Hoppa till huvudinnehåll

Ansök om registrering av pantsättning av aktielägenhet

Långivaren (vanligtvis banken) ansöker om registrering av pantsättning när aktielägenhetens ägare använder aktielägenheten som säkerhet för lån. Pantsättningen registreras i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. En pantsättning i bostadsdatasystemet ersätter användningen av aktiebrev som säkerhet för lån.

Pantsättningen kan registreras när aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet. Banken kan ansöka om registrering av pantsättning och ägande samtidigt.

Anteckningen om pantsättning av aktielägenheten syns på aktielägenhetsutskriften.

Så här ansöker du om registrering av pantsättning

  1. Kontrollera antingen hos disponenten eller Lantmäteriverkets kundservice att husbolagets aktiebok har överförts till bostadsdatasystemet.
  2. Kontrollera att lägenheten har en elektronisk ägaranteckning.
  3. Fyll i ansökan om registrering av pantsättning av aktielägenhet. Bifoga samtycke av aktielägenhetens ägare till ansökan. Pantsättningen av aktielägenheten kan registreras till lägenhetens hela värde eller till ett visst eurobelopp.
  4. Skicka ansökan inklusive bilagor via tjänsten Turvaviesti eller per post.

Borttagning eller ändring av anteckning om pantsättning

Det är vanligtvis långivaren, det vill säga panttagaren, som ansöker om borttagning av pantsättningen. För borttagning av anteckning om pantsättning behöver samtycke inte bifogas till ansökan, om sökanden är den panttagare som antecknats i bostadsdatasystemet.

Långivaren kan ansöka om ändring av exempelvis belopp och företrädesordning i anteckningen om pantsättning. För ändring av anteckning om pantsättning behövs samtycke av den vars ställning försvagas på grund av ändringen.

Borttagning eller ändring av anteckningen om pantsättning ska ansökas med en ansökan.

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Aktielägenhet som säkerhet för lån

För handläggningen av ett pantsättningsärende tas en avgift ut för varje fastställd pantsättning. Notera att en pantsättning endast gäller en aktiegrupp.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7482101000
Inskrivning eller ändring av pantsättning
30,00 Ingen moms
7482101010
Avlägsnande av en pantsättning 
0,00 Ingen moms

För avlägsnande av pantsättning tas ingen avgift.