Hoppa till huvudinnehåll

Kundservice

Vi önskar att du i första hand kontaktar oss via vår webblankett, per e-post eller per telefon. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

Om ditt ärende gäller en specifik fastighet, ta reda på fastighetsbeteckningen på förhand.

Trygga besök

När du besöker vårt kundserviceställe, kom ihåg att iaktta god handhygien och hålla säkerhetsavstånd till andra. Kom inte, om du har förkylningssymptom, försatts i karantän, rest utomlands under de senaste två veckorna eller blivit utsatt för coronaviruset. Skydda andra genom att använda munskydd.

Bekanta dig med THL:s coronaanvisningar.

Kundservicen betjänar mån–fre kl. 9–16.15

  • Kontakta oss med webblankett
  • E-post kundservice@lantmateriverket.fi
  • E-posttjänsten Turvaviesti (stora filbilagor och krypterad e-post)
  • Telefon 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska). För samtalet tas ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens mobilanslutningsavtal.
  • Chat betjänar på våra webben mån–fre kl. 9–15.30 (endast på finska)

I våra webbtjänster kan du själv sköta ärenden som berör din fastighet:

  • Logga in i e-tjänsten (titta på din egen fastighets uppgifter, ansök om lagfart eller lantmäteriförrättning, köp utdrag och intyg över fastigheter)
  • Gå till Fastighetsöverlåtelsetjänsten (gör en fastighetsöverlåtelse på webben, ansök om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev)

Besökadresser och öppethållningstider

Kontrollera eventuella undantag i serviceställets öppettider innan du besöker oss. Undantagen hittar du vid kontaktuppgifterna för servicestället.

Blanketter och leveransadresser

Blanketter och leveransadresser

Överbelastning i handläggningen av ansökningar

Det har gjorts rekordmånga fastighetsköp, vilket har lett till en överbelastning i handläggningen av registreringar av äganderätter och andra inskrivningsansökningar.