Kundservice

Vi önskar att du i första hand kontaktar oss via vår webblankett, per e-post eller per telefon. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

Om ditt ärende gäller en specifik fastighet, ta reda på fastighetsbeteckningen på förhand.

Trygga besök

När du besöker vårt kundserviceställe, kom ihåg att iaktta god handhygien och hålla säkerhetsavstånd till andra.

Kom inte, om du har förkylningssymptom, försatts i karantän, rest utomlands under de senaste två veckorna eller blivit utsatt för coronaviruset.

Använd ansiktsmask vid behov. Se Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation om användning av ansiktsmask.)

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid säkerheten både för kunder och personal. Skyddsglas har installerats vid serviceställena, i lokalerna finns handdesinfektionsmedel och möjlighet för kunderna att hålla säkerhetsavstånd under besöket.

Kundservicen betjänar mån–fre kl. 9–16.15

  • Kontakta oss med webblankett
  • E-post kundservice@lantmateriverket.fi
  • E-posttjänsten Turvaviesti (stora filbilagor och krypterad e-post)
  • Telefon 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska). För samtalet tas ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens mobilanslutningsavtal.
  • Chat betjänar på våra webben mån–fre kl. 9–15.30 (endast på finska)

Du kan också använda våra elektroniska tjänster:

Besökadresser och öppethållningstider

Kontrollera eventuella undantag i serviceställets öppettider innan du besöker oss. Undantagen hittar du vid kontaktuppgifterna för servicestället.

Blanketter och leveransadresser

Blanketter och leveransadresser

Överbelastning i handläggningen av ansökningar

Det har gjorts rekordmånga fastighetsköp, vilket har lett till en överbelastning i handläggningen av registreringar av äganderätter och andra inskrivningsansökningar.