Hoppa till huvudinnehåll

Så här hittar du gränserna för din fastighet – tips för att söka rösen

Våren är ofta en tid när människor börjar nya byggnadsprojekt, sätter gården i skick och återkommer till sommarstugan efter vintern. På våren är de ofta även intresserade av att få veta var tomtens gränser går.

Rajapyykki.
Bild:
Maanmittauslaitos

Råns sträckning visas med råmärken (rösen) och koordinater som anges till dessa märken.

– Tomtgränserna kan ses till exempel på Lantmäteriverkets e-tjänst. Den exakta sträckningen för gränsen visas dock alltid med ett rös på tomtgränsen. Röset kan exempelvis vara en stor sten eller ett metalliskt rörråmärke, berättar Panu Karhu, servicechef vid Lantmäteriverket.

Yleisimpiä rajapyykkejä ovat kivipyykit, betonipyykit ja metalliset pyykit.
Gränserna och rösen är viktiga för att bestämma områden. Oftast är rösen gjorda av sten, betong och metall. Rösen markeras med ett nummer som visas på förrättningskartan och fastighetsregisterkartan. Tidigare högg man även in linjer och vinklar i rösen av sten. Dessa linjer och vinklar beskrev då gränsernas riktningar.

Hjälp med att söka rösen 

I Lantmäteriverkets e-tjänst finns uppgifter om fastigheternas rös. I tjänsten finns även en funktion för uppföljning av användares position vid sökning av rösen. Uppgifterna om rösen har samlats in från flera olika källor och vid olika tidpunkter. Endast uppgifterna om de mätningar som utförts under de senaste åren är tillförlitliga. Kartpositionen för de övriga rösen kan vara osäkrare och för dessa rös visar tjänsten följande varning: ”Uppgifterna har inte kontrollerats”.  Med en mobiltelefon hittar man oftast nära den rätta platsen eftersom mobiltelefonernas noggrannhet är 2–20 meter.

Uppgifterna om rösen syns inte automatiskt då fastighetsgränser visas i tjänsten. Man ska först hämta en enskild fastighet till kartan genom att granska sin egen fastighet eller genom att från avsnittet Alla fastigheter hämta någon enskild fastighet till kartan.  

Användning av e-tjänsten kräver stark autentisering. 

Gränser utmärks med rågång

Om man inte vet var gränsen går eller inte kan hitta råns sträckning, kan man be en lantmätare om hjälp genom att ansöka om rågång hos Lantmäteriverket. Vid rågången utreds råns sträckning och vid behov ersätts de försvunna rösen. Om möjligt är det bra att diskutera med grannen före ansökan om rågång. Grannen kan ha uppgift om gränsens eller råns sträckning.

Förutom Lantmäteriverket utförs rågångar också av de största kommunerna inom sina detaljplaneområden. 

Mer information

Utredning av en fastighets gränser

Fastigheter
Lantmäteriförrättning

Nyheter och artiklar