Hoppa till huvudinnehåll

En samfälld skogs markförvärv

Lagfart ska sökas hos Lantmäteriverket för en fastighet eller ett outbrutet område som delägarlaget i en samfälld skog förvärvar (affär, gåva, byte, testamente osv.).

En hel fastighet

Delägarlaget i en samfälld skog kan låta en förvärvad fastighet stå kvar som en av delägarlaget ägd fastighet eller ansöka om anslutning av den till den samfällda skogens område.

Anslutning av en fastighet till den samfällda skogen ska ansökas om hos Lantmäteriverket (Ansökan). Åtgärden utförs till fast pris. Se prislistan.

Ett outbrutet område

Om den samfällda skogen har förvärvat ett outbrutet område kan man antingen göra det till en fastighet som ägs av delägarlaget eller ansluta det till den samfällda skogen.

Båda åtgärderna startas automatiskt när lagfart har beviljats till det outbrutna området. När den samfällda skogen underrättats om att åtgärden har påbörjats bör delägarlaget kontakta den som utför förrättningen och berätta vilket av nämnda tillvägagångssätt man önskar.

Om delägarlaget vill att det outbrutna området ska bildas till en separat fastighet som ägs av delägarlaget, är förrättningen en styckning. Avgiften för en styckning bestäms enligt arealen, se tabellen.  

Om man vill att det outbrutna området ska anslutas till den samfällda skogen handlar det om en förrättning för anslutning av området. En avgift tas ut för åtgärden enligt arealen på området som fogas, på det sätt som för styckning.