Hoppa till huvudinnehåll

Alla kontaktuppgifter

Servicenummer

Telefon (kundservice): 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska)

Telefon (växel): 029 530 1100

Serviceställenas besöksadresser

Kundservice
Serviceställenas besöksadresser

Centralförvaltningen
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors

Registratorskontor
Post: PB 84, 00521 Helsingfors
Öppettid: mån-fre klo 8.00-16.15
Telefon (växel): 029 530 1100
E-post: ​registratorskontoret@lantmateriverket.fi

Böle förvaltningscentrum
Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors
(Ingång via infodisken)

Geocentralen
Vuorimiehentie 5, 02150 Espoo
Mera information om Geodatacentralens kontaktuppgifter