Fakturering

Lantmäteriverket behandlar och arkiverar fakturorna elektroniskt.

Så här skickar du fakturor till Lantmäteriverket

Lantmäteriverket tar endast emot e-fakturor.

Lantmäteriverkets adress för elektronisk fakturering:

  • Lantmäteriverket adress för nätfakturor/EDI-kod: 003702459544
  • OpusCapita Solutions Ab:s förmedlarkod: E204503
  • Lantmäteriverket FO-nummer: 0245954-4
  • Lantmäteriverkets momsnummer: FI02459544

De fakturor som skickas direkt till Lantmäteriverket eller servicecentralen returneras. Till faktureringsadressen får enbart fakturor med bilagor skickas, inte annat material. Övrigt material skickas till den adress som beställaren angett.

Fakturan ska adresseras till en av våra verksamhetsenheter: Allmän förvaltning, Centralen för ICT-tjänster, Geodatacentralen eller Produktion.

Fakturamottagaren ska alltid vara: Lantmäteriverket / Beställande enhet / Beställarens namn.

Mer information: taloushallinto@maanmittauslaitos.fi

Ta emot e-fakturor från Lantmäteriverket

Alla Lantmäteriverkets kunder kan beställa sina fakturor som e-fakturor i stället för traditionella pappersfakturor.

Som personkund kan du beställa e-fakturan hos din finska nätbank. I nätbanken finns en lista över fakturerare som har möjlighet att skicka e-fakturor. I listan ska du välja Lantmäteriverket.

Om du inte använder en nätbank kan du ingå ett avtal om direktbetalning med din bank. I sådana fall skickar Lantmäteriverket ett meddelande om fakturan per post till dig och banken debiterar betalningen på förfallodagen från ditt konto.

Mer information om hur du beställer en e-faktura och ingår avtal om direktbetalning ges av din bank.

Lantmäteriverket skickar sina försäljningsfakturor i första hand i form av nätfakturor, om kunden kan ta emot dem. Beredskapen att ta emot nätfakturor kontrolleras från Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf:s e-adressregister.

Lantmäteriverket tar emot kontaktuppgifter eller ändringar i kontaktuppgifterna per e-post, registratorskontoret@lantmateriverket.fi

Kontaktuppgifter för fakturering

Du kan kontakta Lantmäteriverkets fakturering per telefon 029 530 1135 (mån–fre kl. 9–12). För samtal till Lantmäteriverkets 0295-telefonnummer tas endast ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.

På andra tider kan du kontakta faktureringen: