Hoppa till huvudinnehåll

Samtycke till registrering av äganderätt eller pantsättning av en aktielägenhet

När säljaren av en aktiebostad har antecknats elektroniskt i bostadsdatasystemet, behöver köparen säljarens samtycke för att registrera ägande. Givande av samtycke gäller även aktiebostad som har överlåtits genom gåvobrev.

Samtycke behövs även för registrering av pantsättning. Då ges samtycke av den ägare eller nya mottagare, vars ägarandel pantsätts.

Säljarens samtycke till registrering av äganderätt

Elektronisk ägaranteckning

  • Registrering av den nya ägarens äganderätt kräver säljarens samtycke. Samtycke kan visas genom att bifoga en kopia av köpebrevet eller ett separat skriftligt samtycke samt säljarens kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) till ansökan. Lantmäteriverket kontaktar säljaren för att fastställa samtycket. När säljaren är ett dödsbo, fastställs säljarens samtycke till överlåtelsen hos dödsboets anmälare. Avsikten är att det senare ska vara möjligt att registrera äganderätten elektroniskt.

Aktiebrev på papper

  • Om aktielägenheten inte har en elektronisk ägaranteckning, visas samtycke genom den anteckning om överföring som framgår av aktiebrevet. När den nya ägaren ansöker om registrering av äganderätt ska aktiebrevet i original, av vilken anteckningen om överföring framgår, bifogas till ansökan i original.

Ägarens samtycke till registrering av pantsättning av en aktielägenhet

Registrering av pantsättning söks av långivaren (vanligen banken) med samtycke av den ägare eller nya mottagare, vars andel pantsätts.

Långivaren visar samtycke genom att till ansökan bifoga antingen en kopia av den undertecknade pantsättningsförbindelsen eller en annat skriftligt samtycke. Ägarens eller den nya mottagarens samtycke kan även framgå av deras underteckning i ansökan om registrering av pantsättning.

Om äganderätten inte ännu har överförts på den nya mottagaren, behövs även säljarens samtycke till registrering av pantsättningen. Om samtycket inte har uppgetts, lämnas ansökan om pantsättning vilande tills äganderätten har registrerats på den nya ägaren.

Behöver du hjälp?

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas