För media

Lantmäteriverkets kommunikationsteam hjälper representanter för media i sökningen av information, fotografier och experter.

Kontakta oss

Kommunikationsspecialist Eija Tynnilä, mediekontakter och intervjuförfrågningar
050 340 2633

Kommunikationsspecialist Jade Lehtinen, forskning
050 320 4555

Kommunikationsspecialist Suvi Takala, bostadsdatasystemet
050 516 4384

Tf. kommunikationschef Suvi Staudinger, chef för kommunikationsteamet och operativa ärenden
040 801 1297

Direktör för kommunikation och socialt ansvar Maija Ilvonen, Lantmäteriverkets riktlinjer för kommunikation, samarbete med intressentgrupper och arbetsgivarvarumärke
050 487 1600

E-postadresser: viestinta@maanmittauslaitos.fi och fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Brevpost: Lantmäteriverket, Kommunikation, PB 84, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Semaforbron 12 C, Helsingfors (Östra Böle)

Pressmeddelanden och nyheter

Du kan gå med i vår sändlista för pressmeddelanden genom att skicka e-brev till viestinta@maanmittauslaitos.fi. Uppge följande i ditt e-brev: förnamn, efternamn, e-postadress och om vilka teman du önskar få meddelanden i din e-post.

Läs alla nyheter och meddelanden

Beställ kundtidskriften (på finska)

Publiceringstillstånd för kartor

Logotyper

Logotyper för nätbruk (RGB)

Logotyp för nätbruk (vit)

Logotyper för tryckta publikationer (CMYK)

Enfärgad logotyp för tryckta publikationer (svart)

Logotypen finns tillgänglig på finska, samiska och engelska.

Om du behöver logotypen i något annat format ta gärna kontakt via e-post: mediapaja@lantmateriverket.fi