Hoppa till huvudinnehåll

Nytt i e-tjänsten: råmärkenas uppgifter och uppföljning av användarens position

E-tjänsten har fått två nya egenskaper. I tjänsten kan du titta på råmärkenas uppgifter. Den andra nya egenskapen är funktionen Visa din position som du kan utnyttja exempelvis när du rör dig ute i naturen eller letar efter råmärken.

Rårösenas koordinater

I e-tjänsten kan du på kartan visa dina egna fastigheter och fastigheter som du tagit fram med sökfunktionen. Genom att klicka på rårösets nummer får du fram dess uppgifter.

Rårösets nr 97 uppgifter

Om råröset anges: 

 • Nummer
 • Konstruktion (t.ex. rör, bult, enstena)
 • Läge i referenssystemet för koordinater  ETRS-TM35FIN
 • Uppskattad lägesnoggrannhet
 • Förhållande till markytan
 • Förekomst    
 • Källmaterial

Uppgifterna om gamla råmärken har samlats in från olika källor. Ju kortare tid som löpt sedan mätningen, desto exaktare uppgifter. Inmätningsuppgifterna för förrättningar som har utförts 2020 eller senare är tidsenliga. För tidigare mätningar är uppgifterna inte så exakta. I tjänsten visas därför varningen "Uppgifterna har inte kontrollerats."

Observera att råmärkenas uppgifter inte visas automatiskt när fastighetsgränserna visas i tjänsten. Först behöver du leta fram fastigheten på kartan antigen genom att titta på din egen fastighet eller genom att under rubriken Alla fastigheter leta fram en fastighet på kartan. 
 

Uppföljning av användarens position

I e-tjänsten finns nu en ny egenskap med vilken tjänsten automatiskt följer användarens position. Klicka på ikonen "Visa din position" för att starta uppföljningen av din position. Klicka på nytt för att avsluta uppföljningen.

Ikonen Visa din position

Så här fungerar det:

 • När du klickar på siktesikonen för att starta verktyget visas din position med en blå cirkel.  Om kartans skala är liten zoomar du samtidigt in på kartan.
 • Runt positionscirkeln visas en halvgenomskinlig cirkel som anger positioneringens noggrannhet.
 • När du flyttar på dig, flyttas också kartan så att den centreras automatiskt om positioneringscirkeln börjar närma sig kartans kant.
 • Om du efter att ha valt verktyget zoomar in eller ut på kartan eller flyttar på den för hand, centreras kartan inte längre. Funktionen Visa din position är fortfarande vald och positionen visas fortfarande. Stäng av kartans automatcentrering genom att klicka siktesikonen för att stänga verktyget och starta det igen.

Läs mer om e-tjänsten och länk till tjänsten.

 

Senaste servicemeddelanden