Beställningsblankett för organisationskunder: utskrifter ur bostadsdatasystemet

Med denna blankett kan du beställa utskrifter bostadsdatasystemet.

Priser på utskrifter ur bostadsdatasystemet.

Utdrag och intyg ur fastighetsdataregistret i Finland har ingen returrätt.

Välj utskrift:

Om du behöver en version av aktieboken som utöver ägarens namn omfattar ägarens adress och födelsedatum, motivera användningsbehovet under punkten Tilläggsuppgifter.

If you need a version of the residential and commercial property extract showing not only the name of the owner but also his or her address and date of birth, give the intended use of the information under the heading More information.

Välj utskrift:
Kontaktuppgifter
Faktureringsuppgifter