Hoppa till huvudinnehåll

Statistik

Lantmäteriverket producerar statistik över sin verksamhet och det insamlade materialet. Ta del av köpeskillingsstatistiken, Finlands arealer kommunvis och Lantmäteriverkets årsstatistik.

Köpeskillingsstatistik

Köpeskillingsstatistiken kan utnyttjas på tre sätt: genom att bläddra i tabellerna på webbplatsen, med funktionen Tematiska kartor i Geodataportalen Paikkatietoikkuna eller genom att söka data via gränssnittstjänsten.

  • På webbplatsen omfattar årsstatistik fr.o.m. år 1990. Från det pågående året finns statistik i realtid som summeras månatligen. Statistik över fastighetsköp
  • Med funktionen Tematiska kartor i Geodaraportalen Paikkatietoikkuna kan du skapa temakartor som du kan använda för att illustrera ett fenomens regionala variation som enstaka år eller som en tidsserie. Se statistisk information om fastighetstransaktioner med tematiska kartor 
  • Statistiktjänsten för fastighetsköp (REST) är avsedd för kundapplikationer, som presenterar statistisk data på en karta eller i tabellform i kundens egen applikation. Användandet av tjänsten kräver expertis inom applikationsutveckling. Läs mer om gränssnittstjänsten (endast på finska)

Statistiken ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licensen för LMVs avgiftsfria data. Statistiken sammanställs automatiskt utifrån Lantmäteriverkets köpeskillingsregister över fastigheter. Bara representativa köp tas med i beräkningen. Uppgifterna i registret bygger på köpvittnens meddelanden. Köpeskillingsregistret är offentligt och innehåller uppgifter om alla fastighetsöverlåtelser som gjorts i Finland sedan år 1985.

Årsstatistiker 

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2023 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2022 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2021 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2020 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2019 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2018 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2017 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2016 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2015 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2014 (pdf)

Lantmäteriverkets årsstatistiker 2013 (pdf) 

Arealer kommunvis

Arealer kommunvis 1.1.2024 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2023 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2023 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2022 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2022 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2021 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2021 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2020 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2020 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2019 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2019 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2018 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2018 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2017 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2017 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2016 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2016 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2015 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2015 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2014 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2014 (Excel)

Arealer kommunvis 1.1.2013 (pdf)

Arealer kommunvis 1.1.2013 (Excel)

Förteckningen över kommuner och lokalisering

Kommuner och byar 2013 (Excel) (Obs! Förteckningen över kommuner och lokalisering uppdateras inte längre.)