Hoppa till huvudinnehåll

Fakturering

Lantmäteriverket behandlar och arkiverar fakturorna elektroniskt.

Så här skickar du fakturor till Lantmäteriverket

Lantmäteriverket tar endast emot e-fakturor.

Lantmäteriverkets adress för elektronisk fakturering:

  • Lantmäteriverket adress för nätfakturor/EDI-kod: 003702459544
  • OpusCapita Solutions Ab:s förmedlarkod: E204503
  • Lantmäteriverket FO-nummer: 0245954-4
  • Lantmäteriverkets momsnummer: FI02459544

De fakturor som skickas direkt till Lantmäteriverket eller servicecentralen returneras. Till faktureringsadressen får enbart fakturor med bilagor skickas, inte annat material. Övrigt material skickas till den adress som beställaren angett.

Fakturan ska adresseras till en av våra verksamhetsenheter: Allmän förvaltning, Geodatacentralen, Infomationsförvaltningen, eller Produktion.

Fakturamottagaren ska alltid vara: Lantmäteriverket / Beställande enhet / Beställarens namn.

Mer information: taloushallinto@maanmittauslaitos.fi

Ta emot e-fakturor från Lantmäteriverket

Alla Lantmäteriverkets kunder kan beställa sina fakturor som e-fakturor i stället för traditionella pappersfakturor. E-faktura är ett enkelt och säkert sätt att automatiskt ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.

Enklast aktiverar du e-fakturan genom att beställa den i nätbanken.

  • Se till att du har ingått ett avtal om mottagning av e-fakturor med din bank.
  • I nätbanken finns en förteckning över de fakturautställare som kan skicka e-fakturor.
  • Leta fram Lantmäteriverket i förteckningen och följa nätbankens anvisningar.

Mer information om hur du beställer en e-faktura ges av din bank.

Direktbetalning

Om du inte har möjlighet att använda nätbanken, är direktbetalning det enklaste och säkraste sättet att betala fakturor. Du kan avtala med din bank om direktbetalning. Vid direktbetalning skickar Lantmäteriverket fakturan direkt till banken. Till dig skickar vi ett meddelande om faktura där du kan kontrollera fakturans riktighet. Banken ser till att fakturan betalas automatiskt på förfallodagen.

Försäljningsfakturor skickas  i form av nätfakturor

Lantmäteriverket skickar sina försäljningsfakturor i första hand i form av nätfakturor, om kunden kan ta emot dem. Beredskapen att ta emot nätfakturor kontrolleras från Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf:s e-adressregister.

Lantmäteriverket tar emot kontaktuppgifter eller ändringar i kontaktuppgifterna per e-post, kundservice@lantmateriverket.fi.

MobilePay

Lantmäteriverkets personkunder kan också betala fakturor i MobilePay-appen, om det på pappersfakturan finns en QR-kod som möjliggör betalningen eller om det finns en betalningsknapp på Suomi.fi- eller OmaPosti-fakturan. När du betalar en faktura kan du också beställa framtida fakturor direkt till MobilePay-appen.

Läs mer om hur du använder MobilePay för att betala fakturor (på finska).

Kontaktuppgifter för fakturering

Du kan kontakta Lantmäteriverkets fakturering per telefon 029 530 1135 (mån–fre kl. 9–12, på finska). För samtal till Lantmäteriverkets 0295-telefonnummer tas endast ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.

På andra tider kan du kontakta faktureringen: