Hoppa till huvudinnehåll

En samfälld skogs förvaltning och delägare

Mies kävelyllä metsässä

Delägare i en samfälld skog är delägarfastigheternas ägare. De bildar den samfällda skogens delägarlag.

En av delägarna utsedd förvaltningsnämnd eller ombudsman sköter och förvaltar den samfällda skogen för delägarnas bästa.

Skogscentralens materialbank

Skogscentralens materialbank (på finska) innehåller information, anvisningar och modelldokument (på finska) för förvaltningen av samfällda skogar. Du kan läsa mer om bl.a. förvaltning av en samfälld skog, utvidgning av en samfälld skog och beskattning av en samfälld skog.