En man och en kvinna sittar på bryggan vid havet.

Välkommen att använda våra tjänster

Information om Lantmäteriverket

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller fastighetsuppgifter, producerar kartmaterial, ansvarar för lagfarter och inteckningar, utvecklar informationssystem och främjar forskning i geodata i Finland.

Vi betjänar på webben

På webben kan du bland annat göra ett fastighetsköp från början till slut, ta en titt på fastigheternas gränser eller ladda ned öppna data. I våra karttjänster kan du titta på eller köpa kartor. Vårt sortiment av webbtjänster växer hela tiden.

E-fakturan på en tablet

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.

Samfälld skog

Samfällda skogar – för skogarnas bästa

En samfälld skog är ett skogsområde som ägs gemensamt av flera fastigheter.

Läs mer