Hoppa till huvudinnehåll

Beställningsblankett för organisationskunder: utskrifter ur bostadsdatasystemet

Med denna blankett kan du beställa utskrifter bostadsdatasystemet.

Priser på utskrifter ur bostadsdatasystemet.

Utskrifter har ingen returrätt.

Välj utskrift:

Om du behöver en version av aktieboken som utöver ägarens namn omfattar ägarens adress och födelsedatum, motivera användningsbehovet under Mera infomartion.

Om du behöver en aktielägenhetsutskrift ska du ange användningssyftet och aktiernas nummer under Mera information.

Välj utskrift:
Kontaktuppgifter
Faktureringsuppgifter