Hoppa till huvudinnehåll

Tjänsten för överföring av aktiebok

Tjänsten för överföring av aktiebok är Lantmäteriverkets tjänst med vilken husbolag kan överföra bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet. Underlagsdata i tjänsten är uppgifter som samlades in 2019 om husbolaget och om aktielägenheterna och deras ägare. Uppgifterna ska kontrolleras och/eller korrigeras i överföringstjänsten innan aktieboken slutgiltigt godkänns och överförs till Lantmäteriverket.

Husbolagen var tvungna att göra överföringen före utgången av år 2023. Överföringen är obligatorisk för bostadsaktiebolag och frivillig för ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Från och med år 2024 tas en avgift ut för överföring av aktiebok.  

För vem?

För inloggning i tjänsten för överföring av aktiebok krävs stark autentisering i tjänsten Suomi.fi.
Aktieboken kan föras över och behörighetsnyckeln hämtas endast av följande personer, som ska vara införda i handelsregistret:

  • husbolagets disponent
  • ordföranden i husbolagets styrelse
  • huvudansvarig persondisponent för en sammanslutning som registrerats som disponent eller en person som har rätt att företräda ovannämnda sammanslutning (till exempel verkställande direktör för ett disponentföretag i aktiebolagsform)
  • en person som i tjänsten Suomi.fi-fullmakter givits fullmakt att utföra överföringen.

Vad ska husbolaget göra före överföring?

Vanliga frågor om överföring av aktiebok

Hjälp med överföring av aktiebok

Efter överföringen har husbolaget tillgång till aktieboken och kontaktuppgifter till aktieägarna i tjänsten. Husbolag som bildats efter 1.1.2019 får också de här uppgifterna från tjänsten för överföring av aktiebok. Aktieboken och förteckningen över aktieägarnas kontaktuppgifter är enbart avsedda för bolagets förvaltning och får inte lämnas ut vidare.

I tjänsten kan de husbolag vars disponent har ett fastighetsförvaltningssystem ladda upp uppgifter i aktieboken som en överföringsfil från fastighetsförvaltningssystemet till bostadsdatasystemet. Från tjänsten inhämtas också aktiegruppsbeteckningarna och behörighetsnyckeln som behövs för framtida överföringar av uppgifter från bostadsdatasystemet till fastighetsförvaltningssystemet.

Den som använder tjänsten för överföring av aktiebok (endast överföring av aktiebok) ska godkänna användarvillkoren för tjänsten. Den som samtidigt ansöker om behörighetsnyckel för informationstjänsten i fastighetsförvaltningssystemet ska också godkänna användarvillkoren för disponenter i informationstjänsten för lägenhetsuppgifter.