Hoppa till huvudinnehåll

För media

Lantmäteriverkets kommunikationstjänster hjälper representanter för media i att hitta information, fotografier och experter. Om du behöver få svar samma vardag, kontakta oss helst per telefon.

Servicenummer för medier 029 531 5050 (vardagar kl. 9–15)

Mindre brådskande begäran kan du skicka även per e-post:

viestinta@maanmittauslaitos.fi

 

Vid behov kan du också kontakta oss direkt:

Kommunikationsspecialist Juha Jäppinen,
050 343 6589

Kommunikationsspecialist Anitra Laine
050 473 5893

Operativ kommunikation och ledning av kommunikationstjänster:

Kommunikationschef Mirva Kipinoinen,
050 471 9367

 

E-postadresser: fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Brevpost: Lantmäteriverket, Kommunikation, PB 84, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Semaforbron 12 C, Helsingfors (Östra Böle)

Pressmeddelanden och nyheter

Du kan prenumerera på Lantmäteriverkets pressmeddelanden till din e-post via STT:s meddelandetjänst.

Läs alla nyheter och pressmeddelanden

Vårt nyhetsbrev utkommer per e-post fyra gånger om året. Prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev (på finska)

Lantmäteriverket publicerar specialtidskriften för geografisk information Positio (på finska).

Här kan du prenumerera på tidskriften Positio, som utkommer fyra gånger per år. (på finska)

Publiceringstillstånd för kartmaterial

Logotyper

Logotyper för nätbruk (RGB)

Logotyp för nätbruk (vit)

Logotyper för tryckta publikationer (CMYK)

Enfärgad logotyp för tryckta publikationer (svart)

Logotypen finns tillgänglig på finska, samiska och engelska.

Om du behöver logotypen i något annat format ta gärna kontakt via e-post: mediapaja@lantmateriverket.fi