Hoppa till huvudinnehåll

Alla kontaktuppgifter

Servicenummer

Telefon (kundservice): 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska)

Telefon (växel): 029 530 1100

Serviceställenas besöksadresser

Kundservice
Serviceställenas besöksadresser

Centralförvaltningen
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors

Registratorskontor
Post: PB 84, 00521 Helsingfors
Öppettid: mån-fre klo 8.00-16.15
Telefon (växel): 029 530 1100
E-post: ​registratorskontoret@lantmateriverket.fi

Böle förvaltningscentrum
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors
(Ingång via infodisken)

Geocentralen
Vuorimiehentie 5, 02150 Espoo
Mera information om Geodatacentralens kontaktuppgifter

Verksamhetsställenas adresser

Alajärvi
Paavolantie 1, 62900 Alajärvi

Vittis
Kappelikuja 3, 32701 Vittis

Ikalis
Kauppakatu 12, 39500 Ikalis

Kemijärvi
Kirkkokatu 16, 98100 Kemijärvi

Nurmes
Nurmeksenkatu 25, 75500 Nurmes

Närpes
Närpesvägen 17, 64200 Närpes

Saarijärvi
Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Salo
Hämeentie 9, 24240 Salo

Ylivieska
Valtakatu 4, 84100 Ylivieska