Hyppää pääsisältöön

Yhteismetsäosuuden luovutus ja käsittely

Yhteismetsäosuudet ovat vapaasti luovutettavissa ja pantattavissa. Yhteismetsäosuuden luovutusta koskevat samat säännöt kuin tavallista kiinteistön luovutusta. Luovutus on tehtävä maakaaren muotomääräyksiä noudattaen kaupanvahvistajan vahvistamana. Saannolle on haettava lainhuuto.

Osakaskunnan hankkima yhteismetsäosuus

Yhteismetsän osakaskunta voi hankkia osuuksia omasta yhteismetsästä. Saannolle myönnetty lainhuuto käynnistää automaattisesti toimenpiteen, jossa hankittu yhteismetsäosuus liitetään osakastiloihin. Toimenpide on kiinteähintainen ja löytyy hinnastosta.

Muu yhteismetsäosuuden luovutus

Muun kuin yhteismetsän osakaskunnan hankkima yhteismetsäosuus liitetään saajan mahdollisesti omistamaan tilaan tai siitä muodostetaan ns. haamutila. Saannolle myönnetty lainhuuto käynnistää automaattisesti toimenpiteen, jossa hankittu yhteismetsäosuus liitetään luovutuksen saajan ennestään omistamaan kiinteistöön tai yhteismetsäosuudesta muodostetaan ns. haamutila. Toimenpide on kiinteähintainen ja löytyy hinnastosta.

Yhteismetsän osakaskunnalla on mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta yhteismetsäosuuskaupassa, jos siitä on maininta osakaskunnan ohjeäännössä.

Samoin osakaskunnan ohjesäännössä voi olla määräys luovutettavan yhteismetsäosuuden minimikoosta. Luovutusrajoitusta pienempi luovutus on mitätön. Luovutusrajoitus koskee myös tilannetta, jossa luovuttajalle jäävä osuus on määriteltyä osakkuutta pienempi.