Hoppa till huvudinnehåll

Samfällda skogar – för skogarnas bästa

En samfälld skog är ett skogsområde som ägs gemensamt av flera fastigheter. Den tillhör delägarfastigheterna i förhållande till andelarna. Den är avsedd att användas för hållbart och ekonomiskt lönsamt skogsbruk som gynnar den samfällda skogens delägare.

Läs mer om fördelarna och nackdelarna med samfällda skogar och särdrag hos samfällda skogar (pdf).

En samfälld skog kan bildas tillsammans med andra skogsägare eller enbart av de skogar som ägs av en släkt.

En egen skog kan också anslutas till en befintlig samfälld skog. Uppgifter om samfällda skogar som tar emot nya delägare och en karttjänst finns på webbplatsen Skogscentralens webbplats.

De områden som hör till den samfällda skogen kan vara belägna i olika kommuner.

Läs mer i Skogscentralens materialbank (på finska)

Läs mer om samfällda skogar på webbplatsen Yhteismetsat.fi (på finska).

Registret över samfällda skogar.

Vanliga frågor om samfälld skog

En lista över ofta förekommande frågor finns på webbplatsen Yhteismetsat.fi