Hoppa till huvudinnehåll

Beställnings- och leveransvillkor

Dessa beställnings- och leveransvillkor tillämpas på beställningar och leveranser av tryckta kartor, kartutskrifter, utdrag och intyg från Lantmäteriverkets e-tjänst.

1. Beställning

När du beställer produkter ska du lägga dem i en kundkorg och därefter flyttas du till kassan. Produkterna du valt visas på en separat sida. Du kan godkänna beställningen genom att kvittera att du läst beställnings- och leveransvillkoren och genom att klicka "Betala". Efter detta kan du inte längre ändra din beställning. Du får en elektronisk orderbekräftelse där du kan kontrollera beställningsuppgifterna.

Lantmäteriverket förbehåller sig rätten att annullera beställningen, om den beställda produkten (tryckt karta, kartutskrift, utdrag eller intyg) inte är tillgänglig eller av annat skäl inte kan levereras till beställaren.

2. Betalning

För att kunna beställa kartutskrifter, tryckta kartor, utdrag och intyg ska du ha personliga bankkoder eller ett kreditkort. Beställning av utdrag och intyg förutsätter dessutom inloggning med stark autentisering via identifieringstjänsten Suomi.fi.

Betalningen sker via statsförvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-betalningar. Tjänsten utnyttjar Paytrails betalningsförmedlingstjänst.

Konsumentkunder kan betala med följande bankers nätbankkoder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Andelsbanken, POP Banken, S-Banken, Oma Sparbank, Sparbanken och Ålandsbanken eller följande kreditkort: Visa och Master Card. Eventuella återbetalningar betalas till kontot/kreditkortet som använts vid den ursprungliga betalningen. I vissa fall (exempelvis Ålandsbanken) begär Paytrail kontonummer för återbetalningen per e-post.

I företags- och organisationskundernas nätbetalningar används bankernas öppna PSD2-gränssnitt till den del som banken har slutit avtal med Paytrail. Företags- och organisationskunder ska kontakta sin egen bank för att utreda denna möjlighet.

Betalningen sker i samband med beställningen innan produkterna levereras, såvida något annat inte anges i anslutning till tjänsten. Som beställare ansvarar du för betalningar med dina nätbankkoder eller ditt kreditkort.

3. Leveranssätt

Tryckta kartor levereras via postförsändelse till den postadress som beställaren uppgett vid beställningen. Behandlingstiden för beställningen är vanligtvis cirka 7 vardagar.

Kartutskrifter levereras i pappförpackning. Försändelsen kan hämtas på den postanstalt som beställaren uppgett vid beställningen. Behandlingstiden för beställningen är vanligtvis cirka 8 vardagar.

Kartutskrifter, utdrag och intyg kan laddas ner som pdf-filer via en länk i orderbekräftelsen under 30 dagar efter beställningen. A4-kartutskrifter, utdrag och intyg levereras inte som pappersutskrifter, utan endast som nedladdningsbara pdf-filer via länk.

Postade tryckta kartor och kartutskrifter levereras endast till adresser i Finland.

4. Kontakt

Som beställare godkänner du att Lantmäteriverket kan kontakta dig per post, telefon, e-post, eller via en meddelandeförmedlingstjänst i ärenden som gäller beställningar och leveranser.

5. Returrätt och fel i produkter

Beställaren har två veckors bytes- och returrätt för tryckta grund- och terrängkartor förutsatt att produkten är felfri och i säljbart skick. Kontakta Lantmäteriverkets kundtjänst för att avtala om detaljerna kring bytet eller returen: kundservice(at)lantmateriverket.fi.

Kartutskrifterna är skräddarsydda kundprodukter utan bytes- eller returrätt, såvida produkten inte har materialfel eller motsvarande fel. Kundens utskriftsval, t.ex. områdesavgränsning, kartans informationsinnehåll eller visningsformat, anses inte som fel.

Bytes- eller returrätt finns inte för utdrag och intyg. I konsumentlagen föreskriven 14 dagars ångerrätt tillämpas inte på av myndigheter tillhandahållna tjänster.

Tryckta kartor, kartutskrifter, utdrag eller intyg kan innehålla fel, oklarheter eller andra brister. Lantmäteriverket ansvarar inte för dessa eller för direkta eller indirekta skador som produktanvändningen orsakar beställaren eller tredje part, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning.

6. Immateriella rättigheter

Eventuell upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till tryckta kartor, kartutskrifter, utdrag och intyg innehas av Lantmäteriverket eller tredje part. Beställaren har inte rätt att göra tryckta kartor, kartutskrifter, utdrag eller intyg tillgängliga för allmänheten genom att sprida eller visa dem offentligt eller framställa exemplar av dem utan ett på förhand givet tillstånd från Lantmäteriverket.

Trots det som anges ovan har du som beställare rätt att skriva ut eller spara enstaka exemplar av kartutskrifter på din dator eller motsvarande enhet för eget bruk. Som beställare har du även rätt att genom kopiering framställa enstaka exemplar av tryckta kartor för eget bruk.

7. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På beställning av kartutskrifter, tryckta kartor, utdrag och intyg tillämpas finsk lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och beställaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.