En man och en kvinna sittar på bryggan vid havet.

Välkommen att använda våra tjänster

Information om Lantmäteriverket

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Vi betjänar på webben

På webben kan du bland annat göra ett fastighetsköp från början till slut, ta en titt på fastigheternas gränser eller ladda ned öppna data. I våra karttjänster kan du titta på eller köpa kartor. Vårt sortiment av webbtjänster växer hela tiden.

Triangelmätningstornet

Struves meridianbåge, ett måttband för jordklotet

Struves meridianbåge är en triangelkedja som sträcker sig från Norra ishavet till Svarta havet. Med hjälp av meridianbågen utreddes jordklotets form och storlek på 1800-talet.