En man och en kvinna sittar på bryggan vid havet.

Välkommen att använda våra tjänster

Information om Lantmäteriverket

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller fastighetsuppgifter, producerar kartmaterial, ansvarar för lagfarter och inteckningar, utvecklar informationssystem och främjar forskning i geodata i Finland.

Vi betjänar på webben

På webben kan du bland annat göra ett fastighetsköp från början till slut, ta en titt på fastigheternas gränser eller ladda ned öppna data. I våra karttjänster kan du titta på eller köpa kartor. Vårt sortiment av webbtjänster växer hela tiden.