Hoppa till huvudinnehåll

Statistik över fastighetsköp

Titta på köpeskillingsstatistik om kommunen, landskapet eller hela Finland. Det finns prisstatistik om bland annat småhusfastigheter, jord- och skogsbruksfastigheter och fritidsfastigheter. Köpeskillingsstatistiken omfattar bara fastigheter och därmed alltså inte bostadsaktier eller egnahemshus på arrendetomter.

Det finns årsstatistik fr.o.m. år 1990. Från det pågående året finns statistik i realtid som uppdateras månatligen.

Uppgifter om enskilda fastighetsköp får du av vår kundservice. Om du vill, kan du ladda ned uppgifterna även via ett gränssnitt (endast på finska).