En man och en kvinna sittar på bryggan vid havet.

Välkommen att använda våra tjänster

Information om Lantmäteriverket

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Använd våra e-tjänster

I våra karttjänster kan du titta på eller köpa kartor. På webben kan du också titta på din egen fastighets uppgifter och köpa utdrag och intyg över vilken fastighet som helst. Du kan ansöka om lantmäteriförrättningar, registrering och inteckning av äganderätten till din egen fastighet samt göra fastighetsköp från början till slut på webben.

Koivunoksa veden äärellä.

Beställ dina fakturor till bryggänden

E-faktura är ett enkelt och säkert sätt att automatiskt ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.

 

Triangelmätningstornet

Struves meridianbåge, ett måttband för jordklotet

Struves meridianbåge är en triangelkedja som sträcker sig från Norra ishavet till Svarta havet. Med hjälp av meridianbågen utreddes jordklotets form och storlek på 1800-talet.