Priser av kartutskrifter och kartfiler från webbtjänsten

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77232011058
Utskriftfil A4
12,90 16,00
77232011059
Utskriftfil A3
14,52 18,00
77232011060
Utskriftfil A2
16,13 20,00
77232011061
Utskriftfil A1
20,16 25,00
77232011062
Utskriftfil A0
27,42 34,00
77232011063
Kartutskrift A3
15,32 19,00
77232011064
Kartutskrift A2
25,00 31,00
77232011065
Kartutskrift A1
29,03 36,00
77232011066
Kartutskrift A0
50,81 63,00
77232011067
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A2
36,29 45,00
77232011068
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A1
45,97 57,00
77232011069
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A0
76,61 95,00

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %