Hoppa till huvudinnehåll

Köp utskrifter över aktielägenheter

Utskrifter ur bostadsdatasystemet kan köpas hos Lantmäteriverket. Utskrifterna innehåller uppgifter om bolaget, aktielägenheten och ägaren.

När din aktielägenhet har en elektronisk ägaranteckning kan du avgiftsfritt kontrollera uppgifterna om den i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten:

Om du vill köpa utdrag och intyg över fastigheter, läs instruktionerna på sidan Köp utdrag och intyg över fastigheter.

Utskrifter som kan köpas

Välj om du behöver en aktielägenhetsutskrift, en aktiebok eller ett utdrag ur en aktiebok.

Aktielägenhetsutskrift

I aktielägenhetsutskriften visas grundläggande uppgifter om bolaget och aktielägenheten samt uppgifter om aktielägenhetens ägare, pantsättningar och begränsningar.

Se en mer ingående beskrivning av aktielägenhetsutskriften.

Du kan köpa en utskrift över din egen aktielägenhet i e-tjänsten, när aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning..

Logga in i e-tjänsten:

Organisationskunder kan köpa en aktielägenhetsutskrift även över aktielägenheter som de inte äger genom att fylla i beställningsblanketten.

  • Ange i beställningen husbolagets FO-nummer och namn samt aktielägenhetens exakta adress (t.ex. Mannerheimvägen 8 A 1b) eller aktiegruppsbeteckningen.
  • Ange också aktielägenhetens ägares namn, om det är känt.
  • Ange användningssyftet med aktielägenhetsutskriften, t.ex. kreditgivning.

Aktiebok

Det finns två typer av aktieböcker: 

  • En offentlig aktiebok omfattar grundläggande uppgifter om husbolaget, aktielägenheterna och deras ägare.
  • Husbolagets aktiebok, som förutom ägarens namn även innehåller ägarens adress och födelsedatum.

Se en mer ingående beskrivning av aktieboken.

Du kan köpa en offentlig aktiebok över ditt eget husbolag i e-tjänsten, när din aktielägenhet har en elektronisk ägaranteckning. Om du vill köpa ett annat husbolags offentliga aktiebok, kan du beställa den från kundservicen.

Logga in i e-tjänsten:

Husbolagets styrelse får uppgifterna i husbolagets aktiebok avgiftsfritt i tjänsten för överföring av aktiebok.

Utdrag ur aktieboken

Över en offentlig aktiebok kan du också köpa utskriften utdrag ur aktieboken, som innehåller uppgifterna om en aktielägenhet. Du kan köpa ett utdrag över alla husbolag som finns i bostadsdatasystemet. 

Utskriften kan användas till exempel i samband med en bostadsaffär. I utskriften visas den ägare som antecknats i aktieboken även då ägandet av aktielägenheten fortfarande anges i ett aktiebrev i pappersform och ägaren inte har registrerat sitt ägande i bostadsdatasystemet.

Personkund: Du kan beställa utdrag från vår kundservice.
Organisationskund: Gör din beställning genom att fylla i vår beställningsblankett.

  • Ange i beställningen husbolagets FO-nummer och namn samt aktielägenhetens exakta adress eller aktiegruppsbeteckningen.

Utskrifter ur bostadsdatasystemet från e-tjänsten

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101004
Bolagets aktiebok
14,00 Ingen moms
7488101005
Aktiebok, offentlig
14,00 Ingen moms
7488101006
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
14,00 Ingen moms
7488101007
Aktielägenhetsutskrif, begränsad
14,00 Ingen moms
7488101010
Utdrag ur aktieboken, offentligt
14,00 Ingen moms

Utskrifter ur bostadsdatasystemet från kundservicen eller med webblankett

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Bolagets aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Offentlig aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101009
Utdrag ur aktieboken, offentligt
18,00 Ingen moms
7488101008
Annan utskrift från bostadsdatasystemet
18,00 Ingen moms