Hoppa till huvudinnehåll

Fakturering

Lantmäteriverket behandlar alla fakturor i första hand elektroniskt.

Så här tar du emot Lantmäteriverkets fakturor

Personkunder

1. E-faktura

Alla Lantmäteriverkets kunder har möjlighet att få e-faktura i stället för pappersfaktura. E-faktura är ett enkelt och säkert sätt att automatiskt ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen internetbank. 

Enklast aktiverar du e-fakturan genom att beställa den i nätbanken. 

 • Se till att du har ingått ett avtal om mottagning av e-fakturor med din bank. 
 • I nätbanken finns en förteckning över de fakturautställare som kan skicka e-fakturor. 
 • Leta fram Lantmäteriverket i förteckningen och ange den identifieringsuppgift som begärs, dvs. personbeteckningen. 

Du får mer information om beställning av e-faktura av din bank. 

Om du inte har möjlighet att använda nätbanken, är direktbetalning det enklaste och säkraste sättet att betala fakturor. Vid direktbetalning skickar Lantmäteriverket fakturan direkt till banken. Du kan avtala med din bank om direktbetalning. 

2. MobilePay

 • Lantmäteriverkets privatkunder kan också betala räkningar i appen MobilePay, om pappersfakturan har en QR-kod eller om fakturor som inkommit via Suomi.fi eller OmaPosti har en betalningsknapp. 
 • I samband med betalningen kan fakturorna även beställas direkt till appen MobilePay. 

3. OmaPosti

 • Om du har tagit i bruk Postis tjänst OmaPosti får du Lantmäteriverkets fakturor elektroniskt via tjänsten OmaPosti.   
 • Det är bra att kontrollera att den e-postadress som uppgetts för tjänsten är korrekt och giltig så att du får notifikationer om meddelanden och fakturor.  

4. Kivra

 • Om du tagit i bruk Kivras tjänst för digital post, kan du få Lantmäteriets fakturor elektroniskt via Kivras tjänst för digital post.
 • Lantmäteriverket skickar automatiskt fakturor till Kivras tjänst för digital post till de privatkunder som har aktiverat tjänsten, men som inte har beställt separat e-faktura eller MobilePay-faktura eller som inte använder tjänsten OmaPosti.
 • Det är bra att i tjänsten kontrollera att den e-postadress som bekräftats för tjänsten är korrekt och giltig så att du får notifikationer om meddelanden och fakturor. 

5. Tjänsten Suomi.fi

 • Lantmäteriverket skickar automatiskt fakturor till tjänsten Suomi.fi-meddelanden till de privatkunder som har aktiverat tjänsten, men som inte har beställt separat e-faktura eller MobilePay-faktura eller någon annan av de ovannämnda tjänsterna för digital post.   
 • Om du har aktiverat tjänsten får du inte längre någon separat pappersfaktura från Lantmäteriverket.  
 • Det är bra att kontrollera att den e-postadress som uppgetts för tjänsten Suomi.fi är korrekt och giltig så att du får notifikationer om meddelanden och fakturor.  

Mer information om Suomi.fi-meddelanden finns i webbtjänsten Suomi.fi. Via samma länk kan du också logga in i dina egna meddelanden.

6. Pappersfakturor

 • Om du inte har aktiverat ovannämnda e-tjänster, skickar vi fakturorna per brev till adressen som finns i befolkningsdatasystemet.

Organisationskunder

Försäljningsfakturor som nätfakturor

 • Lantmäteriverket skickar försäljningsfakturorna i första hand i form av nätfakturor, om företagskunden har beredskap att ta emot nätfakturor. Vi kontrollerar beredskapen att ta emot nätfakturor med hjälp av ett register som förs av TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle.
 • Faktureringskontaktinformation eller ändringar i faktureringskontaktuppgifterna kan du skicka via e-post (laskutus@maanmittauslaitos.fi).

Kontaktuppgifter för fakturering

Du kan kontakta Lantmäteriverkets fakturering per telefon 029 530 1135 (mån–fre kl. 9–12, på finska). För samtal till Lantmäteriverkets 0295-telefonnummer tas endast ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.

Obs! Mellan den 24 juni och den 5 augusti 2024 telefonservicen betjänar måndagar till onsdagar klockan 9–12. 

På andra tider kan du kontakta faktureringen:

Så här skickar du fakturor till Lantmäteriverket

Lantmäteriverket tar endast emot e-fakturor.

Lantmäteriverkets adress för elektronisk fakturering:

 • Lantmäteriverket adress för nätfakturor/EDI-kod: 003702459544
 • Posti Messaging Ab:s kod: FI28768767
 • Peppol-adress: 0216:003702459544
 • Lantmäteriverket FO-nummer: 0245954-4
 • Lantmäteriverkets momsnummer: FI02459544

De fakturor som skickas direkt till Lantmäteriverket eller servicecentralen returneras. Till faktureringsadressen får enbart fakturor med bilagor skickas, inte annat material. Övrigt material skickas till den adress som beställaren angett.

Fakturan ska adresseras till en av våra verksamhetsenheter: Allmän förvaltning, Geodatacentralen, Infomationsförvaltningen, eller Produktion.

Fakturamottagaren ska alltid vara: Lantmäteriverket / Beställande enhet / Beställarens namn.

Mer information: taloushallinto@maanmittauslaitos.fi