Hyppää pääsisältöön

Yhteismetsäosuuden määrittäminen

Yhteismetsäosuuksien suuruudet voidaan määritellä joko ennen yhteismetsän muodostustoimitusta tai sen yhteydessä. Osakkaiden oikeusturvan kannalta on parempi, että yhteismetsäosuudet määritellään ennen niitä koskevan sopimuksen allekirjoittamista. Näin osakas tietää allekirjoittaessaan sopimusta, mitä hän tulee saamaan. Ikäviä yllätyksiä ei tule.

Mikäli osuuksien määrittely osoittautuu haastavaksi, tarvitaan siihen ulkopuolisen apua. Ulkopuolinen voi olla joku metsäalan ammattilainen.

On tärkeää, että kiinteistöjen arvot määritellään samalla tavalla ja samalla tarkkuudella, jotta ne ovat oikeassa suhteessa toisiinsa. On pidettävä huolta siitä, etteivät sovitut yhteismetsäosuudet loukkaa kenenkään oikeutta.

Tarpeen mukaan arvioinnissa on otettava huomioon myös mahdolliset velat, varat ja sitoumukset.