Hoppa till huvudinnehåll

För media

Lantmäteriverkets kommunikationstjänster hjälper representanter för media i att hitta information, fotografier och experter. Om du behöver få svar samma vardag, kontakta oss helst per telefon.

Servicenummer för medier 029 531 5050 (vardagar kl. 9–15)

Vi har ställt samman en lista med experter från Lantmäteriverket för medierna. Av experterna kan du fråga mer om aktuella teman.

Mindre brådskande begäran kan du skicka även per e-post:

viestinta@maanmittauslaitos.fi

Brevpost: Lantmäteriverket, Kommunikation, PB 84, 00521 Helsingfors

Besöksadress: Semaforbron 12 C, Helsingfors (Östra Böle)

Pressmeddelanden och nyheter

Du kan prenumerera på Lantmäteriverkets pressmeddelanden till din e-post via STT:s meddelandetjänst.

Läs alla nyheter och pressmeddelanden

Vårt nyhetsbrev utkommer per e-post fyra gånger om året. Prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev (på finska)

Publiceringstillstånd för kartmaterial

Logotyper

Logotyper för nätbruk (RGB)

Logotyp för nätbruk (vit)

Logotyper för tryckta publikationer (CMYK)

Enfärgad logotyp för tryckta publikationer (svart)

Logotypen finns tillgänglig på finska, samiska och engelska.

Om du behöver logotypen i något annat format ta gärna kontakt via e-post: visuaalisuus@lantmateriverket.fi.