Hoppa till huvudinnehåll

Samfälld skog vid generationsväxling

Metsä ilta-auringossa

En samfälld skog som tillhör en släkt bildas vanligtvis i ett läge där personer som hör till samma släkt äger andelar i flera fastigheter och vill att skogarna ska bevaras odelade i den egna släktens besittning.

Slutresultatet är ett sammanhängande område som släkten äger och besitter via delägarfastigheter. Det går att bilda så många delägarfastigheter som var och en ägare vill.

En släkt bildar en samfälld skog på samma sätt som vid andra samfällda skogar.

Bildande av en samfälld skog före en generationsväxling

En person som äger en skogsfastighet kan förbereda sig för en generationsväxling genom att bilda en samfälld skog av de fastigheter han eller hon äger och fördela andelarna till exempel enligt antalet arvtagare.

Bildande av en samfälld skog efter en generationsväxling

Efter en generationsväxling eller ett arvskifte är det vanligt att skogsfastigheterna drivs som sammanslutningar och ägs enligt bråkdelar.

Därefter är alternativen att fortsätta som en sammanslutning, sälja ägarandelarna till en delägare eller dela fastigheterna enligt ägarandelarna. Ett alternativ är också att bilda en samfälld skog av skogsfastigheterna. En fördel med en samfälld skog är att själva skogsegendomen förblir odelad och endast ägandet delas.

Exempel: A äger ½, B äger ¼ och C ¼ av fastigheten 12:42. Fastigheten 12:42 bildas till en samfälld skog för släkten.

  • På samma gång bildas för A den fiktiva fastigheten Orrlund med andelstalet 0,50
  • På samma gång bildas för B den fiktiva fastigheten Järpkulla med andelstalet 0,25
  • På samma gång bildas för C den fiktiva fastigheten Ripkärret med andelstalet 0,25.

Därefter förvaltas den samfällda skogen i förhållande till andelstalen. Skogsegendomen förblir sammanhängande och fungerande generation efter generation.