Hoppa till huvudinnehåll

Samfälld skog och andel i samfälld skog som föremål för inteckning

En samfälld skog kan inte intecknas, men däremot en enskild fastighet som ägs av den samfällda skogen. Det är en orsak till varför en samfälld skog ofta väljer att en fastighet eller ett outbrutet område som den köpt i fortsättningen ska vara en separat fastighet. Då är den samfällda skogen inte föremål för en inteckning, utan en fastighet som ägs av den samfällda skogens delägarlag.

Den samfällda skogens delägarlag kan använda en fastighet som den samfällda skogen äger på samma sätt som privatpersoner använder en egen fastighet. Lagfart ska sökas för fastigheten och den kan används som säkerhet. Den kan också säljas, doneras eller bytas.

En andel i en samfälld skog kan inte intecknas som sådan, förutom om det handlar om en fiktiv fastighet. Då kan hela (den fiktiva) fastigheten vara föremål för inteckningen, men den ska inte omfatta mark eller vatten, utan endast en andel i den samfällda skogen.