Alla kontaktuppgifter

Serviceställenas besöksadresser

Kundservice
Serviceställenas besöksadresser
Telefon 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska).

Centralförvaltningen
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors

Registratorskontor
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors
Post: PB 84, 00521 Helsingfors
Öppettid: mån-fre klo 8.00-16.15
Telefon: 029 530 1115

Böle förvaltningscentrum
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors
(Ingång via infodisken)

Geocentralen / Masaby
Geodeetinrinne 2, 02430 Masaby
Mera information om Geodatacentralens kontaktuppgifter