Hoppa till huvudinnehåll

Bestämning av andelarna i en samfälld skog

Storlekarna på andelarna i en samfälld skog kan fastställas antingen före eller i samband med den förrättning där den samfällda skogen bildas. Med tanke på delägarnas rättsskydd är det bättre att andelarna i den samfällda skogen bestäms innan avtalet om dem undertecknas. På det sättet vet delägarna vad de kommer att få redan när de undertecknar avtalet. Det kommer inga tråkiga överraskningar.

Om det visar sig vara svårt att bestämma andelarna behövs hjälp av en utomstående person. Den utomstående kan vara en fackman i skogsbranschen.

Det är viktigt att fastigheternas värde bestäms på samma sätt och med samma exakthet för att de ska vara i rätt proportion till varandra. Man bör se till att de överenskomna andelarna i den samfällda skogen inte kränker någon parts rättigheter.

Vid behov kan också eventuella skulder, tillgångar och förbindelser tas i beaktande vid värderingen.