill se närmaste adress.

Du kan se närmaste adress, kommunen där adressen finns och dess lägeskoordinater.

Denna funktion ger också en adress till platser vid vägar där det inte finns någon byggnad.


Övriga funktioner

Koordinater och omvandling av koordinater

Kartplatsens geografiska koordinater visas i tre olika format: 
d° m' s,sss'', 2. d° m,mmmm', 3. d,ddddddd°.

Funktionen Mata in och omvandla koordinater öppnas genom att klicka på XY-ikonen som finns i kartvyns högra kant. Funktionen visar numret på det TM35-kartblad vars område punkten träffar.

Inmatning av koordinater på kartan

Mata in koordinaterna i de angivna fälten. Klicka på knappen Tillägg markör för att koordinaterna ska visas på kartan.

I geografiska koordinater kan du ersätta symbolen för grad (°) med bokstaven d.

Omvandling av egna koordinater

Välj ett koordinatsystem i rullgardinsmenyn. Koordinaterna i fälten ändras enligt det koordinatsystem du valt.

Funktionen visar också vilka koordinater som rekommenderas för nödsamtal.

Hittade du ett fel på kartan? 

Anmäl fel som du har upptäckt eller ge annan respons om Kartplatsen. Responsformuläret hittar du genom att klicka på den högra menyn.

Tryckta kartor och kartutskrifter

I Kartplatsen kan du även köpa kartor. Du kan beställa och betala kartor i avsnittet Köp kartor, som du hittar i menyn till höger.

I utbudet ingår tryckta kartor och ett verktyg för att skapa en egen kartutskrift.

Av de tryckta kartorna kan du välja grundkartor i skalorna 1:25 000 och terrängkartor i skalan 1:50 000. 

Du kan välja följande innehåll för din kartutskrift:

  • område
  • storlek
  • skala
  • informationsinnehåll, bland annat synliga fastighetsbeteckningar och gränser, koordinatkryss


Som material för din kartutskrift kan du välja mellan väderbeständig plast, väderbeständigt tyg eller papper. Du kan också få kartutskriften som en pdf-fil till din e-post. 

Tryckta kartor och kartutskrifter sänds per post. För utskrifter i pdf-format får du en nedladdningslänk till din e-post.

Så här öppnar och tittar du på kartutskrifter i pdf-format som skickats per e-post

Kartutskrifter skickas till din e-post som en nedladdningslänk. Klicka på länken och spara filen på din dator. Nedladdningslänken är giltig i 30 dagar efter beställningen. 

Om nedladdningslänken inte öppnas genom att klicka på länken i e-postmeddelandet, ska du kopiera länken och klistra in den i webbläsarens adressfält. 

Öppna sedan kartutskriften i pdf-format med programmet Adobe Reader. Klicka på ögat till vänster i programmet för att kunna välja vilken information du vill att ska visas på kartan.

​Ladda ned geodata

På Kartplatsen kan du ladda ned avgiftsfritt kart- och geodatamaterial. Material som kan laddas ned kan inhämtas via menyn till höger.

Ladda ner geodata

Klicka på önskat material och du kan göra avancerade materialval. I regel krävs ett geodataprogram för att behandla och öppna material.

Öppna material

Välj produkt, filformat och område. Överför produkten till varukorgen efter valen. Materialet som kan laddas ned är avgiftsfritt. Gå till kassan och fyll i dina kontaktuppgifter. En beställningsbekräftelse skickas till din e-postadress. Det avgiftsfria materialet är tillgängligt via länken i beställningsbekräftelsen.

Materialet som kan laddas ned från tjänsten omfattas av Lantmäteriverkets licens Nimeä CC 4.0 för avgiftsfria datamaterial.