Hyppää pääsisältöön

Yhteismetsän maanhankinta

Yhteismetsän osakaskunnan esimerkiksi kaupalla, lahjalla, vaihdolla tai testamentilla hankkimalle kiinteistölle tai määräalalle on haettava lainhuuto Maanmittauslaitokselta.

Kokonainen kiinteistö

Yhteismetsän osakaskunta voi jättää hankkimansa kiinteistön erilliseksi osakaskunnan omistamaksi kiinteistöksi tai hakea sen liittämistä yhteismetsän alueeseen.

Yhteismetsään liittämistä haetaan Maanmittauslaitokselta. Toimenpide on kiinteähintainen ja löytyy hinnastosta.

Määräala

Jos yhteismetsä on hankkinut määräalan, yhteismetsän harkinnassa on se, muodostetaanko määräalasta oma, yhteismetsän osakaskunnan omistama kiinteistö vai liitetäänkö se yhteismetsään.

Molemmat toimenpiteet käynnistyvät automaattisesti, kun määräalalle on myönnetty lainhuuto. Saatuaan tiedon toimenpiteen käynnistymisestä, yhteismetsän on syytä olla yhteydessä toimituksen tekijään ja kertoa, kummalla tavalla on tarkoitus edetä.

Jos määräalasta halutaan osakaskunnan omistama erillinen kiinteistö, tapahtuu se lohkomalla. Lohkomisen maksu määräytyy taulukosta pinta-alan mukaan.  

Jos määräala halutaan liittää yhteismetsään, tapahtuu se yhteiseen alueeseen liittämisenä. Toimenpiteestä peritään maksu liitettävän alueen pinta-alan perusteella kuten lohkomisesta.