Alla kontaktuppgifter

Serviceställenas besöksadresser

På våra serviceställen betjänar vi endast med tidsbeställning t.o.m. 31.7.2020.

Kundservice
Serviceställenas besöksadresser
Telefon 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska).

Centralförvaltningen
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors

Registratorskontor
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors
Post: PB 84, 00521 Helsingfors
Öppettid: mån-fre klo 8.00-16.15
Telefon: 029 530 1115

Böle förvaltningscentrum
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors
(Ingång via infodisken)

Geocentralen / Masaby
Geodeetinrinne 2, 02430 Masaby
Mera information om Geodatacentralens kontaktuppgifter