Hoppa till huvudinnehåll
Yhteismetsä, kesäinen koivikko

Samfällda skogar – för skogarnas bästa

En samfälld skog är ett skogsområde som ägs gemensamt av flera fastigheter. Den tillhör delägarfastigheterna i förhållande till andelarna. Den är avsedd att användas för hållbart och ekonomiskt lönsamt skogsbruk som gynnar den samfällda skogens delägare.

När skogen vårdas som en större enhet får man ett bättre pris för virket och mindre enhetskostnader vid anskaffningar. Därför har skogsbruket i en samfälld skog bra lönsamhet.

Läs mer om fördelarna och nackdelarna med samfällda skogar och särdrag hos samfällda skogar (pdf).

En samfälld skog kan bildas tillsammans med andra skogsägare eller enbart av de skogar som ägs av en släkt.

En egen skog kan också anslutas till en befintlig samfälld skog.

De områden som hör till den samfällda skogen kan vara belägna i olika kommuner.

Läs mer i Skogscentralens materialbank (på finska)