Hoppa till huvudinnehåll

Kart- och flygfotomaterial

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710306579
Koordinatförteckning, 1–20 koordinater
26,05 32,30
7710306570
Koordinatförteckning, 21–50 koordinater
52,18 64,70
7710306578
Fastighetsregisterkartans koordinatförteckning, fler än 50 koordinater, €/h
101,21 125,50

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i filnedladdningstjänsten debiteras inte heller avgifter för datamedium, hantering eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en hanteringsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010080
Fastighetsregisterkartmaterial, första kommun eller område – standard och skräddarsydd avskiljning
101,21 125,50
77103010083
Fastighetsregisterkartmaterial, följande kommun eller område, skräddarsydd
63,47 78,70
77103010081
Fastighetsregisterkartmaterial, följande kommun, standardversion
17,34 21,50
77103010082
Fastighetsregisterkartmaterial, hela Finland, standardversion
577,50 716,10
77103010084
DWG/DFX-konvertering – område eller kommun
17,34 21,50
77103010088
Avskiljning av planritningsmaterial för en fastighets område
52,18 64,70
77103010085
Fastighetsbeteckningar, första kommunen med egenskapsbegränsningar
101,21 125,50
77103010086
Fastighetsbeteckningar, följande kommun med egenskapsbegränsningar
17,34 21,50
77103010087
Fastighetsbeteckningar, hela Finland med egenskapsbegränsningar
1155,00 1 432,20
77103010100
Skräddarsydda digitala material €/h
101,21 125,50

Materialet har en tidsbestämd användningslicens (1 års licens). Utöver avgiften för användningsrätt debiteras en handläggningsavgift för fastighetsbeteckningar.

 

Avgift för användningsrätt
Antal fastigheterPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms 24%)
1- 24 999550,00 €682,00 €
25 000- 50 000791,94 €982,00 €
50 0000- 100 0001 320,00 €1 636,80 €
100 000- 500 0002 200,00 €2 728,00 €
500 000- 1 000 0004 400,00 €5 456,00 €
1 000 000- 1 500 0006 600,00 €8 184,00 €
1 500 000- 2 000 0008 800,00 €10 912,00 €
fler än 2 000 000, hela Finland12 430,00 €15 413,00 €
Handläggningsavgift
ProduktPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms 24%)
Fastighetsbeteckningar, den första kommunen med egenskapsbegränsningar101,21125,50
Fastighetsbeteckningar, följande kommun med egenskapsbegränsningar17,3421,50
Fastighetsbeteckningar i hela Finland med egenskapsbegränsningar1 155,001 432,20
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103011000
Fixpunkternas koordinatuppgifter, 1–14 triangel- eller höjdpunkter
20,41 25,30
77103011001
Fixpunkternas koordinatuppgifter, fler än 14 triangel- eller höjdpunkter, €/koordinatpunkt
1,45 1,80
77103011002
Punktförklaringskort för fixpunkt, 1–3 st.
20,41 25,30
77103011003
Punktförklaringskort för fixpunkt, fler än 3 st.
5,16 6,40

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i Filtjänst för avgiftsfri data debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010090
Höjdmodell 2 m och 10 m, första bladet
101,21 125,50
77103010091
Höjdmodell 2 m och 10 m, följande blad
17,34 21,50
77103010093
Höjdmodell 2 m, hela Finland
1732,50 2 148,30
77103010092
Höjdmodell 10 m, hela Finland
866,29 1 074,20

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010000
Höjdzoner (raster), första kartbladet
101,21 125,50
77103010001
Höjdzoner (raster), första kartbladet / pixelstorlek 512 m
63,55 78,80
77103010002
Höjdzoner (raster), följande kartblad
17,34 21,50
77103010003
Höjdzoner (raster) hela Finland (pixelstorlek 32 m)
346,53 429,70
77103010004
Höjdzoner (raster) hela Finland (pixelstorlek 64 m)
184,76 229,10
77103010005
Höjdzoner (raster) hela Finland (pixelstorlek 124–512 m)
101,21 125,50

Inga avgifter för användarrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010010
Indelning i förvaltningsområden (vektor) (1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 eller 1:4 500 000) och Indelning i förvaltningsområden (raster) (1:10 000, 1:100 000 eller 1:250 000)
101,21 125,50
77103010011
Indelning i förvaltningsområden (raster) (1:1 000 000, 1:4 500 000)
63,55 78,80

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010020
Laserskannat material 0,5 p, första kartbladet
101,21 125,50
77103010021
Laserskannat material 0,5 p, följande kartblad
17,34 21,50
77103010022
Laserskannat material 0,5 p, produktionsområde
259,92 322,30
77103010023
Laserskannat material 0,5 p, följande produktionsområden i samma beställning
101,21 125,50
ProduktPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
77103010026 Laserskannat material 5 p, licens och avskiljning av material / km20,0250,031
77103010025 Laserskannat material 5 p, licens och avskiljning av material,minimiavgift25,3231,40

Inga avgifter för användarrättigheter debiteras för flygbilder.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710305537
Flygbildens orienteringsuppgifter
24,19 30,00
7710285528
Flygbild (första bilden)
101,21 125,50
7710285529
Flygbild (följande bilder från samma fotografering)
17,34 21,50
7710285530
Bilder på hela fotograferingsområdet eller hela kommunen, €/h
101,21 125,50

Den arbetstid som utgör grunden för avgiften för bilder på hela fotograferingsområdet eller hela kommunen bestäms med en halvtimmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme. 

Inga avgifter för användarrättigheter debiteras för ortofoton. Vid nedladdning av ortofoton genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Den minsta enheten är ett ortofoto (5 km x 5 km /KKS eller 6 km x 6 km/ETRS-TM35FIN).

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010030
Ortofoton, första bilden (max. 6 km * 6 km)
101,21 125,50
77103010031
Ortofoton, följande bilder
17,34 21,50
77103010032
Ortofoton, hela Finland
3465,00 4 296,60
77103010033
Ortofoto, alla nya bilder som skapats under ett år
1732,50 2 148,30

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010040
Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och 1:250 000, första kartbladet
101,21 125,50
77103010041
Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och 1:250 000, följande kartblad
17,34 21,50
77103010042
Terrängkarta (vektor) 1:100 000 och 1:250 000, hela Finland
346,53 429,70
77103010043
Terrängkarta (vektor) 1:1 000 000 och 1:4 500 000, hela Finland
121,29 150,40

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010050
Terrängkarta (raster) första kartbladet
101,21 125,50
77103010051
Terrängkarta (raster), följande kartblad
17,34 21,50
77103010052
Terrängkarta (raster) 1:50000 och 1:100 000, hela Finland
184,76 229,10
77103010053
Terrängkarta (raster) 1:250 000 och 1:500 000 och 1:1000 000 hela Finland
121,29 150,40
77103010054
Grundkarta raster, hela Finland – i färg 1:10 000
577,50 716,10
77103010057
Terrängkarta (raster) 1:4 500 000 och 1:8 000 000
63,55 78,80

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710104341
Terrängdatabasen, hela materialet, första kartbladet (standardversion)
101,21 125,50
7710104342
Terrängdatabasen, hela materialet, följande kartblad (standardversion)
17,34 21,50
7710104343
Terrängdatabasen, hela materialet, hela Finland (standardversion)
577,50 716,10
7710104344
Terrängdatabasen, första sammanhängande området, högst
6 500 km2 (skräddarsydd)
101,21 125,50
7710104345
Terrängdatabasen, ytterligare sammanhängande område,
högst 6 500 km2 (skräddarsydd)
63,55 78,80
7710104346
Terrängdatabasen, hela materialet (skräddarsydd)
1155,00 1 432,20
7710104347
Terrängdatabasen, enskild objektklass (skräddarsydd)
577,50 716,10

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i filnedladdningstjänsten debiteras inte heller avgifter för datamedium, hantering eller leverans. Material och hantering är också avgiftsfria då materialet levereras via gränssnittet Söktjänsten för namnbestånd (WFS) när antalet sökningar per dygn är högst 300.

Vid leverans av material på annat sätt debiteras en arbetstidsbaserad avgift för hanteringen. Minimidebiteringstiden är 15 minuter. Då den arbetstid som använts för tjänsten överstiger minimidebiteringstiden bestäms den arbetstid som utgör grunden för avgiften med en halvtimmes noggrannhet och avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710306791
Namnbestånd, materialhanteringsavgift (€/h)
101,21 125,50

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010060
Terrängskuggning (höjmodell), pixelstorlekar 2, 8, 32, 64 och 128 m, första kartbladet
101,21 125,50
77103010061
Terrängskuggning (höjmodell), pixelstorlek 512 m, första kartbladet
63,55 78,80
77103010062
Terrängskuggning (höjmodell), följande kartblad
17,34 21,50
77103010063
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlekar 2 och 8 m
577,50 716,10
77103010064
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlek 32 m
346,53 429,70
77103010065
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlek 64 m
184,76 229,10
77103010066
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlekar 128 och 512 m
101,21 125,50

Materialet och behandlingen är kostnadsfria när materialet laddas ner som självbetjäning i filnedladdningstjänsten. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010070
Bakgrundskarta (raster), första kartbladet
101,21 125,50
77103010071
Bakgrundskarta (raster), följande kartblad
17,34 21,50
77103010072
Bakgrundskarta (raster), hela Finland
3349,52 4 153,40
77103010073
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:5 000
1732,50 2 148,30
77103010074
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:10 000
577,50 716,10
77103010075
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:20 000 eller 1:40 000
346,53 429,70
77103010076
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:80 000
230,97 286,40
77103010077
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:160 000
138,55 171,80
77103010078
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:320 000, 1:800 000 eller 1:2 000 000
121,29 150,40
77103010079
Bakgrundskarta (raster), hela Finland 1:4 000 000 eller 1:8 000 000
63,55 78,80
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010929
Användar-ID i filtjänsten
69,28 85,90