För media

Lantmäteriverkets kommunikationstjänster hjälper representanter för media i att hitta information, fotografier och experter. Om du behöver få svar samma vardag, kontakta oss helst per telefon.

Kontakta oss

Tf. kommunikationschef Suvi Staudinger, chef för kommunikationsteamet och operativa ärenden
040 801 1297

Kommunikationsspecialist Suvi Takala, bostadsdatasystemet
050 516 4384

Direktör för kommunikation och samhällsansvar Maija Ilvonen, Lantmäteriverkets riktlinjer för kommunikation, samarbete med intressentgrupper och arbetsgivarvarumärke
050 487 1600

E-postadresser: viestinta@maanmittauslaitos.fi och fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Brevpost: Lantmäteriverket, Kommunikation, PB 84, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Semaforbron 12 C, Helsingfors (Östra Böle)

Pressmeddelanden och nyheter

Du kan prenumerera på Lantmäteriverkets pressmeddelanden till din e-post via STT:s meddelandetjänst.

Läs alla nyheter och pressmeddelanden

Vårt nyhetsbrev utkommer per e-post fyra gånger om året. Prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev (på finska)

Lantmäteriverket publicerar två tidskrifter: kundtidskriften Tietoa Maasta (på finska) och specialtidskriften för geografisk information Positio (på finska).

Här kan du prenumerera på tidskriften Positio, som utkommer fyra gånger per år. (på finska)

Publiceringstillstånd för kartmaterial

Logotyper

Logotyper för nätbruk (RGB)

Logotyp för nätbruk (vit)

Logotyper för tryckta publikationer (CMYK)

Enfärgad logotyp för tryckta publikationer (svart)

Logotypen finns tillgänglig på finska, samiska och engelska.

Om du behöver logotypen i något annat format ta gärna kontakt via e-post: mediapaja@lantmateriverket.fi