Hoppa till huvudinnehåll

Gränssnittstjänster för lägenhetsuppgifter

Beskrivningarna av dessa gränssnittstjänster är avsedda för förmedlare av lägenhetsuppgifter och organisationer som tillhandahåller informationstjänster baserade på gränssnittstjänsten i sina system.

Via gränssnittstjänsten får kunderna aktuella lägenhetsuppgifter från Lantmäteriverkets register direkt till sina applikationer.

Användningen av gränssnittstjänsterna kräver en applikation som utför datasökningarna i Lantmäteriverkets server. Applikationen ska uppfylla informationssäkerhets- och loggkraven.

För banker, fastighetsförmedlare och husbolag

Till exempel banker, fastighetsförmedlare och husbolag har nytta av gränssnittstjänsterna för lägenhetsuppgifter. Via gränssnittet får banker och fastighetsförmedlare aktuella lägenhetsuppgifter direkt till sina system när uppgifter används för byte av lägenhetsaktier och hantering av säkerhet etc.

Husbolag får använda uppgifterna i sin normala verksamhet.

Dessutom kan uppgifter användas till exempel för forskning och andra samhälleliga informationsbehov.

Användning av uppgifterna kräver tillstånd

Användningen av gränssnittstjänsten förutsätter att informationsförmedlaren eller en direkt gränssnittsanvändare har ingått avtal om användning av uppgifterna och beviljats tillstånd enligt BDS-lagen (Lag om ett bostadsdatasystem 1328/2018). Husbolag får dock uppgifterna avgiftsfritt utan tillstånd för sin normala verksamhet.

Tillgång till produkter som innehåller personuppgifter förutsätter att sökanden har en grund för användningen av uppgifterna.

En avgift tas ut för aktivering av tjänsten. Dessutom debiteras en administrationsavgift och produktspecifika avgifter för användningen.

Sök utskrifter och lägenhetsuppgifter

Från utskriftstjänsten för lägenhetsuppgifter får man aktielägenhetsutskrifter och offentliga aktieböcker i pdf-format. Aktielägenhetsutskriften innehåller lägenhetsspecifika uppgifter om lägenheternas ägare, panträttigheter och begränsningar. I aktieboken finns uppgifter om bostadsaktiebolagets delägare.

Ytterligare information finns i utskriftstjänsten. (på finska)

Från informationstjänsten för lägenhetsuppgifter (REST) får man grundläggande lägenhetsuppgifter i strukturerat json-format. Med hjälp av informationstjänsten kan du till exempel ta reda på aktiegruppsbeteckningen för en aktielägenhet, om uppgifterna om husbolaget överförts till lägenhetsdatasystemet eller om en aktielägenhet har elektronisk ägarregistrering.

Serviceutbudet utvidgas senare. 

Ytterligare information om informationstjänsten. (på finska)

Tjänstens språk

Tjänsterna är tillgängliga på finska och på svenska.

Så här börjar du använda gränssnittstjänsterna

  1. Ta del av gränssnittstjänsternas innehåll och gränssnittsbeskrivningar på vår webbplats. Om du vill testa tjänsten i en testmiljö kan du kontakta verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi.
  2. Kontakta vid behov din systemleverantör.
  3. Förmedlare och direkta användare av gränssnittstjänsten får ansökningsblanketter inklusive bilagor på verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi. 
  4. Vi handlägger ansökan och ber om tilläggsutredningar vid behov.
  5. Vi skickar tillstånd och avtal för underskrifter. Returnera konventionellt undertecknat avtal till verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi.
  6. Vi skickar användarnamn och lösenord till avtalets kontaktperson.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Webbtjänsternas kundstöd

Webbtjänsternas kundstöd betjänar i ärenden som gäller avtal och användningstillstånd. Kontakta kundstödet: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi eller 029 530 1119.

Problem med att använda tjänsten?