E-tjänst

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du titta på uppgifter om dina fastigheter och outbrutna områden samt uppgifter om arrendeområden.

Tjänsten visar fastigheternas läge på kartan och basuppgifter om fastigheten, exempelvis areal, namn och registreringsdatum. Du kan även se fastigheternas ägar- och inteckningsuppgifter och alla dina pågående inskrivningsärenden, dvs. lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter.

I tjänsten visas även sådana överlåtelser av fastigheter och outbrutna områden som ännu inte har registrerats. Om överlåtelsen (t.ex. köp eller gåva) av en fastighet eller ett outbrutet område har bestyrkts av köpvittne kan du ansöka om lagfart via tjänsten. Du kan på samma gång ansöka om lagfart på alla fastigheter och outbrutna områden som du håller på att förvärva. Du kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar.

Du kan också köpa utdrag och intyg över fastigheter.

Lantmäteriverkets e-tjänst håller öppet dagligen kl. 01.00–23.00.

Information om behandlingen av den registrerades personuppgifter

Lantmäteriverkets e-tjänst är öppen för alla personkunder. Du kan logga in i tjänsten via Suomi.fi-identifikationstjänsten, med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

 

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från vår e-tjänst

Sökterm Lantmäteriverkets e-tjänst (kräver inloggning) Pris exkl. moms, euro (€) Pris inkl. moms, euro (€)
11084 Lagfartsbevis 14,00 exkl. moms
11085 Gravationsbevis 14,00 exkl. moms
11086 Utdrag ur fastighetsregistret 14,00 exkl. moms
11087 Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 14,00 exkl. moms
11088 Kartutdrag över registerenhet 14,00 exkl. moms
11089 Intyg över arrenderätt 14,00 exkl. moms
11090 Utskrift som gäller outbrutet område 14,00 exkl. moms
11100 (Utdrag ur nyttjanderättsenhet) ÄNNU INTE TILLGÄNGLIGA 14,00 exkl. moms
11091 (Sökning av handling eller förrättningskarta) ÄNNU INTE TILLGÄNGLIGA 5,70 exkl. moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priset för förteckningar, utdrag eller intyg som fås från kundservicen eller beställs via beställningsblanketten är 18 euro/st.

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.