Hoppa till huvudinnehåll

Kundservice

Vi önskar att du i första hand kontaktar oss via vår webblankett, per e-post eller per telefon. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti. Se noggrannare anvisningar om hur du använder tjänsten Turvaviesti.

Om ditt ärende gäller en specifik fastighet, ta reda på fastighetsbeteckningen på förhand.

Kontakta kundservicen

  • Kontakta oss med webblankett
  • E-post kundservice@lantmateriverket.fi
  • E-posttjänsten Turvaviesti (stora filbilagor och krypterad e-post), Se noggrannare anvisningar om hur du använder tjänsten Turvaviesti.
  • Telefontjänsten betjänar mån–fre kl. 9–16.15. Telefon 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska). För samtalet tas ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens mobilanslutningsavtal.
  • Vår chat betjänar på webben mån–fre kl. 9–15.30 (endast på finska)

I våra webbtjänster kan du själv sköta ärenden som berör din fastighet:

  • Logga in i e-tjänsten (titta på din egen fastighets uppgifter, ansök om lagfart eller lantmäteriförrättning, köp utdrag och intyg över fastigheter)
  • Gå till Fastighetsöverlåtelsetjänsten (gör en fastighetsöverlåtelse på webben, ansök om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev)

Besökadresser och öppethållningstider

Kontrollera öppettiderna för servicestället före ditt besök. Du hittar även de eventuella avvikande öppettiderna vid kontaktuppgifterna till servicestället.

Blanketter och leveransadresser

Blanketter och leveransadresser